hoofdelijk omslag gemeente Gaasterland dienstjaar 1898
 
 
percentage = 4,8%
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Balk in 1898. Deze begint aan de Meerweg, waar nu de Stipe is, steekt ongeveer bij de voormalige zuivelfabriek de Luts over om dan weer bij de Volharding uit te komen.
 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer        
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
1 1 Trijntje Siegers Falkena ( * 28 mei 1844 te Sondel) 500   24,00   veehoudersche Meerweg 23
2 2 Geeltje Theunis de Jong ( * 6 oktober 1813 te Harich) 250   12,00   zonder beroep Meerweg 22
3 -             Meerweg 21
4 -             Meerweg 20
5 3 Pier Krul ( * 7 april 1850 te Koudum) 50   2,40   zonder beroep Meerweg 19
6 4 Roelof Groenewold ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek) 50   2,40   olieslagersknecht Meerweg 19
7 -             Meerweg 18
8 5 Minne van Dijk ( * 30 juli 1866 te Balk) 50   2,40   olieslagerskencht Meerweg 18
9 6 Tjipke Vermooten ( * 3 september 1854 te Sloten Frl) 50   2,40   timmerknecht Meerweg 17
9a 7 Dirk Brandsma ( * 29 december 1853 te Oldeboorn) 50   2,40   korenmolenaar Meerweg 17
10 8 Meine Lieuwes Visser ( * 3 mei 1862 te Harich) 50   2,40   arbeider Meerweg 16
  9 Gerrit van der Hoff 25   1,20      
11 10 Johannes Tijsses van Hout ( * 28 oktober 1839 te Dokkum) 200   9,60   timmerman Meerweg 15
11 11 Klaas van Hout ( * 15 oktober 1877 te Balk) 50   2,40   klerk Meerweg 15
12 -   --   --     Meerweg 14
13 -   --   --     Meerweg 13
14 12 Christiaan Damstra ( * 30 januari 1842 te Balk) 25   1,20   veehouder Meerweg 12
15 13 Evert Luitjens Dooper ( * 8 maart 1863 te Balk) 200   9,60   voerman Pypsterstikke (13) 3
16 14 Willem Piersma ( * 3 maart 1834 te Balk) 200   9,60   timmerman Pypsterstikke (11) 1
17 -   --   --     Pypsterstikke (9) 1
18 -   --   --     Pypsterstikke (7) 1
19 15 Hisse Lijcklema ( * 31 mei 1844 te Sybrandaburen) 50   2,40   schipper Pypsterstikke (5) 1
20 -   --   --     Pypsterstikke (3)
21 16 Jan Harmens Poppes ( * 28 december 1833 te Balk) 400   19,20   stoombootkapitein Pypsterstikke (1)
22 17 Izaak Arnoud D. Hemsing ( * 27 november 1840 te Balk) 300   14,40   stoombootkapitein Meerweg 11
23 18 Jan Obes Visser ( * 12 september 1845 te Balk) 550   26,40   zonder beroep Meerweg 10
24 19 Hendrikje van der Gaast ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast) 200   9,60   zonder beroep Meerweg 9
25 20 Jan Jansz Honig ( * 27 mei 1887 te Koog aan de Zaan) 1900   91,20   predikant Meerweg 8
26 -              
27 21 Jan Rinzes Hoekstra ( * 10 juni 1855 te Balk) 200   9,60   slager Meerweg 7
27 22 Grietje van der Baan ( * 22 april 1873 te Drachten) 175   8,40   onderwijzeres Meerweg 7 ?
