van Swinderenstraat 1
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 27, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 27  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 285, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 1  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 1 hisgiscode: 1074
eigenaren
eigenaar in 1715: secretaris Colde
eigenaar in 1729: ds. Abdias Noordbeek
eigenaren in 1760 erven ds. Noordbeek, 4 kinderen
verkoop in 1780 aan: Phocaeus Hermanus van Kolde
eigenaar in 1832 OAT: erven Olphert Frederik van Kolde te Wijckel
verkoop in 1844 aan: Frederik Zacharias Renemann te Wijckel
verkoop in 1867 aan: Jelle Tjeerds Meinesz, houthandelaar te Leeuwarden
verkoop in 1882 aan: Hendrika Wilhelmina van der Meulen zonder beroep te Joure. ???????
eigenaar in 1887: Jelle Tjeerds Meinesz te Balk
verkoop in 1893 aan: Doede Bleeker koperslager te Balk
verkoop in 1919 aan: Jacob Hettinga fabrikant te Balk en Johannes Hettinga fabrikant te Balk
verkoop in 1935 aan: Benjamin Steegenga, herenconfectie te Balk
   
van swinderenstraat 1
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

285 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
Balk A 285
foto 003-138 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
het pand rond 1940
 
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant 12 oktober 1866
1. = Meerweg 1 en 2 -------- 2. = van Swinderenstraat 1 ---------- 3. = Dubbelstraat
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 6 april 1880 bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1935
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 27; 1859 - 1910 Balk 33; 1910 - 1920 Balk 39; 1920 - 1930 Balk 37; 1930 - 1953 Balk 39; 1953 - heden van Swinderenstraat 1
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1718 de secretaris Colde / Hermannus Banningh; blad 74, nummer 27
1721 - 1725 de old secretaris Colde / zelfs; blad 102, nummer 27
1729 - 1730 ds. Noordbeek / Hendrina Banning; blad 102 / nummer 27
1733 - 1750 ds. Noordbeek / zelfs; blad 102 / nummer 27
1758 ds. Noordbeek 4 kinders / Tjeerd Poppes; blad 102 / nummer 27
  % ds Noordbeek overleden in 1760 te Balk
1762 - 1768 ds. Noordbeek nagelaten kinderen / Tjeerd Poppes; blad 102 / nummer 27
  % dochter Hosia trouwt 1749 met Tjeerd Poppes
  % dochter Magdalena trouwt 1738 met ds. Meinardus Atsma
  % dochter Rykjen (Catharina) blijft ongehuwd
1769 - 1774 ds. Noordbeek ¼, Rykjen Noordbeek erven ¼, ds Atsma Noeltjer, Tjeerd Poppes ¼ / Tjeerd Poppes; blad 102 / nummer 27
1775 ds. Noordbeek ¼, Rykjen Noordbeek erven ¼, ds Atsma Noeltjer, Tjeerd Poppe ¼ / Tjeerd Poppes; blad 155 / nummer 27
1777 - 1779 ds Noordbeek ¼, Rykjen Noordbeek erven ¼, ds Atsma Noeltjer, Tjeerd Poppe weduwe erven ¼ / weduwe Tjeerd Poppes; blad 155 / nummer 27
1780 ds Noordbeek ¼, Rykjen Noordbeek erven ¼, ds Atsma Noeltjer, Tjeerd Poppes weduwe erven ¼ / ledigh; blad 155 / nummer 27
1782 - 1783 Dr. PH van Kolde / ledigh; blad 155 / nummer 27
1784 - 1785 Dr. PH van Kolde / Epke Remmers; blad 155 / nummer 27
1786 - 1789 Dr. PH van Kolde / Epke Remmers; blad 156 / nummer 27
1790 Dr. PH van Kolde / Johannes Piiters; blad 156 / nummer 27
1792 PH van Kolde / Hendrik Jans; blad 156 / nummer 27
1793 - 1798 PH van Kolde / Epke Rimmerts; blad 156 / nummer 27
1799 - 1801 PH van Kolde / Obbe Harmens; blad 156 / nummer 27
1802 PH van Kolde / Obbe Harmens, Jan Kloppenburg; blad 156 / nummer 27
1803 PH van Kolde / Obbe Harmens, Willem Muller; blad 156 / nummer 27
1804 PH van Kolde, O.F. van Kolde, H. Reneman / Gerrit Binnes Vellinga; blad 156 / nummer 27
   
