1812 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk
 
bron: archief gemeente Gaasterland deel 1, 1604-1816, toegang 94
voor 1812 tot aanslag van Personele belasting & Mob. / taxatie van de Gebouwen in de gemeente van Balk
 
Barbier = kapper Chaudronnier = koperslager Garcon batalier = schippersknecht Tailleur = kleermaker
Barbenilleur = ? Charpentier = timmerman Horlogen = klokmaker Tonneur = kuiper
Batalier = binnenschipper Charron = wagenmaker Journalier = dagloner veuve = weduwe
Boucher = slager Cherger = Charger = belasting Marchand = koopman (**) aparte pagina
Boulangier = bakker Cordonnier = schoenmaker pouvre = armlastig  
Boutiquier = Winkelier Forguron = smid Rentallier = rentenier  
 
blad 17, Balk, volgnummer 1 - 16, Ages - Beerents
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
1 Ages (Tjerk) Marchand et Batallier Balk 41 = van Swinderenstraat 17   42 / - / - 88 / 20
2 le même   Balk 53 = van Swinderenstraat 38 pakhuis 12 / - / - 25 / 20
3 Ages ( weduwe Sjoerd) Boutiquiere Balk 138 = Raadhuisstraat 13   32 / - / - 67 / 20
4 Ages (Willem) Journalier Balk 163 = Dubbelstraat 25   8 / - / - 16 / 80
5 Alberts (Albert) Journalier Balk 179 = Lytse Side 13   20 / - / - 42 / --
6

Aleva (Jan) Alberts (**)

Horlogen Balk 91 = Westein 31-41   5 / - / - 10 / 50
6 Anne Jans Aleva, 23 Ans   Balk 91      
7 Allarts (Zacharias) Barbier Balk 135 = Raadhuisstraat 18   28 / - / - 58 / 80
8 Annes (Wander) Marchand Balk 106 = Raadhuisstraat 67,68   16 / - / - 33 / 60
9 Annes (Anne) Jouralier Balk 118 = Raadhuisstraat 42   18 / - / - 37 / 80
10 Annekes (Louw) Jouralier Balk 177 = Lytse Side 8   3 / - / - 6 / 30
11 Aarnts (Zijtze) Marchand Balk 109 = Raadhuisstraat 61,62,63   20 / - / - 42 / --
12 Arjens (Attje) pouvre Balk 174 = Lytse Side 3   3 / - / - 6 / 30
13 Baukes (Kornelis) Journalier Balk 91 = Westein 31-41   3 / - / - 6 / 30
14 Baukes (Betze) Garcon Batalier Balk 6 = Meerweg 17   10 / - / - 21 / --
15 Beekhof (Theunis) Journalier Balk 74 = van Swinderenstraat 67   17 / - / - 14 / 70
16 Beerents (Jacobje) Jouraliere Balk 104 = Raadhuisstraat 72   5 / - / - 10 / 50
 
blad 18, Balk, volgnummer 17 - 32, Beerents - Cramer
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
17 Berents (Heretier de Jan)   Balk 130 = Raadhuisstraat 25   32 / - / - 67 / 20
18 Berents (Hendrik)   Balk 157 = Dubbelstraat 20   16 / - / - 33 / 60
19 Betzes (wed. Johannis) Rentierniere Balk 171 = Dubbelstraat 3   26 / - / - 54 / 60
20 le même   Balk 173 = Lytse Side 2   4 / - / - 8 / 40
21 Betzes (Bauke) Journalier Balk 193 = ?   10 / - / - 21 / --
22 Binkes (Rintjes) Boulangier Balk 25 = Meerweg 3   45 / - / - 94 / 50
22 Jacob Rintjes 35 Ans   Balk 25      
23 Boer (Johannes Hylckes de) Cordonnier Balk 64 = van Swinderenstraat 54   ? / - / - 21 / --
24 Bontes (Lammert) Journalier Balk 90 = Westein 44,45,46   5 / - / - 10 / 50
25 Bosman (Gerrit Thijsses) Chasteliere Balk 174 = Lytse Side 3   50 / - / - 105 / --
26 Christiaans (Harmen) Peigneur de Laine Balk 91 = Westein 31-41   5 / - / - 10 / 50
27 Coopmans (Albert) Medicin Balk 36 = van Swinderenstraat ?   55 / - / - 115 / 50
27 Meines (Jelle)   Balk 36      
28 Coopmans (Albert)   sans nombre pakhuis 6 / - / - 12 / 60
29 Coopmans (wed. Pieter)   Balk 147 = Raadhuisstraat 4   30 / - / - 63 / --
29 Cramer (Arjen?)   Balk 147      
30 Cornelis (wed. Harmen)   Balk 77 = Wilhelminastraat 3,5   12 / - / - 25 / 20
31 Cramer (Petrus) Pasteur Balk 30 = van Swinderenstraat 4   38 / - / - 79 / 80
32 Cramer (Jacob Pieters) Marchand Balk 47 = van Swinderenstraat 26   44 / - / - 92 / 40
 