28 23 Cornelia Visser ( * 30 november 1837 te Balk) 700   33,60   zonder beroep Meerweg 6
29 - Antje Tromp ( * 7 september 1844 te Balk) ?   ?     Meerweg 5
30 24 Jan Rijpkema ( * 16 oktober 1865 te Sneek) 300   14,40   logementhouder Meerweg 4
31 25 Wiebe Wijnstra ( * 29 augustus 1860 te Wons) 300   14,40   bakker Meerweg 3
32 26 Johannes B. Coevoets ( * 30 juli 1848 te Utrecht) 500   24,00   hoofdonderwijzer bijz. school Meerweg 2
32 -             Meerweg 1
33 27 Doede Bleeker ( * 25 november 1854 te Koudum) 300   14,40   koperslager van Swinderenstraat 1
34 28 Scholte Pieters Drijfhout ( * 12 oktober 1833 te Balk) 200   9,60   wagenmaker van Swinderenstraat 2
34 29 Pieter Scholtes Drijfhout ( * 20 november 1870 te Balk) 500   24,00   telegrafist van Swinderenstraat 2
35 30 Jans Hermans Steinhorst ( * 10 november 1842 te Haren) 1200   57,60   bakker van Swinderenstraat 3
36 31 Reitze Jaarsma ( * 24 oktober 1854 te Sneek) 1500   72,00   predikant van Swinderenstraat 4
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer        
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
36 32 Egberdina Hester Santeé ( * 12 juli 1816 te Groningen) 700   33,60   zonder van Swinderenstraat 4
37 -             van Swinderenstraat 5
37 - Hervormde Kerk           van Swinderenstraat 6
38 -             van Swinderenstraat 7
39 33 Age Hofstra ( * 17 oktober 1857 te Balk) 300   14,40   goudsmid van Swinderenstraat 8
39a 34 Lucas Bouwman ( * 6 november 1852 te Oudemirdum) 50   2,40   timmerknecht van Swinderenstraat 8
40 35 Simon Kingma (* 26 januari 1860 Boxum) 200   9,60   winkelier van Swinderenstraat 9
41 36 Wiebren Boersma ( * 21 november 1840 te Wijckel) 700   33,60   huis- en rijtuigschilder van Swinderenstraat 10
42 37 Harmen Jans de Jong ( * 4 februari 1843 te Sloten) 1500   72,00   winkelier in kruiden van Swinderenstraat 11
43 38 dr. Jan Cornelis Tromp ( * 2 juli 1855 te Balk) 10200   489,60   arts van Swinderenstraat 11
43 39 mr. Cornelis Jan Tromp ( * 21 november 1858 te Balk) 7700   369,60   kandidaat notaris van Swinderenstraat 11
44 40 Tjitte de Haan ( * 23 december 1874 te Hemelum) 50   2,40   kleermaker van Swinderenstraat 12
45 41 Jacob Siemens de Jong ( * 6 december 1854 te Balk) 300   14,40   winkelier in manufacturen van Swinderenstraat 13
46 42 Bernard Hendrik ten Brink ( * 7 november 1833 te Sloten) 900   43,20   winkelier in manufacturen van Swinderenstraat 14
47 43 Sipke Schilstra ( * 29 oktober 1841 te Wijckel) 800   38,40   werkman van Swinderenstraat 15
48 44 Uilke de Haan ( * 21 juni 1855 te Dokkum) 500   24,00   zadelmaker van Swinderenstraat 16
49 45 Jacob Timmer ( * 24 mei 1858 te Leek) 1200   57,60   hoofd der school van Swinderenstraat 17
50 46 Jeltje Tromp ( * 29 januari 1828 te Woudsend) 3700   177,60   zonder beroep van Swinderenstraat 19
51 47 Petronella Tichelaar ( * 14 november 1807 te Makkum) 5200   249,60   zonder beroep van Swinderenstraat 20
52 48 Poppe Tjerks van der Feer ( * 15 december 1861 te Balk) 300   14,40   schipper en winkelier van Swinderenstraat 21
53 49 Lieuwe Johannes Dooper ( * 9 september 1871 te Balk) 300   14,40   grossier van Swinderenstraat 22
