persoonlijke gegevens van Hendrik Ages van der Zee
Hendrik Ages van der Zee, geboren op 12 maart 1852 te Sondel, boerenknecht te Sondel, als zoon van Age Doedes van der Zee en Jaay Feikes Falkena. Overleden op 20 april 1888 te Balk, 36 jaar oud.
aangifte geboorte op 15 maart 1852 aktenummer B 16, landbouwer te Sondel, getuigen:
Bernardus Pelsma grofsmid 36 jaar wonende te Balk
Machiel Jans de Jong schipper 31 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 april 1888 aktenummer 39, landbouwer te Balk, getuigen:
Klaas Hielkema zonder beroep 70 jaar wonende te Balk
Dominicus van der Werf scheepstimmerman 55 jaar wonende te Balk
Op 11 mei 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Falkena, geboren op 28 mei 1844 te Sondel op nummer 23, als dochter van Sieger Falkena, landbouwer te Sondel, en Stijntje Hendriks Harmensma. Overleden op 31 januari 1927 te Balk, 82 jaar oud.
aangifte geboorte op 29 mei 1844 aktenummer B 27, huisman te Sondel, getuigen:
Lieuwe Ykes de Jong werkman 32 jaar wonende te Wijckel
Kornelis Ottes Boustra huisman 29 jaar wonende te Hemelum
aangifte overlijden op 1 februari 1927 aktenummer 18, zonder beroep te Balk, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 54 jaar wonende te Balk
Johannes de Jong koopman 55 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
woonadressen Hendrik Ages van der Zee
periode
huidig adres
bron
 
1879 - 1890
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 85; A 374
1890 - 1900
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 1; nummer 1
     

 

laatste wijziging: 18 december 2010