hoofdelijk omslag Wijckel dienstjaar 1898
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,8% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Wijckel in 1898. Deze begint op de ?? en eindigt ??
 
Wijckel
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
1 463 Marten Brands van der Goot ( * 2 augustus 1838 te Balk) 7000,-   336,00   veehouder  
2 464 Pieter Cornelis Nijdam ( * 6 december 1834 te Haskerdijken) 1700,-   81,60   veehouder  
2a 465 Jacobje Baaijma ( * 20 juli 1838 te Oudemirdum) 100,-   4,50   ?  
3 466 Otte Roelofs Bouwstra ( * 20 juni 1843 te Mirns en Bakhuizen) 3000,-   144,00      
4 -- Douwe Albada ( * 17 januari 1852 te Sloten Frl) --   --   werkman  
5 -- Wibbe Albada ( * 17 augustus 1847 te Sloten Frl) --   --   ?  
6 467 Luitjen Ykema ( * 21 april 1836 te Sloten Frl) 200,-   9,60   veehouder  
7 -- Willem de Jong ( * 20 oktober 1850 te Balk) --   --   ?  
8 468 Age Cnossen ( * 12 januari 1872 te Hommerts) 425,-   20,40   veehouder  
                 
                 
                 
Wijckel
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Wijckel
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 23-07-2020