54 50 Rinze Sipkes Boonstra ( * 30 september 1832 te Gorredijk) 300   14,40   schoenmaker van Swinderenstraat 24
55 51 Bendiks Zuiderveld ( * 17 september 1799 te Elahuizen) 1900   91,20   zonder beroep van Swinderenstraat 26
56 - Tjeerd Pieters Rekers ( * 27 april 1871 te Balk) -   -   grofsmid van Swinderenstraat 27
57 52 Pier Boorsma ( * 21 september 1859 te Franeker) 400   19,20   onderwijzer van Swinderenstraat 29
58 53 Trijntje Martens van der Goot ( * 1 oktober 1848 te Balk) 500   24,00   winkelier van Swinderenstraat 30
59 54 Gerben Jacobs Hettinga ( * 27 augustus 1837 te Makkum) 500   24,00   koperslager van Swinderenstraat 31
60 55 Karel Buwalda ( * 12 december 1851 te Sloten) 50   2,40   schoenmaker van Swinderenstraat 32
60a 56 Jacobus Hettinga ( * 8 mei 1866 te Balk) 50   2,40   koperslagersknecht van Swinderenstraat 32
61 57 Jaitje Willems Kuiper ( * 11 mei 1835 te Balk) 100   4,80   wagenmaker van Swinderenstraat 38
62 58 Cornelis W. de Jong ( * 14 november 1830 te Balk) 700   33,60   bakker van Swinderenstraat 39
62 59 Hidde Cornelis de Jong ( * 22 februari 1860 te Midlum) 25   1,20   bakker van Swinderenstraat 39
63 60 Ieda de Vries ( * 27 april 1814 te Woudsend) 500   24,00   winkelier van Swinderenstraat 40
64 61 Pieter ten Woude ( * 4 augustus 1838 te Oudemirdum) 300   14,40   kastelein van Swinderenstraat 41
65 62 Siebren Teppema ( * 22 september 1845 te Tirns) 700   33,60   koopman en winkelier van Swinderenstraat 42
66 63 Tijs Sjoerds Tijsma ( * 26 januari 1839 te Balk) 500   24,00   winkel in galanteriën van Swinderenstraat 43
67 64 Ferdinand Keulen ( * 30 april 1858 te Hemelum) 700   33,60   manufacturier van Swinderenstraat 44
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer        
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
67 65 Marten H van der Goot ( * 1 september 1819 te Oudemirdum) 200   9,60   zonder van Swinderenstraat 44
68 66 Tjidze van den Bosch ( * 26 januari 1866 te Balk) 50   2,40   winkelier van Swinderenstraat 45
69 -              
70 -              
71 67 Tjibbe Sloterdijk ( * 18 november 1850 te Balk) 700   33,60   bakker van Swinderenstraat 50
72 68 Pier de Jong ( * 29 mei 1846 te Balk) 250   12,00   postbode van Swinderenstraat 51
72a -             van Swinderenstraat 51
72b 69 Ulbe van der Weij ( * 14 september 1869 te Tzum) 175   8,40   onderwijzer van Swinderenstraat 51
73 70 Arend Sikkes ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen) 100   4,80   winkel in kruidenierswaren van Swinderenstraat 52
74 71 Siemon Franken ( * 17 februari 1850 te Grouw) 300   14,40   bakker van Swinderenstraat 54
75 72 Jurjen Pelsma ( * 25 mei 1869 te Balk) 100   4,80   grofsmid van Swinderenstraat 55
76 73 Sierd Ykes de Jong ( * 3 augustus 1849 te Wijckel) 900   43,20   slager van Swinderenstraat 56
77 -             van Swinderenstraat 57
77a 74 Pieter Doorenspleet ( * 22 juni 1842 te Balk) 25   1,20   koemelker van Swinderenstraat 57
78 75 Jacob Hanzes Dijkstra ( * 13 november 1844 te Balk) 50   2,40   verwer van Swinderenstraat 58
78a 76 Douwe Arema ( * 4 april 1868 te Heeg ) 25   1,20   stuurman van Swinderenstraat 58