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Gerrit Binnes Vellinga; blad 46 / volgnummer 20
1805 D.F. de Graad (2de post); blad 46 / volgnummer 20
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 27
1812 Gerrit Fellinga, volgnummer 52
periode 1811 - 1829
1817 Hubert Hendriks de Boer, meester goud- en zilversmid ( * )
1826 Johan Frederik Christoffel Sluijter, zadelmaker ( * )
volkstelling 1829 blad 26, huisnummer Balk 27
1829 Frederik Franks Diepenbos, kleermaker
periode 1830 - 1840
1832 Klaas Wiebes Pelsma, schoenmaker
volkstelling 1840; huisnummer Balk 27
1840 Johannes Heideman, koopman ( * Boekelo)
1840 Gardina Douwes Draaisma, dienstmeid ( * Sondel)
woningregister 1849 - 1859 blad 34; huisnummer Balk 27 / 33
1849 - 1850 Leonardus Lambertus Deden, rijkscommies ( * 1802 te Leeuwarden)
1850 - 1852 Hermanus Meulenkamp, rijkscommies ( * 15 november 1806 te Kampen)
1852 - 1959 Siemen de Jong, winkelier ( * 22 april 1825 te Balk)
  Murkje Wiebes Feenstra, dienstmeid ( * 19 oktober 1830 te Oudemirdum)
  Sietske Westra, dienstmeid ( * 1819 te Oudega)
woningregister 1849 - 1859 blad 35; huisnummer Balk 27 / 33
1849 - 1851 Klaas Wiebes Pelsma, schoenmaker ( * 1804 te Nijemirdum); hoofd
1851 - 1852 Willem de Wilde, werkman ( * te Harich); hoofd
1852 - 18?? Evert Slot, werkman ( * 1792 te Leeuwarden); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 285; huisnummer Balk 33
1859 - 186? Symen de Jong, winkelier ( * 22 april 1825 te Balk)
1862 - 186? Johannes Bernardus de Rooy, veldwachter ( * 19 juli 1829 te Marssum)
woningregister 1859 - 1869 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 285; huisnummer Balk 33
1859 - 186? kamer onbewoond
186? - 1869 Evert Christiaan Slot, ( * 6 december 1792 te Leeuwarden)
1864 - 1867 Christiaan Ernstes van der Zee (* 2 maart 1824 te Gorredijk)
woningregister 1869 - 1879 blad 56; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 285; volgnummer 259 /
1869 - 1880 Jelle Tjeerds Meinesz, koopman ( * 26 februari 1836 te Balk)
1869 - 1869 Aaltjen Martens Visser, dienstmeid ( * 28 september 1841 te Balk)
1869 - 1870 Wiepkjen Hanzes Dijkstra, ? ( * 28 augustus 1849 te Balk)
1870 - 1871 Lolkjen Zandstra, ? ( * 23 februari 1850 te Woudsend)
187? - 1871 Hiltje Schotanus, ? ( * 29 juni 1851 te Balk)
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 66; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 285
1880 - 1880? Jelle Tjeerds Meinesz, koopman ( * 26 februari 1836 te Balk); hoofd
1880 - 1886 Rigtje Durks Pelsma, dienstbode ( * 21 mei 1860 te Balk)
1880 - 1890 Jan Rinzes Hoekstra, ( * 10 juni 1855 te Balk)
1887 - 1887 Wijbren Hogerhuis, dienstbode ( * 5 september 1869 te Woudsend)
1887 - 1889 Jacob Wierda, dienstbode ( * 6 juni 1867 te Joure)
1889 - 1890 Geert Tjittes Piersma, dienstbode ( * 29 april 1868 te Koudum)
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 166; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 285
1882 - 1890 Feike Dooijtze Hoekstra, boekdrukker ( * 26 november 1850 te Ytens); hoofd
1883 - 1888 Hendrika Westra, dienstbode ( * 1 oktober 1861 te Oldeboorn)
1885 - Petronella Waardenburg, ( * 25 mei 1865 te Franeker)
1888 - 1889 Johannes Hoekstra, ( * 22 februari 1865 te Wommels)
1889 - 1890 Jeanette Hermanna Kok, zuster ( * 7 novemeber 1871 te Joure)
1889 - 1890 Wijtze Kok, vader ( * 7 april 1810 te Nijehaske)