blad 19, Balk, volgnummer 33 - 48, Cramer - Eppinga
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
33 Cramer (Arjen) Corduannier = ? Balk 66 = van Swinderenstraat 56   26 / - / - 54 / 60
33 Dilling (Willem)   Balk 66      
34 Cramer (Anne)   Balk 133 = Raadhuisstraat 21   28 / - / - 58 / 80
35 Damhuis (Harmen) Marechal qui traite Cheval malade Balk 127 = Raadhuisstraat 30   22 / - / - 46 / 20
36 Dillings (Willem) Barbenilleur = ? Balk 60 = van Swinderenstraat 45   12 / - / - 25 / 20
36 Beekhof (T Y)   Balk 60      
37 Dirks (Rinske) Boutiquiere / winkelier Balk 62 = van Swinderenstraat 51   18 / - / - 37 / 80
38 Dirks (weduwe Auke) pouvre / armlastig Balk 142 = Raadhuisstraat 9   8 / - / - 16 / 80
38 Sybren Aukes, 26 jaar   Balk 142      
39 Douwes (Tjietje) Boucher / slager Balk 134 = Raadhuisstraat 19,20   36 / - / - 75 / 60
40 Douwes (Milius)   Balk 22 = Meerweg 6   10 / - / - 21 / --
40 (Kuipers) Johannes N kuipersknegt / Balk 22      
41 Duif (Dirck) Rentallier / Balk 129 = Raadhuisstraat 26,27   26 / - / - 54 / 60
42 Egberts (Oeds) Boulanger Balk 29 = van Swinderenstraat 3   36 / - / - 75 / 60
43 Egberts (Rinze) Boucher Balk 75 = van Swinderenstraat 69   24 / - / - 50 / 40
44 Eglise (le)   Balk 31 = van Swinderenstraat 6   - / - / - -- / --
45 Eglise (le)   Balk 77 = Wilhelminastraat 3,5   - / - / - -- / --
46 Elzeloo (Jacob) Boulanger Balk 141 = Raadhuisstraat 10   36 / - / - 75 / 60
47 Enee (Jelle) = Jelle Aenee ex Che(a)rger Balk 180 = Lytse Side 14   10 / - / - 21 / --
48 Eppinga (wed. Gerardus) Boutiquiere Balk 22 = Meerweg 6   17 / - / - 35 / 70
 
blad 19, Balk, volgnummer 49 - 64, Eppinga - Haaitjes
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
49 Eppinga (Krijn) Tailleur Balk 148 = Raadhuisstraat 3   25 / - / - 52 / 50
50 Everts (Jacob) Marchand et Batallier Balk 44 = van Swinderenstraat 21   38 / - / - 79 / 80
51 Feenstra (Bauke 'Wybrandus') de Argent / zilversmid Balk 169 = Dubbelstraat 7   18 / - / - 37 / 80
52 Fellinga (Gerrit) Sergeant de Police Balk 27 = van Swinderenstraat 1   36 / - / - 75 / 60
53 Focke (Frederik Willem) Chirurghijn Balk 167 = Dubbelstraat 11   30 / - / - 63 / --
54 Franzis (Albert) ? Balk 18 = Meerweg   18 / - / - 37 / 80
55 Geerts (Anne) Journalier Balk 101 = Raadhuisstraat 65,66   16 / - / - 33 / 60
55 Geert Annes   Balk 101      
56 Geerts (weduwe Deuwe) Journaliere Balk 115 = Raadhuisstraat 44   10 / - / - 21 / --
56 Jooster Broers 31 jaar Balk 115      
57 Geldersma (Hijlke Wytzes) Charpentier Balk 45 = van Swinderenstraat 22   10 / - / - 21 / --
58 Gerardus (weduwe Hendrik) Boutiquiere Balk 16 = Meerweg 10   25 / - / - 52 / 50
59 Gerrits (Beernts) Tonnelier Balk 19 = Meerweg 8   25 / - / - 52 / 50
60 Gerrits (weduwe Jan) -- Balk 104 = Raadhuisstraat 72   6 / - / - 12 / 60
61 Goot (Hendrik Brants van der) Marchand Balk 39 = van Swinderenstraat 14   40 / - / - 84 / --
62 Goot (Brant Hendriks van der) ? Balk 116 = Raadhuisstraat 43   55 / - / - 115 / 50
62 Marten Brants van der Goot 23 jaar Balk 116      
63 Haga (Sjierk) ? Balk 100 = Westein 4,5,6,7,8   6 / - / - 12 / 60
64 Haaitjes (Jan) ? Balk 42 = van Swinderenstraat 19   20 / - / - 74 / 80
 
