persoonlijke gegevens van Simon Martens Zwanenburg, onderwijzer, geneesheer
Simon Martens Zwanenburg, geboren op 12 september 1877 te Balk, als zoon van Marten Siemens Zwanenburg, schilder te Balk, en Mare Duif. Overleden op 29 september 1929 te Hilversum, 52 jaar oud.
Op 18 augustus 1921 getrouwd in de gemeente Steenwijkerwold met:
Marie Woudsma, geboren circa 1896 te Stockum (Duitsland), als dochter van Hendrik Woudsma, landbouwer, en Johanna Groenewoud. Overleden op ?
Uit dit huwelijk: ?
 
 
 
Simon Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1888
 
Simon Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1892
 
Simon Martens Zwanenburg Simon Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 18 juli 1896 bron: Leeuwarder Courant van 17 november 1915
 
Simon Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 30 september 1929
 
eigendommen van Simon Martens Zwanenburg
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
698
 
1/2 koopacte
850,-
19 jan 1904
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1115, folio 110, nummer 127
notariële acten
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van een huis met erf en timmerschuurtje  te Balk, koopsom fl. 1700
- Jan Halbes Doele te Balk, verkoper
- Simon Zwanenburg te Amsterdam, koper
- Jacob Zwanenburg te Oldeboorn, koper
bron: Tresoar toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 1 d.d. 2 januari 1904
 

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009