79 77 Bonne Dijkstra ( * 5 november 1866 te Heerenveen) 100   4,80   schoenmaker van Swinderenstraat 59
80 78 Bauke Klazes Betzema ( * 12 februari 1841 te Balk) 400   19,20   kuiper van Swinderenstraat 60
80a -             van Swinderenstraat 61
81 79 Foppe Eelkes Schram ( * 25 september 1836 te Balk) 200   9,60   herbergier van Swinderenstraat 62
82 80 Sigefridus IJlstra ( * 27 augustus 1840 te Sneek) 150   7,20   goud- en zilversmid van Swinderenstraat 63
82 81 Wybren IJlstra ( * 12 juli 1869 te Balk) 200   9,60   onderwijzer van Swinderenstraat 63
83 82 Jelle P de Vries ( * 12 april 1842 te IJlst) 200   9,60   koperslager van Swinderenstraat 64
83 83 Johannes Felkers ( *3 juli 1872 te Jorwerd) 200   9,60   onderwijzer te Harich van Swinderenstraat 64
84 -             van Swinderenstraat 67
84a -             van Swinderenstraat 67
84b 84 Klaas W. Henstra ( * 10 april 1866 te Langweer) 50   2,40   kuiper van Swinderenstraat 68
84c 85 Betze de Vries ( * 28 oktober 1851 te Balk) 25   1,20   schipper van Swinderenstraat 68
85 86 Jurjen Teernstra ( * 11 april 1862 te Engwierum) 400   19,20   logementhouder van Swinderenstraat 69
86 87 Teijmen Wouter Bosma ( * 15 maart 1858 te Balk) 25   1,20   winkelier Wilhelminastraat 3 en 5
87 -             Wilhelminastraat 1
88 88 Jelle van der Schuit ( * 5 maart 1857 te Balk) 25   1,20   huisschilder Gaaikemastraat 1
89 -             Gaaikemastraat 2
90 -             Gaaikemastraat 3
91 -             Gaaikemastraat 4
92 89 Roelof Peekes de Vries 50   2,40   schipper Gaaikemastraat 5
93 -             Gaaikemastraat 7 - 12
94 -             Gaaikemastraat 13
95 90 Sjirk Gosses Haga 50   2,40   koopman / schipper Gaaikemastraat 14
96 -             Gaaikemastraat 15
97 -              
98 -              
99 -              
100               Gaaikemastraat 18 - 20
101 -             Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
102 -             Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
103 -             Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
104 -             Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
105 -             Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
106 -             Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
107 -             Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
108 -             Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
109 -             Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
110 -             Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
111 -             Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
112 -              
113 -              
114 -              
115 -              
116 -             Westein 43
117 -              
118 -             Westein 31-41
119 -             Westein 30
120 -             Westein 28-29
121 -             Westein 27
121a -             Westein 27
121b 91 Theunis Wispelweij ( * 7 april 1860 te Oudega HON) 250   12,00   kaasmaker Westein 27
122 92 Jelle Jaitjes Dijkstra ( * 4 mei 1863 te Woudsend) 25   1,20   inlands kramer Westein 25, 26