blad 20, Balk, volgnummer 65 - 80, Haaitjes - Hendriks
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
65 Haaitjes (Klaas) Pescheur Balk 72 = van Swinderenstraat 63   22 / - / - 46 / 20
66 Haaitjes (Tjeerd) Pescheur Balk 80 = Gaaikemastraat 3   20 / - / - 42 / --
67 Hanzes (Halbe) ??? (wagenmaker) Balk 28 = van Swinderenstraat 2   36 / - / - 75 / 60
68 Hanzes (weduwe Jelle) Rentiere Balk 49 = van Swinderenstraat 29   50 / - / - 105 / --
68 Westendorp (Martinus)   Balk 49      
68 Westendorp (Jacobus)   Balk 49      
69 Harings (weduwe Koenraad) Journaliere Balk 144 = Raadhuisstraat 7   8 / - / - 16 / 80
69 Anne Koenraads, 29 ans   Balk 144      
70 Harings (weduwe Pieter)   Balk 155 = Dubbelstraat 12-16   12 / - / - 25 / 20
71 Harkes (Hendrik Jans)   Balk 37 = van Swinderenstraat 12   36 / - / - 75 / 60
72 Harmens (Hendrik)   Balk 31 = van Swinderenstraat 6   18 / - / - 37 / 80
73 Harmens (Tjeerd) Boulanger Balk 54 = van Swinderenstraat 39   44 / - / - 92 / 40
74 Harmens (Kornelis)   Balk 109 = Raadhuisstraat 61   10 / - / - 21 / --
74 Geerts (weduwe Douwe)   Balk 109      
75 Harmens (Obe)   Balk 89 = Gaaikemastraat 46,46a   10 / - / - 21 / --
76 Harmens (weduwe Freerk) Journaliere Balk 143 = Raadhuisstraat 8   24 / - / - 50 / 40
77 Hartmans (Luitjen) Batallier Balk 8 = Meerweg 15   20 / - / - 42 / --
77 Pothof (Caspar)   Balk 8      
78 Hartmans (Hokjer) pauvre Balk 95 = Westein 15   5 / - / - 10 / 50
79 Heide (weduwe Tjeerd Wopkes)   Balk 146 = Raadhuisstraat 5   28 / - / - 58 / 80
79 Heide (Wopke Tjeerds de)   Balk 146      
80 Hendriks (Tetje)   Balk 86 = Gaaikemastraat 11, 12   14 / - / - 29 / 40
 
blad 21, Balk, volgnummer 81 - 96, Hendriks - Jans
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
81 Hendriks (Jan) Batallier Balk 21 = Meerweg 7   16 / - / - 33 / 60
82 Hendriks (Huibert) Barbier (baardscheerder) Balk 123 = Raadhuisstraat 36   12 / - / - 25 / 20
82 Koning (Christiaan Joh. de)   Balk 123      
82 Huberts (Hendrik)   Balk 123      
82 Hubert (Jouke)   Balk 123      
83 Hendriks (Abe) Journalier Balk 124 = Raadhuissstraat 34,35   3 / - / - 6 / 30
84 Hinnes (Auke) Pescheur Balk 7 = Meerweg 16   24 / - / - 50 / 40
85 Homma (weduwe Jan) Jounaliere Balk 97 = Westein 10,11,12,13   4 / - / - 8 / 10
86 Jacobs (Obe) Cordonnier Balk 35 = van Swinderenstraat 11   10 / - / - 21 / --
87 Jacobs (Hidde) Boucher Balk 60 = van Swinderenstraat 45   20 / - / - 42 / --
88 Jacobs (Pier) Pesteur (turfdrager) Balk 42 = van Swinderenstraat 19   10 / - / - 21 / --
89 Jacobs (weduwe Sipke) Boulanger Balk 78 = Gaaikemastraat 1   28 / - / - 58 / 80
89 Sipkes (Lubbert)   Balk 78      
90 Jacobs (weduwe Sipke)   Balk 87 = Gaaikemastraat 18,19,20   6 / - / - 12 / 60
91 Jacobs (Geert) Batallier Balk 142 = Raadhuisstraat 9   28 / - / - 58 / 80
92 Jacobs (Lubbert) Journalier Balk 91 = Westein 31-41   7 / - / - 14 / 70
93 Jacobs (weduwe Haaije) Boutiquiere Balk 165 = Dubbelstraat 15,17   30 / - / - 63 / --
94 Jans (Hendrik) Journalier Balk 101 = Westein 1,2,3   6 / - / - 12 / 60
95 Jans (Gerlof) Tonneur Balk 108 = Raadhuisstraat 64   14 / - / - 29 / 40
96 Jans (Jan)   Balk 81 = Gaaikemastraat 5,6   - / - / -  
 
