persoonlijke gegevens van Marten Baukes Zwanenburg
Marten Baukes Zwanenburg, geboren op 1 juli 1793 te Holwerd, gedoopt op 27 juni 1793 te Holwerd (Hervormd), als zoon van Bauke Baukes, kastelein te Holwerd (1817), en Sijke Martens. Overleden op 3 mei 1849 te Balk, 55 jaar oud.
meesterverver te Holwerd (1817, 1818), jenerverstoker te Holwerd (1819, 1822, 1823), huisschilder en glazenmaker te Balk (1840), huisschilder te Balk (1849)
aangifte overlijden op 4 mei 1849 blad 8, getuigen:
Taeke Harmens Visser bakker 49 jaar wonende te Balk
Gerrit Jans Poppes uurwerkmaker 25 jaar wonende te Balk
Op 16 augustus 1817 getrouwd in de gemeente Westdongeradeel met:
Klaaske Symons Rienks, geboren op ?circa 1787 te Westernijkerk, als dochter van Symon Riensk Rienks, landbouwer onder Hallum (1817), en Aaltje Hessels. Overleden op 8 juli 1830 op letter F nummer 85 te Tzummarum (wonende te Balk), 43 jaar oud.
zonder beroep onder Finkum (1817)
aangifte overlijden op 9 juli 1830 blad 20, getuigen:
Klaas Symens Rienks boer 26 jaar wonende te Tzummarum
Klaas Willems Boersma boer 32 jaar wonende te Tzummarum
Uit dit huwelijk:
1. Symon, geboren op 11 augustus 1818 te Holwerd. Overleden op 22 augustus 1818 te Holwerd, 11 dagen oud.
2. Symon, geboren op 20 oktober 1819 te Holwerd. Op 16 mei 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ruurdtje Aukes Visser geboren te als dochter van Auke Hinnes Visser, visser te Balk, en Dutje Ruurds Symensma.
3. Sijke, geboren op 1 februari 1822 te Holwerd. Dienstmeid te Harich bij predikant Wilhelm Lodewijk Ladanius (1852-1853), dienstmeid te Stiens bij ontvanger Jan Meinderts Kooistra (1853-1855). Op 6 januari 1856 getrouwd in de gemeente Avereest met Johannes Jacobus Dulfer, catechiseermeester te Avereest, 25 jaar oud, geboren te 's Gravenhage als zoon van Hendrik Carel Dulfer en Johanna Jacoba van Doorn. Uit dit huwelijk: Johanna Klasina Dulfer geboren op 21 oktober 1856 te Avereest.
Sijke Zwanenburg en Johannes Dulfer
bron: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage van 31 december 1855
4. Bauke, geboren op 25 november te Holwerd. Overleden op 16 december 1823 te Holwerd, 3 weken oud.
 
 
 
Marten Zwanenburg
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 21 maart 1826
 
Marten Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 23 juni 1826
 
Marten Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1826
 
Marten Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 31 mei 1839
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Marten Baukes Zwanenburg 1793-1849 Siemen M. Zwanenburg 1819-1873
     
woonadressen familie
periode adres bron
1828 Balk 35 getuige bij aangifte overlijden Jan Baukes Poppes
1840 van Swinderenstraat 10 volkstelling 1840; huisnummer Balk 34a
1849 van Swinderenstraat 10 Marten Baukes Zwanenburg, overleden op nummer Balk 34a
eigendommen van Gerrit Tijsses Bosman
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
140
00 02 30
huis en erf
A 5
Balk
A
158
00 03 00
huis en erf
A 5
Balk
A
154
00 03 14
huis en erf
A 5
Balk
A
294
00 04 10
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 34 Gerrit Thijsses Bosman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
140
 
scheiding
3800,-
26 nov 1839
       
Balk
A
154
         
Balk
A
158
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1008, folio 3, nummer 283
notariële acten
 

1836 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van land te Balk, koopsom fl. 5400
- Hans Halbes Drijfhout, goud en zilversmid te Balk,  verkoper
- Sikke Poppes, grossier in sterke dranken te Balk, koper
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 65 d.d. 26 oktober 1836

1841 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van twee huizen te Balk, koopsom fl. 530
- Gerrit Tijssens Bosman, rentenier te Balk, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, grossier in wijnen en ster te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 64 en 69 d.d. 17 november 1841
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Gerrit Tijssens Bosman, erflater
- Lykeltje Gerryts Bosman, winkelier te Balk
- Wimpkje Gerryts Bosman te Oldemarkt, gehuwd met Hylke Meinzes de Vries
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 52 d.d. 3 juli 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 oktober 2019 laatste wijziging: 15-11-2019