136 93   25   1,20    
121 94 Luitjen de Boer ( * 5 januari 1855 te Balk) 50   2,40   ? Westein 27
  95 Meindert Bosma 25   1,20   ?  
                 
123                
124                
125                
126                
127               Westein 21
128                
129               Westein 20
130               Westein 19
131               Westein 18
132               --
133               Westein 17
134               Westein 16
135               Westein 16
136 93 Hielke Plantinga 25   1,20   veekoopman Westein 15
137               Westein 14
138               Westein 10-13
139 96 Anna Marie Goedkoop 1500   72,00   kruidenierswinkel Westein 9
140 -             Westein 4,5,6,7,8
141 -             Westein 4,5,6,7,8
142 -             Westein 4,5,6,7,8
143 -             Westein 4,5,6,7,8
144 -             Westein 4,5,6,7,8
145 97 Hendrik Bontes de Jager ( * 24 november 1850 te Balk) 25   1,20   koopman Westein 1, 2, 3
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer        
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
145 98 Gerbrandus Piekema ( * 4 december 1873 te Baard) 100   4,80   macinist en centrifugist Westein 1, 2, 3
145 99 Hendrik Sijbrandi 100   4,80   botermaker Westein 1, 2, 3
146 -             Raadhuisstraat 77-80
147 -             Raadhuisstraat 77-80
147a -             Raadhuisstraat 77-80
147b -             Raadhuisstraat 77-80
148 -             Raadhuisstraat 72-76
148a 100 Dooitje Koornstra 25   1,20   werkman Raadhuisstraat 72-76
148b -             Raadhuisstraat 72-76
148c -             Raadhuisstraat 72-76
148d -             Raadhuisstraat 72-76
149 101 Jouke Reins Haringsma 25   1,20   schippersknecht Raadhuisstraat 69-71
149b 102 Hendrik Johannes Huisman 25   1,20   veekoopman Raadhuisstraat 69-71
150 103 Gerben Blaauw ( * 6 januari 1839 te Bolsward) 500   24,00   winkelier Raadhuisstraat 68 (67)
150 104 Bieuwe van der Meulen 150   7,20   onderwijzer Raadhuisstraat 68 (67)
150 105 Hero Bousema 200   9,60   melkcontroleur Raadhuisstraat 68 (67)
151 -             Raadhuisstraat 65
151a 106 Siebe Bouma ( * 27 februari 1862 te Hemelum) 150   7,20   postbode Raadhuisstraat 66
152               Raadhuisstraat 64
153 107 Wijbren Jacobs Klijnsma ( * 22 augustus 1855 te Balk) 25   1,20   winkelier Raadhuisstraat 61, 62, 63
153a -             Raadhuisstraat 61, 62, 63
153b -             Raadhuisstraat 61, 62, 63
153c 108 Johannes Wagenaar ( * 26 maart 1868 te Balk) 25   1,20   koopman Raadhuisstraat 61, 62, 63
153d -             Raadhuisstraat 61, 62, 63
154 -             Raadhuisstraat 58, 59, 60
155 -             Raadhuisstraat 58, 59. 60
156 -             Raadhuisstraat 58, 59. 60
157 -             Raadhuisstraat 57
158 109 Pieter Boersma ( * 22 juni 1859 te Woudsend) 25   1,20   timmerknecht Raadhuisstraat 54, 55, 56
159 110 Hendrikus Lykles Haarsma ( * 9 juni 1851 te Koudum) 50   2,40   werkman Raadhuisstraat 52
160 -             Raadhuisstraat 47 (47-51)
161 -             Raadhuisstraat 47 (47-51)
161a -             Raadhuisstraat 47 (47-51)
162 -             Raadhuisstraat 47 (47-51)
162a 111 Antke Doorenspleet ( * 4 september 1863 te Balk) 50   2,40   machinist Raadhuisstraat 48 (47-51)
163 -             Raadhuisstraat 44
164 112 Hendrik Haantjes ( * 2 april 1848 te Het Meer) 50   2,40   machinist Raadhuisstraat 44
165 113 Johannes Wortman ( * 19 maart 1824 te Balk) 25   1,20   kleermaker Raadhuisstraat 42
166 -             Raadhuisstraat 42
167 -             Raadhuisstraat 42
168 114 Joannes Postma ( * 1 juli 1833 te Dronrijp) 1500   72,00   pastoor Raadhuisstraat 40,41
169 -             Raadhuisstraat 39
170 115 Minne Overdiep ( * 19 augustus 1868 te Oosterend) 50   2,40   notarisklerk Raadhuisstraat 38
170a 116 Siebe Machiels Visser ( * 12 april 1854 te Sloten) 25   1,20   timmerman Raadhuisstraat 38
171 117 Hendrik Kanninga ( * 12 april 1862 te Franeker) 250   24,00   vleeshouwer Raadhuisstraat 37
172 118 Hendrik Kramer ( * 3 oktober 1857 te Balk) 25   1,20   schipper Raadhuisstraat 36
173 119 Wiebren Jouke Pelsma (* 10 september 1836 te Balk) 25   1,20   grofsmid Raadhuisstraat 34,35
174 -             Raadhuisstraat 34,35
175 -             Raadhuisstraat 34,35
176 -             Raadhuisstraat 34,35
177 -             Raadhuisstraat 34,35
178 -             Raadhuisstraat 34,35
179 -             Raadhuisstraat 32
180 120 Pieter Haga (* 16 december 1846 te Balk) 350   16,80   commies Raadhuisstraat 31
181 121 Rein Bets (* 5 november 1870 te Balk) 25   1,20   melktapper Raadhuisstraat 30
182 122 Kornelis Gabes Bijlsma (* 19 maart 1851 te Hommerts) 25   1,20   grofsmid Raadhuisstraat 28,29
183 -              
184 123 Antonius Eiling ( * 9 juli 1853 te Balk) 25   1,20   huisverver Raadhuisstraat 25
? 124 Elisabeth J. Verhoop 200   9,60     van Swinderenstraat ?