blad 22, Balk, volgnummer 87 - 112, Jans - Jonker
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
97 Jans (Jacob) Journalier Balk 114 = Raadhuisstraat 45,46   18 / - / - 37 / 80
98 Jans (Lubbert)   Balk 115 = Raadhuisstraat 44   10 / - / - 21 / --
98 Jans (Doekle Jans van der )   Balk 115      
99 Jans (Siebe) Corduannier Balk 126 = Raadhuisstraat 31   16 / - / - 33 / 60
100 Jans (weduwe Murk)   Balk 62 = van Swinderenstraat 51 pauvre 10 / - / - 21 / --
101 Jans (Herke) Boulanger Balk 151 = Dubbelstraat 4   30 / - / - 63 / --
102 Jans (Thomas) Batalier et Marchand Balk 132 = Raadhuisstraat 22,23   40 / - / - 84 / --
103 Jans (Doede) Tonnelier Balk 161 = Dubbelstraat 29,31   18 / - / - 37 / 80
104 Jelles (Harmen) Charpentier Balk 74 = van Swinderenstraat 67   18 / - / - 37 / 80
105 Jelles (Harmen)   Balk 6 = Meerweg 17   5 / - / - 10 / 50
106 Jelles (weduwe Otte)   Balk 97 = Westein 10,11,12,13   6 / - / - 12 / 60
106 Ottes (Jelle) 23 Ans   Balk 97      
107 Jentjes (weduwe Fonger) Rentiquiere Balk 111 = Raadhuisstraat 57   16 / - / - 33 / 60
108 Johannis (Kornelis) Batalier Balk 5 = Meerweg 18   16 / - / - 33 / 60
109 Jong (Otte Jans de) Marchand et Batalier Balk 57 = van Swinderenstraat 42   42 / - / - 88 / 20
110 Jong (Otte Jans de)   Balk 68 = van Swinderenstraat 58 pakhuis 16 / - / - 33 / 60
111 Jonker (Aldert) Boutiquiere / winkelier Balk 17 = Meerweg 9   34 / - / - 71 / 40
112 Jonker (Aldert)   Balk 18 = Meerweg 9?   3 / - / - 6 / 30
 
