overzicht eigenaren / bewoners / verenigingen / stichtingen / bedrijven
 
zoeken op deze en onderliggende pagina's met Ctrl F
 
Om een indruk te krijgen van hoe men leefde en werkte langs de Luts in Balk zijn foto's van deze bewoners van groot belang. Dat kunnen zijn portretfoto's, foto's waarop men bezig met het dagelijks werk, enz. Ook voorwerpen met bijvoorbeeld de naam van het bedrijf, stickers, briefhoofden, kasboeken enz kunnen hierbij helpen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: familie Jan Groenewoud, familie Johannes Haringsma, familie Catrinus Haarsma
 
Wilt u hieraan meewerken neem dan contact op via email of maak een afspraak: telefoon 0514 - 604327
 
gewijzigd patroniem geboortejaar - jaar van overlijden beroep
  Age Sjoerds    
  Arent Hendriks    
1 nov 2018 Ate Ippes 17?? - 1790 wagenmaker
  Bauke Poppes 1716  
31 aug 2018 Bouwe Gjolts 1696 - 17?? molenaar
12 nov 2016 Dirk Clases 17?? - 1808 schipper / koopman
31 aug 2018 Dirk Sierks 1697 - 1745 molenaar
  Edger Sjoerds    
  Emilius Alles    
3 feb 2019 Harmen Tydes 17?? - 17?? ??
26 jan 2019 Hendrik Brants 17?? - 17?? jeneverstoker
4 jul 2019 Hendrik Jans 17?? - 17?? herbergier
4 jul 2019 Hendrik Verlagen 17?? - 1746 herbergier
25 mrt 2016 Idske Poppes 1724 - 1808 boterkoper
  Freerk Harmens   schipper
27 dec 2015 Jan Beerents 17?? - 1787  
18 okt 2015 Jan Binnes 17?? - 1806 winkelier
16 jan 2016 Jan Harkes 17?? - 1813 kastelein
26 apr 2016 Jan Poppes 1712 - 1787 boterkoper
  Jasper Botes    
19 okt 2015 Jelle Hanzes 17?? - 1777  
13 sep 2016 Jelle Harmens 1746 - 1788  
  Jelle Rijkholts 1741 - 1796  
6 aug 2018 Jurjen Allerts 1733 - 17?? schipper ??
27 nov 2019 Jurjen Rijckolts 16?? - 17?? ??
27 nov 2019 Jurjen Rijckolts 1739 - 17?? ??
16 nov 2018 Koenraad Harings 17?? - 1789 schoenmaker
27 apr 2016 Meindert Ygrams 1747 - 1809 koopman
1 nov 2018 Meine Ates 1770 - 1797 wagenmaker
30 mei 2019 Meine Tjeerds 1744 - 17?? timmerman
  Pieter Clases 17?? - 1789 ?
12 aug 2016 Pieter Harmens 1720 - 1776 broodbakker
26 apr 2016 Poppe Jans 1676 - 17?? boterkoper
27 nov 2019 Rijckolt Jurjens 1708 - 17?? ??
3 nov 2018 Sibble Sybolts 16?? - 17?? wagenmaker
  Sjoerd Edgers    
28 nov 2017 Symen Jacobs 1??? - 1754 schoenmaker
27 dec 2015 Thomas Rinkes 17?? - 1792  
30 mei 2019 Tjeerd Clases 1711 - 17?? timmerman
3 nov 2018 Tjeerd Sybolts 1687 - 17?? wagenmaker
  Wessel Sints   korenmolenaar
27 mei 2016 Wouter Cornelis 1741 - 1801 boer
  Wybe Repkes 1716 - 1788 ?
16 jun 2013 Ygram Hanses 17?? - 17?? boterkoper
       
achternaam beginnend met de letter:
 
- A - / - B - / - C - / - D - / - E - / - F - / - G - / - H - / - I - / - J - / - K - / - L - / - M -
 
- N - / - O - / - P - / - Q - / - R - / - S - / - T - / - U - / - V - / - W - / - X - / - Y - / - Z -
 
verenigingen, stichtingen, bedrijven, enz.:
online naam    
       
31 jan 2015 Amro-bank    
17 aug 2008 Armvoogdij Algemene  
  Arogeengasfabriek    
  "Balk", coöperatieve graanmalerij later "De Volharding"
22 jun 2018 Balkster Courant    
17 jul 2016 Balk Vooruit vereniging voor plaatselijk belang  
9 juli 2016 Bears visclub De  
22 okt 2016 Boer firma Marten de & Zn. autobusonderneming
3 jan 2014 Brandweer Vrijwillige
28 apr 2018 Christelijk Onderwijs Vereeniging voor
26 apr 2011 Christelijke Belangen Vereniging tot stichting en instandhouding van een lokaal voor
29 apr 2013 Combinatie Balk en Omstreken vrachtrijders
16 okt 2013 Concordia streekharmonie  
9 juli 2016 Diepvrieskluizen Coöperatieve Vereniging tot exploitatie van
23 dec 2017 Dolle firma  
4 jun 2016 Doopsgezinde Gemeente te Balk  
  Eendracht zangvereniging te Balk opgericht <<1923, opgeheven in 1928
17 feb 2017 EHBO afdeling Balk    
20 dec 2018 Evenwichtsbalk gymnastiekvereniging  
27 mrt 2015 Gaasterland gemeente  
24 mrt 2017 Gereformeerde Gemeente    
29 sep 2013 Groene Kruis afdeling Gaasterland te Balk  
  Harich Coöperatieve stoomzuivelfabriek "Harich" te Balk  
6 feb 2016 Harmonie fanfare  
22 jan 2017 Hervormde Gemeente    
16 feb 2017 Hielkema's Omnibusdienst Joure-Balk vv  
1 jan 2013 Hoekstra drukkerij  
12 jan 2013 IJsclub Balk    
  Kaatsvereniging "Cannegieter" te Balk  
23 apr 2017 Kaatsvereniging "De Boppeslach" te Balk  
28 mrt 2008 Kicker kindermode    
13 juli 2018 Koelstra & Dölle    
6 jan 2013 Kritekoar    
  Kuiper wagenmaker, carrosseriebouw, autoschade bedrijf
6 mei 2019 Maatschappij Gaasterland    
30 jun 2019 firma Nijmeijer en van der Wal  
19 okt 2015 Onderling Hulpbetoon ziekenfonds  
18 jul 2016 Plaatselijk Belang, vereniging voor  
10 dec 2017 Rabobank  
13 feb 2016 Rooms Katholieke Parochie te Balk  
22 apr 2017 Tuinbouwvereniging "Balk en Omstreken"  
  Sociëteit "Uitspanning"  
6 febr 2016 Us Sjongen zangvereniging  
20 jul 2015 Van der Veen en Haantjes, stoombootonderneming  
  Vereeniging "Volksweerbaarheid" afdeling Balk en Omstreken  
  "De Volharding", NV Stoomolieslagerij, schors- en graanmalerij, smederij te Balk
  "De Volharding", coöperatie tot aan- en verkoop en bereiding van veevoeder te Balk
28 sep 2019 "Vriendenkring" toneelclub  
24 mrt 2017 Vries firma de & van der Wal grossier in koloniale waren  
9 juli 2016 WHI Winkeliers Handel Industrie, vereniging voor  
22 okt 2016 ZWH busbedrijf  
 
deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe namen !!!!!!!!!
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-01-2020