persoonlijke gegevens van Siemen Martens Zwanenburg, verver te Balk
Symen Martens Zwanenburg, geboren op 22 oktober 1819 te Holwerd, als zoon van Marten Baukes Zwanenburg en Klaaske Symons Rienks. Overleden op 16 maart 1873 te Balk, 53 jaar oud.
Op 16 mei 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ruurdje Aukes Visser, geboren op ? als dochter van Auke Hinnes Visser en Dutje Ruurds Symensma. Overleden op 30 augustus 1872 te Balk, 54 jaar oud.
aangifte overlijden op 231 augustus 1872 aktenummer 63, getuigen:
Uilke Willems de Jong winkelier 49 jaar wonende te Balk
Rinze Hendriks Rinzema schipper 63 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Marten, geboren op 17 maart 1853 te Balk. Huisschilder te Balk. Overleden op 3 november 1918 te Balk, 65 jaar oud. Op 22 oktober 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Mare Duif, oud 20 jaar, geboren te Hindeloopen als dochter van Jacob Bartholomeus Duif en Iek Tones de Jong.
2. Auke, geboren op 15 augustus 1855 te Balk. Onderwijzer te Leiden (1882). Overleden op 27 maart 1883 te Schiermonnikoog, 27 jaar oud. Op 5 januari 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gelfske Kuiken, oud 25 jaar, geboren te St. Jacobiparochie als dochter van Rein Gaukes Kuiken en Elisabeth Schuiling.
Auke Siemons Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 9 januari 1882
 
3. Hinne, geboren op 3 februari 1859 te Balk. Onderwijzer te Groningen (1889). Overleden op 2 mei 1934 te Hilversum, 75 jaar oud. Op 5 augustus 1889 getrouwd in de gemeente Groningen met Aaltje Jantina Witkop 20 jaar oud, geboren op 12 augustus 1868 te Groningen, als dochter van Harm Drewes Witkop (vleeschhouwer) en Egberta Gezina Bronneger.
 
 
 
Ruurdtje Aukes Visser Siemen Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 3 september 1872 bron: Leeuwarder Courant van 18 maart 1873
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Siemen M. Zwanenburg 1819-1873 Marten S. Zwanenburg 1853-1918
     
 
periode adres bron
1852 - 1859 van Swinderenstraat 10 woningregister 1849 - 1859 blad 44; huisnummer Balk 34a / 41
1859 - 1869 van Swinderenstraat 10 woningregister 1859 - 1869 blad 13; kad. gem. Balk A nr. 277, huisnr. Balk 41
1869 - 1873 van Swinderenstraat 10 woningregister 1869 - 1879 blad 55; kad. gem. Balk sectie A nr. 437, volgnr. 250
     
eigendommen van Siemen Martens Zwanenburg
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
277
 
1854
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-07-2019