blad 23, Balk, volgnummer 113 - 128, Joostes - Lammerts
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
113 Joostes (Broer) Distilateur Balk 101 = Westein 1,2,3   7 / - / - 14 / 70
113 Hendriks (weduwe Wander)   Balk 101      
114 Jotties (Auke) Rentallier Balk 120 = Raadhuisstraat 39   42 / - / - 88 / 20
115 Jurjens (Hein) Charron Balk 69 = van Swinderenstraat 59   28 / - / - 58 / 80
116 Jurjens (weduwe Johannes) Charpentier Balk 82 = Gaaikemastraat 7-12   6 / - / - 12 / 60
116 Harmens (Marten)   Balk 82   12 / - / - 25 / 20
117 Jurjens (Aldert) (**) Journalier Balk 84 = Gaaikemastraat 14   14 / - / - 29 / 40
118 Goot (Jan Brants van der) ???? Balk 137 = Raadhuisstraat 14,15,16   35 / - / - 73 / 50
119 Klaarboer (Klaas) Journalier Balk 10 = Meerweg 13 pakhuis 8 / - / - 16 / 80
120 Klaazes (Jelle) Journalier Balk 154 = Dubbelstraat 10   12 / - / - 25 / 20
121 Klaazes (Sake) Journalier Balk 1 = Meerweg 23   12 / - / - 25 / 20
122 Knuize (Hendrik) Chaudonnier Balk 64 = van Swinderenstraat 54   18 / - / - 37 / 80
123 Koerts (Berend) Cordonnier Balk 35 = van Swinderenstraat 11   12 / - / - 25 / 20
124 Kolde (Olphert Frederik de) Rentier Balk 20 = Meerweg 7   8 / - / - 16 / 80
124 Kolde (Olphert Frederik de)   Balk 20 pakhuis    
125 Kolde (Olphert Frederik de)   Balk 26 = Meerweg 1,2   35 / - / - 73 / 50
126 Konst (Johannis) Tailler Balk 164 = Dubbelstraat 21,23   16 / - / - 33 / 60
127 Lammerts (Johannes) Boutiquier / winkelier Balk 87 = Gaaikemastraat 18,19,20   18 / - / - 37 / 80
128 Lammerts ( Bonte) Journalier Balk 160 = Dubbelstraat 38   10 / - / - 21 / --
 
blad 24, Balk, volgnummer 129 - 144, Lolkes - Obes
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
129 Lolkes (Tjeerd) Boulanger Balk 68 = van Swinderenstraat 58   20 / - / - 42 /--
130 Luitjens (weduwe Hein) Parsanne? Balk 13 = Pypsterstikke 1 (5-11)   18 / - / - 37 / 80
130 Luitjen Heins   Balk 13      
131 Lyckeles (Hier) Journalier Balk 90 = Westein 44,45,46   5 / - / - 10 / 50
132 P.A, de Marer Pasteur Balk 117 = Raadhuisstraat 42   30 / - / - 63 / --
133 Maison ( de la Communé)   Balk 150 = Dubbelstraat 2   10 / - / - 21 / --
134 Manus (Jan) Journalier Balk 11 = Meerweg 12   10 / - / - 21 / --
135 Manus (Dirk) Fisher Balk 18 = Meerweg ?   18 / - / - 37 / 80
136 Manus (Dirk) Journalier Balk 154 = Dubbelstraat 10   8 / - / - 16 / 80
136 Mulder (Pier)   Balk 154      
137 Martens (Andries) Journalier Balk 103 = Raadhuisstraat 77... Pauvre 5 / - / - 10 / 50
138 Meines (Jelle) Maitre de l'ecole Balk 88 = Gaaikemastraat 21-28 pakhuis 12 / - / - 25 / 20
139 Meines (Jelle)   Balk 159 = Dubbelstraat 24   28 / - / - 58 / 80
140 Messing (Feikje Johannes) Journaliere Balk 162 = Dubbelstraat 27   16 / - / - 33 / 60
140 Berents (Kornelis)   Balk 162      
141 Murks (weduwe Lykle)   Balk 103 = Raadhuisstraat 77...   5 / - / - 10 / 50
142 Neits (Theodorus) Chaudonnier Balk 56 = van Swinderenstraat 41   22 / - / - 46 / 20
143 Obes (Meine) Forguron Balk 65 = van Swinderenstraat 55   30 / - / - 63 / --
144 Obes (Johannis) Forguron Balk 166 = Dubbelstraat 13   30 / - / - 63 / --
             