185 125 Marten Zwanenburg ( * 17 maart 1853 te Balk) 25   1,20   huisschilder Raadhuisstraat 24
? 126 Simon Zwanenburg 200   9,60     van Swinderenstraat ?
185a 127 Sijbrand Nijman ( * 25 januari 1858 te Haulerwijk) 50   2,40   brievenbode Raadhuisstraat 24
186 128 Pieter Jans Rinkema ( * 22 juni 1848 te Balk) 200   9,60   poelier Raadhuisstraat 22,23
187 129 Dirk Jurjens ten Brink ( * 10 april 1846 te Harich) 200   9,60   horlogemaker Raadhuisstraat 21
188 -             Raadhuisstraat 20
189 -             Raadhuisstraat 19
190 -             Raadhuisstraat 18
191 130 Jacobus Hendriks van der Goot ( * 10 september 1815 te Balk) 2200   105,60   grossier Raadhuisstraat 17
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer        
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
                 
192 131 Otte Kornelis Bouwstra ( * 12 november 1844 te Hemelum) 725   34,80   landbouwer Raadhuisstraat 14,15,16
193 -             Raadhuisstraat 13
194 -             Raadhuisstraat 12
195 132 Adolphus van Kleffens 700   33,60   gemeenteontvanger Raadhuisstraat 11
196 -             Raadhuisstraat 10
197 133 Wiepkje Potma ( * 24 augustus 1856 te Workum) 450   21,60   zonder beroep Raadhuisstraat 9
197 134 Sijbout Tjipke Potma ( * 10 oktober 1857 te Workum) 900   43,20   administrateur Raadhuisstraat 9
197 135 Alberta Potma ( * 14 augustus 1866 te Balk) 450   21,60   zonder beroep Raadhuisstraat 9
198 -             Raadhuisstraat 8
199 -             Raadhuisstraat 7
200 136 Johannes van Hout Kz ( * 20 december 1828 te Workum) 1900   91,20   timmerman Raadhuisstraat 6
201 137 Jan Johannes Hulscher ( * 3 januari 1836 te Balk) 200   9,60   kleermaker Raadhuisstraat 5
202 138 Imke Wagenmakers ( * 15 mei 1852 te Lemmer) 100   4,80   brievenbesteller Raadhuisstraat 4
203 -             Raadhuisstraat 3
204 139 mr. Poppe Sikkes Poppes ( * 6 december 1847 te Balk) 27200   1305,60   advocaat Raadhuisstraat 2
205 140 Harmen Wiebes de Jong ( * 10 april 1853 te Balk) 200   9,60   winkelier Raadhuisstraat 1
206 -             Dubbelstraat 2
207 141 Hendrik J Huisman ( * 2 februari 1839 te Balk) 25   1,20   winkelier Dubbelstraat 4
208               Dubbelstraat 6
? 142 Johannes Dooper ( * 17 augustus 1828 te Balk) 500   24,00   logementhouder ?
