Marten Simons Zwanenburg inschrijving hypotheken 2 register 69: 117 / 335
Marten Simons Zwanenburg, geboren op 17 maart 1853 te Balk, als zoon van Siemen Martens Zwanenburg en Ruurdje Aukes Visser. Overleden op 3 november 1918 te Balk, 65 jaar oud.
huifschilder te Balk, verver te Balk
aangifte overlijden op 5 november 1918 aktenummer 65, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 68 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 42 jaar wonende te Balk
Op 22 oktober 1876 getrouwd in de gemeente Hindeloopen met:
Mare Jacobs Duif, geboren op 27 januari 1856 te Hindeloopen, als dochter van Jacob Bartholomeus Duif en Iek Tones de Jong. Overleden op 5 september 1921 te Amsterdam, 65 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Simon, geboren op 12 september 1877 te Balk. Onderwijzer, geneesheer. Overleden op 29 september 1929 te Hilversum, 52 jaar oud. Op 18 augustus 1921 getrouwd in de gemeente Steenwijkerwold met Marie Woudsma, 25 jaar oud, geboren te Stockum als dochter van Hendrik Woudsma, landbouwer, en Johanna Groenewoud.
aangifte geboorte op 13 september 1877 aktenummer 140, getuigen:
Arend Dooitjes Schram verwersknecht 32 jaar wonende te Balk
Jan Sjirks Haga oud brievenbode 65 jaar wonende te Balk
2. Jacob, geboren op 12 september 1877 te Balk. Op 12 februari 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Maartje de Jong, oud 29 jaar, geboren te Sloten als dochter van Harmen de Jong en Tjitske Taconis.
aangifte geboorte op 13 september 1877 aktenummer 141, getuigen:
Arend Dooitjes Schram verwersknecht 32 jaar wonende te Balk
Jan Sjirks Haga oud brievenbode 65 jaar wonende te Balk
3. Jan, geboren op 9 februari 1879 te Balk. Overleden op 12 juli 1896 te Balk, 17 jaar oud.
4. Ruurdtje, geboren op 24 juli 1880 te Balk. Overleden op 27 november 1893 te Balk, 13 jaar oud.
5. Iek, geboren op 3 oktober 1883 te Balk. Overleden op 1 juni 1902 te Balk, 18 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 juni 1902 aktenummer 48, getuigen:
Antonius Eiling verver 48 jaar wonende te Balk
Teymen Wouter Bosma winkelier 44 jaar wonende te Balk
 
Iek Martens Zwanenburg Iek Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 24 april 1899 bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1902
De familie Zwanenburg was een familie van schilders en onderwijzers. Iek Zwanenburg werd in 1899 toegelaten tot de in 1896 opgerichte Rijkskweekschool te Apeldoorn. Ze mocht de opleiding niet afmaken. Ze overleed in 1902 te Balk.
leerlingenlijst 1899-1903: deel 1 / deel 2 uit het gedenkboek Rijkskweekschool Apeldoorn 1896-1946
gedenkboek beschikbaar gesteld door de werkgroep Oud Apeldoorn
   
Rijkskweekschool te Apeldoorn in 1904 De in 1896 opgerichte Rijkskweekschool te Apeldoorn stond onderleiding van de op 8 januari 1861 in Drachten geboren Ietje Kooistra. Van haar hand zijn een groot aantal pedagogiche boeken verschenen. Hieronder een deel van haar biografie die in zijn geheel te lezen op de website van de BWSA ( Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland)
Het succes van dit boek, haar voorbeeldige reputatie als lerares en hoofd van de leerschool en haar betrokkenheid bij het meisjesonderwijs maakten Kooistra in 1896 tot de ideale directrice van de nieuwe Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen in Apeldoorn. Via een strakke organisatie, veel aandacht voor de karaktervorming van het opgroeiende meisje – de leerlingen waren tussen 14 en 19 jaar – en het creëren van een 'vrouwelijke' pedagogische sfeer slaagde ze er in korte tijd in de school tot een succes te maken, met een uitstraling door het hele land. De eindexamenresulaten waren altijd uitstekend. Jaarlijks geschiedde de recrutering via een toelatingsexamen en een gesprek. De 22 meest intelligente en gemotiveerde meisjes werden uitgekozen uit ongeveer tienmaal zoveel kandidaten. De gelukkigen ontvingen allen een rijksbeurs en ze werden ondergebracht in internaten onder leiding van een 'mevrouw'. Die dames werden, net als de leerkrachten, streng geselecteerd. Daarbij lette Kooistra vooral op het karakter en de manier van omgaan met leerlingen. Zelf verzorgde ze de lessen in de pedagogiek. Daar prentte ze de meisjes respect in voor hun hoge 'roeping'. De school droeg haar op handen. In 1914 zag Kooistra zich door ziekte gedwongen haar functie neer te leggen.
 
6. Hinne, geboren op 6 oktober 1889 te Balk. Overleden op 12 november 1889 te Balk, 1 maand oud.
7. Hinne, geboren op 18 januari 1891 te Balk.. Overleden op 6 januari 1959 te Leiden, 67 jaar oud. Op 18 december 1914 getrouwd in de gemeente Smallingerland met Yfke Frouwkje de Boer, oud 27 jaar, geboren te Leeuwarden als dochter van Pieter de Boer en Sjutje van Dijk.
Hinne martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 19 januari 1914
8. Ruurdtje, geboren op 16 november 1894 te Balk. Overleden op 30 april 1896 te Balk, 1 jaar oud.
9. Jan Ruurd, geboren op 2 oktober 1897 te Balk. Overleden op 11 juni 1906 te Balk, 8 jaar oud.
 
 
 
Marten Simons Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 24 oktober 1876
 
Marten Simons Zwanenburg
In het jaar 1890 schrijven timmerman Johannes Thijsses van Hout en schilder Marten Simons Zwanemburg hun naam op de muur van de Doopsgezinde kerk aan de Raadhuisstraat in Balk.
 
Marten Simons Zwanenburg Marten Simons Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 18 oktober 1901
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 oktober 1911 >>>
 
Mare Duif
bron: Leeuwarder Courant van 7 september 1921
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Siemen M. Zwanenburg 1819-1873 Marten S. Zwanenburg 1853-1918 Simon Zwanenburg 1877-1929
    Jacob Zwanenburg 1877 - 19??
woonadressen familie Zwanenburg
periode adres bron
1880 - 1890 van Swinderenstraat 10 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 104; kadastrale gem. Balk sectie A nummer 437
1890 - 1900 Raadhuisstraat 24 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 262; huisnummer Balk 185
1900 - 1902 Raadhuisstraat 24 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 267; huisnummer Balk 185 / 290
1902 - 1904 Raadhuisstraat 29 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 356; huisnummer Balk 182a / 282
1904 - 1910 Dubbelstraat 18 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 301; huisnummer Balk 212 / 329
1911 - 1920 Dubbelstraat 18 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 155; huisnummer Balk 329 / 355
1921 - 1921 Dubbelstraat 18 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 336; huisnummer Balk 379
1921 - 1921 Amsterdam  
eigendommen van Marten Siemons Zwanenburg
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
698
 
koopacte
1700,-
29 apr 1915
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 335
notariële acten
 
1921 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte met hypotheek
- Mare Jacobs Duif te Balk, weduwe van Marten Zwanenburg,  verkoper
- Bonne Dijkstra te Balk, koper
bron: Tresoar toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7101 Repertoirenr.: 35 d.d. 25 februari 1921
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 24-01-2024