blad 26, Balk volgnummer 145 - 160, Os - Pieters
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
145 Os (Fredrik et Hendrik Barboulieur Balk 51 = van Swinderenstraat 31   30 / - / - 63 / --
145 H.H. Os, 34 Ans -- Balk 51      
146 Os (Wybren Doedes de) Boutiqiuere Balk 55 = van Swinderenstraat 40   36 / - / - 75 / 60
147 Os (Wybren Doedes de)   Balk 70 = van Swinderenstraat 60. pakhuis 12 / - / - 25 / 20
148 Os (Johannis) ?? houttelder;turfdrager Balk 106 = Raadhuisstraat 67,68   8 / - / - 16 / 80
149 Pelsma (Durk Pieters) pauvre Balk 163 = Dubbelstraat 25   8 / - / - 16 / 80
149 Sjoerd Durks Delsma 22 Ans   Balk 163      
150 Piers (Anne) Tonnelier Balk 46 = van Swinderenstraat 24..   34 / - / - 71 / 40
151 Piers (Sjerp) Rentière Balk 53 = van Swinderenstraat 36..   14 / - / - 29 / 40
151 Hendrik Jans Brouwer 29 Ans -- Balk 53      
152 Piers (Durk) Journalier Balk 104 = Raadhuisstraat 72   3 / - / - 6 / 30
153 Piers (Jan) Journalier Balk 174 = Lytse Side 3   12 / - / - 25 / 20
154 Pieters (Sjieuwk) -- Balk 48 = van Swinderenstraat 27..   10 / - / - 21 / --
155 Pieters (Pieter) Boutiqiuere Balk 9 = Meerweg 19   25 / - / - 52 / 50
156 Pieters (Bauke) ??? Balk 33 = van Swinderenstraat 8   45 / - / - 94 / 50
156 Pieter Baukes 26 Ans -- Balk 33      
156 Jan Baukes 23 Ans -- Balk 33      
157 Pieters (Bauke) ???? Balk 10 = Meerweg 13 pakhuis 10 / - / - 21 / --
158 Pieters (weduwe Sible) Journalier Balk 155 = Dubbelstraat 12-16 pauvre 8 / - / - 16 / 80
159 Pieters (Bokke) ???? Balk 61 = van Swinderenstraat 49..   18 / - / - 37 / 80
160 Pieters (Johannis) Journalier Balk 91 = Westein 31-41   10 / - / - 21 / --
             
blad 27, Balk, volgnummer 161 - 176, Pieters - Rintjes
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
161 Pieters (weduwe Roelof) ????? Balk 112 = Raadhuisstraat 53   35 / - / - 73 /50
161 Simen Roelofs 36 Ans   Balk 112      
162 Pool (Johannis) Batallier ----   18 / - / - 37 / 80
163 Poppes (Poppe Idskes) Marchand Balk 1 = Meerweg 22   18/ - / - 37 / 80
164 Poppes (Poppe Idskes) Marchand Balk 32 = van Swinderenstraat 7   60 / - / - 126 / --
165 Poppes (Neeltje Idskes) Rentière Balk 43 = van Swinderenstraat 20   48 / - / - 100 / 80
166 Poppes (Jakle Jans) Marchand Balk 34 = van Swinderenstraat 9   50 / - / - 105 / --
167 Poppes (Poppe Idskes) ???? Balk 175 = Lytse Side 4,5   12/ - / - 25 / 20
168 Pothof (Hendrik) Charpentier Balk 153 = Dubbelstraat 8   8 / - / - 16 / 80
169 Pothof (Kasper) Charpentier Balk 153 = Dubbelstraat 8   10 / - / - 21 / --
169 Kornelis Harmens   Balk 153      
170 Rekers (Pieter Hendriks) ???? (smid) Balk 48 = van Swinderenstraat 27   20 / - / - 42 / --
171 Rekers (Jan Hendriks) Forgeron Balk 144 = Raadhuisstraat 7   20 / - / - 42 / --
171 Hendrik Jans 24 Ans   Balk 144      
172 Reins (Rimmer) Journalier Balk 98 = Westein 9 pauvre 10 / - / - 21 / --
173 Reintjes (Jets)   Balk 62 = van Swinderenstraat 51 pauvre 10 / - / - 21 / --
173 Rients ??   Balk 62      
173 Thee Thees   Balk 62      
174 Rimmers (Rein) ???? Balk 79 = Gaaikemastraat 2   16 / - / - 33 / 60
175 Rinkes (weduwe Thomas) Boutiqiere Balk 132 = Raadhuisstraat 22,23   15 / - / - 31 / 50
176 Rintjes (Jan) ????? Balk 4 = Meerweg 19 onbewoond 16 / - / - 33 / 60
 
