hoofdelijk omslag Harich dienstjaar 1898
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,8% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Harich in 1898. Deze begint op Westerein 23 bij Dierenpension Immermoed en eindigt bij de "voormalige" zuivelfabriek Harich aan de Gaaikemastraat 48 te Balk
 
hoofdelijke omslag 1898 Harich
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
1 170 Johannes Minnes Baukema ( * 12 maart 1862 te Harich) 50   2,40   koemelker / watermolenaar Westerein 23
2 171 Andries Bergsma ( * 16 februari 1833 te Mirns en Bakhuien) 1000   45,00   veehouder  
3 172 Abe Boersma ( * 1 september 1859 te Harich) 1000   45,00   veehouder  
4 ---              
5 ---              
6 173 Sijbrigje de Jong ( * 12 augustus 1837 te Mirns en bakhuizen) 25   1,20   koemelker  
7 174 Jelle Albada ( * 15 mei 1858 te Harich) 675   32,40   veehouder  
8 175 Gooitske Bergstra ( * 5 septemebr 1843 te Nijega) 1400   67,20   ?  
9 176 Hans Hornstra ( * 30 mei 1864 te Wijckel) 500   24,00   veehouder  
10 177 Pier Koopmans ( * 23 april 1833 te Balk) 500   24,00   veehouder  
11 ---              
12 178 Pier Piersma ( * 28 december 1867 te Goingarijp) 575   27,60   veehouder  
13 ---              
14 179 Anne Tjaarda ( * 21 september 1849 te Joure) 575   27,60   veehouder  
15 180 Sjoerd de Vries ( * 2 december 1865 te Broek) 1125   54,00   veehouder  
16 181 Gabe Gerbens Grouwstra ( * 8 augustus 1841 te Sloten Frl) 50   1,20   werkman Houtdyk 7
17 182 Jelte Dijkstra ( * 12 oktber 1851 te Oosterzee 750   36,00   veehouder  
18 183 Jan Douwes Dijkstra ( * 31 oktober 1847 te Oosterzee) 800   38,40   veehouder  
19 184 Pieter Thibaudier ( * 29 maart 185 te Balk) 200   9,60   veehouder  
20 185 Andries R de Vries ( * 18 oktober 1839 te Oudega HO) 300   14,40   veehouder  
21a ---              
22 186 Durk van der Molen ( * 8 maart 1835 te Sint Johannesga) 50   2,40   werkman Houtdyk 6
23 187 Willem Asma ( * 6 januari 1848 te Balk) 100   4,80   dagloner  
24 188 Feike de Vries ( * 15 augustus 1840 te Sondel) 700   33,60   veehouder  
24a ---              
24b ---              
24c ---              
24d ---              
25 189 Pieter Roskam ( * 1 mei 1848 te Harich) 150   7,20   winkel in kruiden  
25a --- Klaas Haringsma ( * 17 februari 1833 te Oudemirdum) ---   ---   werkman  
26 --- Anne Jacobs Betzema ( * 30 september 1838 te Harich) ---   ---   timmerman  
27 --- Marten Homma ( * 21 februari 1855 te Balk) ---   ---   werkman  
28 190 Auke Prins ( * 31 juli 1857 te Woudsend) 100   4,80   broodbakker  
29 --- Atte Bakker ( * 27 april 1840 te Harich) ---   ---   werkman  
29a --- Mattheus Negenman ( * 1 sep 1842 te Mrins en Bakhuizen) ---   ---   werkman  
30 --- Lijkle Wierstra ( * 22 december 1835 te Harich) ---   ---   tapper en winkelier  
30a 191 Hielke Buwalda ( * 9 april 1833 te Lemmer) 25   1,20   huisverver  
31 --- Bauke van der Meer ( * 10 oktober 1841 te Oudega HO) ---   ---   werkman  
31a --- Atze Bergsma ( * 27 april 1863 te Wijckel) ---   ---   arbeider  
32 --- Gerben Hoekstra ( *            
                 
34b 192 Aaltje van der Werf ( * 7 maart 1826 te Mrins en Bakhuizen) 25   1,20   ?  
35 --- Tjeerd Wijckelsma            
35a ---              
36 193 Pieter D Hijlkema ( * 21 jan 1862 te Mirns en Bakhuizen) 225   10,80   veehouder  
    L. A van der Meer            
37 ---              
37a 194 Anne J. Konst 200   9,60   timmerman  
38 ---              
39 195 Gerlof Boonstra 25   1,20      
40 ---              
hoofdelijke omslag 1898 Harich
41 196 Berend Kouwenhoven 250   12,00      
42 --- Foekje van der Kamp ( * 5 mei 1813 te Mirns en Bakhuizen) ---   ---   inlandskramer in kruiden  
43 197 Marten de Wilde 25   1,20      
44 198 Wiebe Wierstra 50   2,40      
44a 199 Feike Falkena 750   36,00      
45 200 Anne Bokma 700   33,60      
  201 Cornelis Boersma 1100   52,80      
  202 Durk Y Haarsma 1275   61,20      
  203 Uilkje Bergstra 1100   52,80      
  204 Klaas Tromp 1750   84,00      
  205 Lammert de Jager 50   2,40      
  206 Auke Sonsma 50   2,40      
  207 Wiebren Jongstra 25   1,20      
  208 Anne Visser 300   14,40      
  209 Walte Wierstra 300   14,40      
  210 Jan B van der Goot 1775   85,20      
  211 Haring de Vries 100   4,80      
  212 Stoffel Bouwstra 900   43,20      
  213 Bokke van der Wal 300   14,40      
  214 Lute Hoekstra 50   2,40      
  215 Jan Pelsma 450   21,60      
  216 Herre de Boer 300   14,40      
  217 Meine Meinesz 3700   177,60      
  218 Anne Meinesz 200   9,60      
  219 Douwe Dijkstra 25   1,20      
  220 Hendrikus Hazelager 1100   52,80      
  221 Siemen A. Wierstra 100   4,80      
  222 Stoffel Doorenspleet 25   1,20      
  223 Antje Tromp 7350   352,80      
  224 Uilke Hoekstra 25   1,20      
  225 Jouke Tuinier 1450   69,60      
  226 Pieter Klijnstra 25   1,20      
  227 Yke Schaap 250   12,00      
  228 Atze Schaap 350   16,80      
hoofdelijke omslag 1898 Harich
  229 Auke H de Vries 800   38,40      
  230 Douwe Hilarides 650   31,20      
  231 Meije Smink 1250   60,00      
  232 Hielke Hielkema 800   38,40      
  233 Lijkle Lijklema 600   28,80      
  234 Siebren L Visser 100   4,80      
  235 Jouke Beuckens 600   28,80      
  236 Gerben Frankena 150   7,20      
  237 Hielke de Vries 50   2,40      
  238 Nanne Reinders Kuperus 1700   81,60   directeur zuivelfabriek Gaaikemastraat 48

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 25-06-2020