1889 - 1890 Gerridina van der Meulen, moeder ( * 18 februari 1827 te Zwolle)
1889 - 1890 Johanna van der Meulen, nicht ( * 18 februari 1848 te Zwolle)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 30; huisnummer Balk 33
1890 - 1893 Feike Dooijtze Hoekstra, boekdrukker ( * 26 november 1850 te Ytens)
1890 - 1890 Wijtze Kok, ??? ( * 7 april 1810 te Nijehaske)
1890 - 1891 Ieke Kuiper, werkmeid (* 5 mei 1872 te Balk)
1891 - 1891 Sybrigje Kanninga, werkmeid ( * 6 augustus 1869 te Baard)
1890 - 1892 Hendrika Berendina van der Meulen, schoonmoeder ( * 18 februari 1827 te Zwolle)
1891 - 1892 ? Berendina Horrebeek dienstmeid ( * 21 november 1860 te Zwolle)
1892 - 1893 Namkje Thijsses Dijkstra, dienstmeid ( * 28 augustus 1867 te Haskerhorne)
1893 - 1894 Hylkje de Vries, dienstmeid ( * 14 september 1868 te Molkwerum)
1894 - 1900 Doede Bleeker, koperslager ( * 25 november 1854 te Koudum)
1894 - 1900 Grietje Samplonius, dienstmeid ( * 30 december 1872 te Balk)
1894 - 1894 Jan Lukkes, koperslagersknecht ( * 1 januari 1876 te Nieuweschoot)
189? - 1895 Maike Haringsma, dienstmeid ( * 29 oktober 1874 te Hemelum)
1894 - 1895 Johan Kemker, koperslagersknecht ( * 5 september 1875 te Koudum)
1895 - 1896 Jan Lubberts de Jong, koperslagersknecht ( * 30 januari 1873 te Drachten)
1896 - 1897 Liskje de Vries, dienstmeid ( * 7 maart 1871 te Warns)
1896 - 1900 Johan Kemker, koperslagersknecht ( * 5 september 1875 te Koudum)
1897 - 1898 Fokje Biesma, dienstbode ( * 12 april 1880 te Wijns)
1899 - 1900 Lasina Kuipers, dienstbode ( * 4 mei 1877 te Akkrum)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 31; huisnummer Balk 33a
1890 - 1893 Klaas Meinderts Hekman, goud- en zilversmid ( * 19 januari 1838 te Nieuwe Pekela )
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 33; huisnummer Balk 33 / 39
1900 - 1910 Doede Bleeker, koperslager ( * 25 november 1854 te Koudum); hoofd
1900 - 1901 Johan Kemker, koperslagersknecht ( * 5 september 1875 te Koudum)
1900 - 1900 Lasina Kuipers, dienstbode ( * 4 mei 1877 te Akkrum)
19?? - 19?? Harmke de Vries, dienstbode ( * 5 november 1876 te Oudemirdum)
19?? - 19?? Johan Herman van Santen, directeur gasfabriek ( * 1 maart 1876 te Rotterdam)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 39
1910 - 1919 Doede Bleeker
1919 - 1920 Johannes Hettinga
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 89; huisnummer Balk 39
1911 - 1919 Doede Bleeker, koperslager ( * 25 november 1854 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 46; huisnummer Balk 39
1919 - 1920 Johannes Hettinga, koperslager ( * 7 december 1872 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 34, huisnummer Balk 37
1921 - 1930 Johannes Hettinga, fabrikant ijzergereedschap ( * 7 december 1872 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 33; huisnummer Balk 39
1931 - 1935 Johannes Hettinga, koperslager ( * 7 december 1872 te Balk)
1933 - 1935 Paulus Exbius Josephus de Vries, fouragehandelaar ( * 1 maart 1901 te Blankenham)
1933 - 1933 Antonius Joseph de Vries, fouragehandelaar ( * 3 maart 1909 te Blankenham)
1933 - 1935 Johannes Antonius Damhuis, onderwijzer ( * 21 april 1911 te Hummel en Keppel)
1936 - 1938 Jan Dölle, handel in landbouwwerktuigen ( * 2 november 1876 te Mirns en Bakhuizen)
1937 - 1939 Hendrik Haantjes, stoombootondernemer ( * 18 januari 1906 te Harich)
periode 1840 - heden
  dames Steegenga
  familie Miedema
     