209 143 Cornelia de Jong ( * 28 februari 1830 te Sloten Fr) 1200   57,60   winkeliersche Dubbelstraat 8
209 144 Jan Machiels de Jong ( * 9 maart 1867 te Balk) 25   1,20   winkelier Dubbelstraat 8
210 145 Hendrik Gijsberts Koelstra ( * 24 augustus 1872 te 't Meer) 150   7,20   smid / bankwerker Dubbelstraat 10
211 -             Dubbelstraat 12-16
212 146 Berend Tjepkes Schoon ( * 29 augustus 1867 te Balk) 50   2,40   timmerman Dubbelstraat 18
213 -             Dubbelstraat 20
214 147 Ids de Vries ( * 3 november 1845 te Balk) 50   2,40   manufacturier Dubbelstraat 22
214a 148 Douwe Sijtsma ( * 6 mei 1868 te Kubaard) 100   4,80   kaasmaker Dubbelstraat 22
214b -             Dubbelstraat 22
215 149 Johannes Hendriks Wijma ( * 4 oktober 1849 te Drogeham) 850   40,80   hoofdonderwijzer Dubbelstraat 24
216 -             Dubbelstraat 26
217 -             Dubbelstraat 38
218 -             Dubbelstraat 29
219 -             Dubbelstraat 27
220 150 Evert Johannes Hofstra ( * 10 maart 1843 te Balk) 50   2,40   petroleumkoopman Dubbelstraat 25
221 151 Dieuwke Sloterdijk ( * 13 december 1838 te Balk) 50   2,40   winkeliersche Dubbelstraat 21-23
222 152 Grietje Jacobs Groenhof ( * 9 april 1843 te Elahuizen) 700   33,60   winkeliersche Dubbelstraat 15-17
221b 153 Simon Fokke Mulder ( * 5 november 1877 te Akkrum) 100   4,80   zilversmidsknecht Dubbelstraat 21-23
222a 154 Douwe van der Meer ( * 13 september 1865 te Molkwerum) 600   28,80   gemeenteopzichter Dubbelstraat 15-17
223 -             Dubbelstraat 19
224 155 Pieter Larooij ( * 7 april 1834 te Rauwerd) 50   2,40   grofsmid Dubbelstraat 13
225 156 Bernardus Nieuwenhuis ( * 25 april 1845 te Balk) 500   24,00   kleermaker Dubbelstraat 11
226 157 Halbe Doele ( * 17 maart 1850 te Balk) 50   2,40   timmerman Dubbelstraat 9
227 158 Geert Heins Bos ( * 27 augustus 1858 te Rotsterhaule) 200   9,60   veldwachter Dubbelstraat 7
228 159 Jan van der Vliet ( * 15 mei 1873 te Balk) 50   2,40   logementhouder Dubbelstraat 5
229 160 Arie Boot ( * 10 april 1858 te Gouda) 1000   48,00   directeur postkantoor Dubbelstraat 3
230 161 Pieter Foppes Schram ( * 6 mei 1867 te Balk) 300   14,40   hotelhouder Lytse Side 1
231 -             Lytse Side 2
232 162 Wieger Jurjens Draaijer ( * 22 oktober 1823 te Oosterzee) 300   14,40     Lytse Side 3a
233 -             Lytse Side 4 en 5
234 163 Gerrit van der Sluis ( * 12 augustus 1850 te Warns) 1900   91,20   zonder beroep Lytse Side 6 en 7
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer        
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
                 
235 164 Gijsbert Hendriks Koelstra ( * 18 februari 1841 te Langweer) 350   16,80   machinerie smid Lytse Side 8
236 - pakhuis           Lytse Side 9
237 - pakhuis           Lytse Side 10
238 165 Durk Wijma 1400   67,20   gemeentesecretaris Lytse Side 13
239 166 Jan Groenewoud ( * 22 april 1861 te 't Meer) 50   2,40   olieslagerskencht Lytse Side 13
240 - olieslagerij           Lytse Side 14
a.b. 167 Harmen Piers Piersma ( * 25 september 1824 te Balk) 50   2,40   schipper aan boord
a.b. 168 Harmen Jacobs Jongsma ( * 27 juli 1859 te Harich) 25   1,20   schipper aan boord
a.b. 169 Jan Douwes Lam ( * 12 augustus 1853) 25   1,20   schipper aan boord
                 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 04.06.2019