blad 28, Balk, volgnummer 177 - 192, Rinzes - Sterkenburg
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
177 Rinzes (Hendrik) Batalier Balk 38 = van Swinderenstraat 13   36 / - / - 75 / 60
178 Roelofs (Tijmen) Journalier Balk 158 = Dubbelstraat 22 pauvre 6 / - / - 12 / 60
179 Ruurds (Jacob) ??? Balk 71 = van Swinderenstraat 62   20 / - / - 42 / --
180 Ruurds (weduwe Herre)   Balk 94 = Westein 16,17,18 pauvre 8 / - / - 16 / 80
181 Ruurds (Simen) Pescheur Balk 100 = Westein 4,5......   8 / - / - 16 / 80
182 Rinia (weduwe Fedde) Boutiqier Balk 131 = Raadhuisstraat 24   26 / - / - 54 / 60
183 Rinia (Geertruida)   il herbitant en sus nombre      
183 Florison (doctor)          
184 Schaper (Jac) ??? Balk 85 = Gaaikemastraat 15,16 pakhuis 12 / - / - 25 / 20
185 Schram (Jarig Betzes) ??? Balk 56 = van Swinderenstraat 41   8 / - / - 16 / 80
185 de vrouw van Sijmen Sijmens   Balk 56      
186 Schram (Dooitze) ??? Balk 101 = Westein 1,2,3   7 / - / - 14 / 70
187 Scheuning (Jurjen) Fisher Balk 124 = Raadhuisstraat 34,35   9 / - / - 18 / 90
188 Sjoerds (Pieter) Tonnelier Balk 105 = Raadhuisstraat 69...   16 / - / - 33 / 60
189 Sloterdijck(Sipke Jans) Chastelain Balk 170 = Dubbelstraat 5   50 / - / - 105 / --
190 Smit (Bergers)   Balk 93 = Westein 21-26   12 / - / - 25 / 20
191 Stalma (Egbert Wierds) Journalier Balk 100 = Westein 4,5...... pauvre 6 / - / - 12 / 60
192 Sterkenburg (Jan) de weduwe Chastelain Balk 40 = van Swinderenstraat 16   42 / - / - 88 / 40
192 Joeke Jans Sterkenburg 21 Ans   Balk 40      
 
blad 29, Balk, volgnummer 193 - 208, Stoffels - Tjeerds
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
193 Stoffels (Jan) Charpentier Balk 67 = van Swinderenstraat 57   28 / - / - 58 / 80
194 Stoffels (Hendrik) Journalier Balk 90 = Westein 44,45,46   12 / - / - 25 / 20
195 Sijbrens (Sjoerd) ?? Balk 99 = Westein 9   10 / - / - 21 / --
196 Sijbrens (Pieter) ?? Balk 89 = Gaaikemastraat 46,46a   10 / - / - 21 / --
197 Sijmens (Sipke) Corduannier Balk 12 = Meerweg 12   10 / - / - 21 / --
198 Sijmens (Foeke)   Balk 5 = Meerweg 18   6 / - / - 12 / 60
199 Sijmens (Ruurd) Rentière Balk 71 = van Swinderenstraat 62   8 / - / - 16 / 80
200 Sijmens (Geertje) Journalliere Balk 102 = Raadhuisstraat 77+   8 / - / - 16 / 80
201 Sijmens (Jan) Charpentier Balk 93 = Westein 19   5 / - / - 10 / 50
202 Theekes (Wijbe) ??? Balk 92 = Westein 21-26   5 / - / - 10 / 50
203 Theekes (weduwe Johannis)   Balk 95 = Westein pauvre 5 / - / - 10 / 50
204 Theekes (Pieter) Batalier Balk 158 = Dubbelstraat 22   22 / - / - 46 / 20
205 Thees (Thee) ??? Balk 113 = Raadhuisstraat 47-51   6 / - / - 12 / 60
206 Tjallings (Hotze) ??? Balk 2 = Meerweg 21   18 / - / - 37 / 80
207 Tjeerds (Hinke)   Balk 22 = Meerweg pauvre 3 / - / - 6 / 30
208 Tjeerds (Klaas) Charpentier Balk 156 = Dubbelstraat 18   12 / - / - 25 / 20
 
