persoonlijke gegevens van Siebren Hendriks Woudstra directeur te Balk
Siebren Hendriks Woudstra, geboren op 4 juli 1890, AEngwirden, als zoon van Hendrik Woudstra en Hiltje Hospes. Overleden op 11 maart 1968
Op 30 mei 1912 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Fokje Kolk, geboren op 29 november 1888 te Idskenhuizen, als dochter van Jelle Kolk en Siebrigje Hoekstra. Overleden op 11 mei 1929 te Balk, 40 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 16 april 1913 te Slochteren (Harkstede).
2. Siebrigje, geboren op 8 november 1914 te Slochteren (Harkstede)
3. Hiltje, geboren op 23 mei 1919 te Rottum.

 

woonadressen familie Woudstra
periode
adres
bron
  Rottum  
1924 - 1930 Raadhuisstraat 68 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 25; nummer 290
1930 - 1938 Raadhuisstraat 68 register van huisnummering 1930 - 1938 blad 22; nummer 288
     
eigendommen van Siebren Hendriks Woudstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
854 ged.
 
koopacte
2550,-
18 mrt 1924
       
Balk
A
989
 
1/2 koopacte
30000,-
13 sep 1926
       
Balk
A
990
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1131, folio 126, nummer 544

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009