persoonlijke gegevens van Oeds Egberts Wouwenaar, bakker te Balk
Oeds Egberts Wouwenaar, geboren op 25 oktober 1767 te Akkerwoude, gedoopt op 6 november 1767 te Akkerwoude als zoon van Egbert Tiedes Wouwenaar, schoolmeester en Eeke Aukes. Overleden op 5 december 1829, Wonseradeel, 62 jaar.
Op 7 mei 1797 getrouwd in de Hervormde Kerk te Joure met:
Johanna Redmers Jouwstra, geboren op 16 september 1774 te Joure als dochter van Redmer Johannes, werkman te Joure, en Huitje Willems. Overleden op 22 maart 1828 op nummer 27 te Balk, 53 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 maart 1828 blad 8, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 44 jaar wonende te Balk op nummer 27
Fredrik Frank van Diepenbos kledermaker 35 jaar wonende te Balk op nummer 27
Uit dit huwelijk:
1. Eeke, geboren op 2 juli 1798 te Balk, gedoopt op 29 juli 1798 te Balk (Hervormd). Overleden op 13 november 1830 op nummer 116 te Balk, 31 jaar oud, ongehuwd.
aangifte overlijden op 14 november 1830 blad 14 , getuigen:
Gerrit Hanses van der Veer werkman 42 jaar wonende te Balk, geburen
Eeltje Annes Mulder zetmeijer 28 jaar wonende te Balk, geburen
2. Redmer, geboren op 18 maart 1800 te Balk, gedoopt op 6 april 1800 te Balk (Hervormd). Overleden op 11 februari 1872 te Harlingen, 72 jaar oud. Op 30 mei 1824 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Kersje Aukes Kok
eigendommen van Redmers Oedzes Wouwenaar bakker te Minnertsga;
legger Minnertsga 261, percelen Minnertsga B 292 huis en erf, perceel Minnertsga B 293 moestuin
Redmer Oedzes Wouwenaar
plattegrond Minnertsga in 1832 bron: www.hisgis.nl
 
Redmer Oedses Wouwenaar
bron: Leeuwarder Courant van 14 december 1849
 
Redmer Oedzes Wouwenaar
bron: Leeuwarder Courant van 25 juni 1858
 
3. Huitje, geboren op 5 december 1801 te Balk, gedoopt op 25 december 1801 te Balk (Hervormd). Overleden op 26 juni 1845 te Harlingen, 43 jaar oud. Op 3 september 1824 getrouwd in de gemeente Haskerland met Wybe Lieuwes de Jong, oud 22 jaar, geboren te Joure als zoon van Lieuwe Klazes de Jong en Elisabeth Meines Pekema.
Huitje Oedzes Wouwenaar
bron: Leeuwarder Courant van 1 juli 1845
 
4. Ynschjen, geboren op 13 februari 1804 te Balk, gedoopt op 4 maart 1804 te Balk (Hervormd). Overleden op 5 maart 1883, Gaasterland, 79 jaar oud. 1. ) Op 28 maart 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marten Nannes van der Goot, oud 21 jaar, geboren te  Oudemirdum als zoon van Nanne Martens van der Goot en Korneliske Ykes  Woudstra. 2. ) Op 22 september 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ieke Nannes van der Goot, oud 27 jaar, geboren te Harich als zoon van Nanne Martens van der Goot en Corneliske Iekes Woudstra.
5. Egbert, geboren op 8 oktober 1810 te Balk, gedoopt op 21 oktober 1810 te Balk (Hervormd). Overleden op 23 oktober 1813 op nummer 29 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte overlijden op 23 oktober 1813 pagina 15, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker   geburen
Sipke Jans Sloterdijk winkelier   geburen
6. Egbert, geboren op 11 april 1814 op nummer 29 te Balk. Overleden op 23 juni 1839 te Utrecht, 25 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 april 1814 aktenummer 18 door Oets Egberts Wouwenaar bakker te Balk, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 31 jaar wonende te Balk op nummer 28
Sipke Sloterdijk koopman 39 jaar wonende te Balk op nummer 27?
7. Maaike, geboren op 4 januari 1818 op nummer 29 te Balk.
aangifte geboorte op 5 januari 1818 aktenr. 2 door Oeds Egberts Wouwenaar mr. bakker te Balk, getuigen:
? Hendriks de Boer goud- en zilversmid 53 jaar wonende te Balk op nummer 26
Halbe Hanzes Drijfhout mr. wagenmaker 34 jaar wonende te Balk op nummer 28

 

van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Oeds Egberts Wouwenaar 1767-1829  
     
woonadressen familie Wouwenaar
periode adres bron
1797 - 1804 van Swinderenstraat 3 reëelkohieren 1715 - 1805, volgnummer 22
1812 van Swinderenstraat 3 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 29
1813 - 1824 van Swinderenstraat 3  
1828 van Swinderenstraat 1 Johanna Redmers Jouwstra op dit adres overleden
notariële acten
 
1824 Sloten, notaris J. Ruardi Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en bakkerij etc te Balk, koopsom fl. 1700,-
- Oeds Egberts Wouwenaar te Balk, verkoper
- Willem Ottes de Jong te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118008 Repertoirenr.: 364 en 366 d.d. 15 december 1824
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 januari 2009 laatste wijziging: 15-11-2020