kwartierstaat Jan, Jelle, Antje en Geertje Groenewoud
 
 
 
 
Jacob Reinersland
* 1763 Waldeks
† 1837 Wildervank
Johannes Groenewold
* 1825 Wildervank

† 1890 Balk

Jan Groenewoud
* 1861 Het Meer
† 1931 Balk
Johannes Groenewoud
* 1890 Balk
† 1966 Balk
Jan Groenewoud
* 1920 Balk
† 2000 Groningen
Jelle Groenewoud
* 1923 Balk
† 1969 Sneek
Antje Groenewoud
* 1924 Balk
† 2019 Apeldoorn
Geertje Groenewoud
* 1929
† 2021 Apeldoorn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reinder Alberts
 
Albert Reinders
* 1738 Loppersum
Lizabeth Alberts Groenewold
* 1784 Loppersum
† 1874 Wildervank
Lysebeth Harms
 
Derk Hendriks
 
Wemeltje Derks
* 1743 Loppersum
Aaltje Roelfs
 
 
 
Jan Meinders
 
Roelof Jans van Essen
* 1780 Meeden
† 1852 Meeden
Ettje van Essen
* 1821 Meeden
† 1896 Balk
 
 
 
 
Anna Roelfs
 
 
 
 
 
Lodewijk Carels
 
Everdina Lodewijk Karels
* 1784 Nieuwe Schans
† 1862 Meeden
 
 
 
 
Swaantje Gyssen
 
 
 
Rouke Stevens
 
Gerrit Roukes Bakker
* 1753 Langweer
† 1816 ?
Geele Gerrits Bakker
* 1795 Woudsend
† 1866 Joure
Gerrit Gaeles Bakker
* 1831 Joure
† 1863 op zee
Geertje Bakker
* 1861 Workum
† 1941 Balk
Gatske Pieters
 
Gaele Hendriks
 
Yke Gaeles
* 1763 Langweer
† 1815 ?
Gertje Roelofs
 
Durk Gerrits Wiersma
 
Johannes Durks Wiersma
* 1776 Tjerkgaast
† 1859 ?
Hiltje Johannes Wiersma
* 1804 Langweer
† 1844 Joure
Hiltje Sytzes
 
Jolle Murks
 
Foekjen Jolles Hoekstra
* 1779 Teroele
† 1861 ?
Fim Douwes
 
 
 
Hylke Wybes Sannes
* 1769 Oude Pekela
† 1851 Woudsend
Pieter Hylkes Sannes
* 1800 Woudsend
† 1856 op zee
Akke Pieters Sannes
* 1835 Sloten
† 1889 Workum
 
 
 
 
Hinke Pieters Sannes
* 1778 Woudsend
† 1832 Woudsend
 
 
Gaele Hendriks
 
Hendrik Gaeles
* 1865 Langweer
† ?
Geertje Hendriks de Groot
* 1796 Langweer
† 1839 Sloten
Gertje Roelofs
 
 
 
Rinske Hettes Hettinga
* 1865 ?
† 1844 Sloten
 
 
Harmen Freerks
 
Jelle Harmens
* 1746 Ureterp
† 1788 Balk
Harmen Jelles van der Schuit
* 1774 Balk
Frederik van der Schuit
* 1810 Balk
† 1905 Balk
Jelle van der Schuit
* 1857 Balk
† 1932 Balk
Harmina van der Schuit
* 1892 Balk
† 1974 Veenwouden
Taapke Jelles
 
Hendrik Hendriks
 
Jantje Hendriks
* 1748 Harich
† 1809 Balk
Hinkjen Hanses
 
Hermannus Dillingh
* 1715 Leeuwarden
† 1786 Lippenhuizen
Frederik Dillingh
* 1748 Leeuwarden
† 1801 Balk
Petronella Susanna Dillingh
* 1775 Balk
† 1836 Balk
Petronella Susanna Leurs
 
Wilhelmus Dähmen
* 1731 Duisburg
† 1780 Harlingen
Anna Maria Dähmen
* 1754 Sneek
† 1826 Balk
Elisabeth Gerrisum
 
 
 
Dirk Leentjes
 
Arent Dirks Leentjes
* 1778 Huizen
† 1826 Sloten
Hermina Arends Leentjes
* 1825 Sloten
† 1909 Balk
 
 
 
 
Hendrina Harmsen
 
 
 
Cleys Sakes
 
Sake Kleizes Nieuwenhuis
* 1768 Ter Idzard
† 1827 Sloten
Aaltje Sakes Nieuwenhuis
* 1795 Ter Idzard
† 1883 Sloten
Aaltien Warmers
 
Gosse Hessels
 
Albertje Gosses Visser
* 1767 Nijeholtwolde
† 1849 Sloten
Janke Reitzes
 
Jan Lambertus Haga
* 1736 Heeg
Sjirk Jans Haga
* 1778 Makkum
† 1841 Ruigahuizen
Gosse Sjirks Haga
* 1810 Balk
† 1879 Balk
Sjirk Gosses Haga
* 1839 Balk
† 1927 Balk
Antje Haga
* 1867 Balk
+† 1954 Balk
Tjitske Jobs
 
Gosse Jans
 
Gettje Gosses Gossema
* 1780 Woudsend
† 1856 Ruigahuizen
Eelkjen Tjittes
 
Folkert Johannes Verbeek
 
Johannes Folkerts Verbeek
* ?
† 1854 Lemmer
Antje Johannes Verbeek
* 1803 Lemmer
† 1889 Ruigahuizen
Antje Pieters
 
Bouwe Offes
 
Tjitske Bouwes Woudhuizen
* 1776 Woudsend
† 1851 Lemmer
Trijntje Fetzes
 
Hans Sybolts
 
Halbe Hanzes Drijfhout
* 1783 Balk
† 1844 Balk
Pieter Halbes Drijfhout
* 1808 Balk
† 1863 Balk
Sybrigje Pieters Drijfhout
* 1836 Balk
† 1889 Balk
Tjetje Halbes
 
Tjerk Pieters
* 1745 Balk
Bregtje Tjerks Wildeboer
* 1779 Balk
† 1814 Balk
Johanna Hendriks
 
Gerlof Scholtes
 
Scholte Gerlofs Sietsma
 
Harmke Scholtes Sietsma
* 1809 Wijckel
† 1854 Balk
Jantje Jans
 
Harmen Jurjens Roest
 
Sybrigje Harmens Roest
 
Hendrikje Meinte van der Goot
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-05-2023