blad 30, Balk, volgnummer 209 - 224, Tjerks - Weven
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
209 Tjerks (Haje) Batallier Balk 143 = Raadhuisstraat 8   10 / - / - 21 / --
210 Tjepkes (Douwe)   Balk 97 = Westein 10-13 pauvre 3 / - / - 6 / 30
211 Veldkamp (Jan) Marchand Balk 99 = Westein 9- pakhuis 12 / - / - 25 / 20
212 Veldkamp (Jan)   Balk 149 = Raadhuisstraat 2   50 / - / - 105
212 Age Michiels Tromp 24 Ans   Balk 149      
213 Vermeule (weduwe Jarig) Corduanière Balk 45 = van Swinderenstraat 22   26 / - / - 54 / 60
213 IJgram Jarigs Vermeule 22 Ans   Balk 45      
214 Visser (Pieter Jans) Boutiquiere Balk 136 = Raadhuisstraat 17   36 / - / - 75 / 60
215 Volkerts (weduwe Pieter)   Balk 123 = Raadhuisstraat 36   8 / - / - 16 / 80
215 Volkert Pieters ? Ans   Balk 123      
216 Vries (weduwe de)   Balk 152 = Dubbelstraat 6   26 / - / - 54 / 60
216 Daniël Grim de Vries   Balk 152      
217 Vries (Fimke)   Balk 124 = Raadhuisstraat 34,35 pauvre 6 / - / - 12 / 60
217 Hendrik Gerrits de Vries 23 Ans   Balk 124      
218 Waaning (weduwe Jan) Fisher Balk 125 = Raadhuisstraat 32,33   14 / - / - 29 / 40
219 Westendorp (Johannes) Boulanger Balk 59 = van Swinderenstraat 44   40 / - / - 84 / --
220 Westendorp (Johannes)   Balk 119 = Raadhuisstraat 40,41 pakhuis 12 / - / - 25 / 20
221 Westendorp (Johannes)   Balk 121 = Raadhuisstraat 38   42 / - / - 88 / 20
221 Brant hendriks van der Goot   Balk 121      
222 Westendorp (Martinus)   Balk 168 = Dubbelstraat 9   30 / - / - 63 / --
222 Jacobus Westendorp 25 Ans   Balk 168      
223 Wille (Henri de ) Horlogen Balk 139 = Raadhuisstraat 12   28 / - / - 58 / 80
224 Wever (Jan)          
             
blad 31, Balk, volgnummer 225 - 240, Wildeboer - Ypes
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
225 Wildeboer (Sible Pieters) Corduannier Balk 14 = Pypsterstikke (1)   16 / - / - 33 / 60
225 Jan D Wildeboer 57 Ans   Balk 14      
226 Wildeboer (Pieter) Marchand Balk 15 = Meerweg 11   36 / - / - 75 / 60
227 Wildeboer (Tjerk) Chastelaine Balk 24 = Meerweg 4   36 / - / - 75 / 60
227 Hendrik Harmens 31 Ans   Balk 24      
228 Wildeboer jr.(Pieter Aarnts) Charpentier Balk 3 = Meerweg 20   18 / - / - 37 / 80
229 Wildeboer (Aarnt Pieters) Charpentier Balk 35 = van Swinderenstraat 11   13 / - / - 27 / 30
230 Wildeboer (Tjeerd) Marchand Balk 52 = van Swinderenstraat 32   35 / - / - 72 / 50
231 Wildeboer (Rinke) Charpentier Balk 113 = Raadhuisstraat 47-51   20 / - / - 42 / --
232 Willems (Grietje)   Balk 171 = Dubbelstraat 3 pauvre 3 / - / - 6 / 30
233 Willems (Jan) Tonnelier / Balk 58 = van Swinderenstraat 43   32 / - / - 67 / 20
234 Willems (Pier) Boutiquiere Balk 73 = van Swinderenstraat 64-66   28 / - / - 58 / 80
235 Willems (Ferdinand) Journallière Balk 96 = Westein 14   12 / - / - 25 / 20
235 Willem Ferdinands   Balk 96      
236 IJgrams (weduwe Meindert) ?? Balk 122 = Raadhuisstraat 37   42 / - / - 88 / 70
236 Jan Meinderts 32 Ans   Balk 122      
237 IJgrams (weduwe Meindert) ?? Balk 128 = Raadhuisstraat 28,29 pakhuis 12 / - / -  
237 Jan Meinderts 32 Ans   Balk 128      
238 IJgrams (Hans) ?? Balk 140 = Raadhuisstraat 11   55 / - / - 115 / 50
239 IJgrams (Hans)   Balk 182 = ?? pakhuis 6 / - / - 12 / 60
240 Ypes (Jac) ?? Balk 145 = Raadhuisstraat 6   36 / - / - 75 / --
 
blad 32, Balk, volgnummer 241 - 245, Zytses - Bosma
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde? belasting?
241 Zijtzes (Bart) Marchand Balk 23 = Meerweg 5   36 / - / - 75 / 60
242 Zijtzes (Bart)   Balk 181 = ???      
243 Zijtzes (Aarnt) Marchand Balk 63 = van Swinderenstraat 52,53   38 / - / - 79 / 80
244 Korenstra (Sjoerd Klazes) Journal?? Balk 81 =   14 / - / - 29 / 40
245 Bosma (Lijkle Mijntje)       36 / - / -  
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 04.06.2019