ijzer- en houthandel Meinesz
 
In 1860 trouwt Jelle Tjeerds Meinesz met de uit Woudsend afkomstige Uilkje Lykles Tromp. Ze wonen in de eerste jaren van hun huwelijk in bij zijn moeder Namkje Krijns Taconis, sinds 1852 weduwe van Tjeerd Jelles Meinesz, aan de Meerweg 8. De houthandel van Meinesz bevindt zich achter dat pand aan de Meerweg. In 1867 wordt dit pand aan de Harichsterzijde, nu van Swinderenstraat 1, gekocht. Hij begint hier een ijzerwarenhandel en het gezin Jelle Tjeerds Meinesz gaat hier ook wonen. Waarschijnlijk stamt de fraaie voorgevel ook uit deze tijd, links op onderstaande prentbriefkaart uit circa 1905.
 
Oosteinde
prentbriefkaart 021-022 beschikbaar gesteld door Ytzen (Frits) Bergsma
 
drukkerij en boekhandel Hoekstra
 
In 1882 zette Feike Dooijtze Hoekstra een drukkerij en streekblad op in Balk. Hij bekwaamde zich in deze voor hem nieuwe tak van bedrijvigheid eerst als leerling-boekhandelaar te Harlingen en daarna als drukkersgezel te Leeuwarden. Vervolgens betrok hij dit pand tegenover de Raadhuisbrug. Behalve een wekelijks nieuwsblad voor Balk startte hij ook een boekwinkel en sigarenmagazijn. De zware persen werden op zolder geïnstalleerd, de winkel werd beneden gehuisvest. Na verloop van tijd bleken de muren niet bestand tegen het gewicht van de persen en zetblokken. Het pand werd verkocht. De familie en het bedrijf verhuisden naar het enkele percelen verderop gelegen huis naast Hotel de Zwaan, toen eigendom van Hylke Brants van der Goot te Harich. De drukkerij werd ondergebracht in één van de achterkamers. De boekhandel werd overgedragen aan Minne Overdiep van de Balkster bierhandel aan de Wijckelerzijde.
 
drukkerij Hoekstra  
drukkerij Hoekstra
bron: Het Nieuws van de dag van 16 september 1885
 
 
 
 
bron: Een eetlepel Hoekstra's geschreven door Hendrik Willem Hoekstra te Emmeloord
 
koperslager Doede Bleeker
 
Doede Bleeker
bron: Balkster Courant van 2 mei 1914
 
koperslager Hettinga
 
Johannes Hettinga
bron: Balkster Courant van 5 september 1925
 
bron: Balkster Courant van 24 november 1928 foto 345-001 beschikbaar gesteld door de familie Lüken
Boven de winkeldeur staat: JOH. HETTINGA, koperslager, magazijn ijzerwaren
 
Op 7 juni 1935 vertrok de familie Hettinga naar Barger Compascuum. Aan het Verlengde Oosterdiep Oostzijde had Johannes en later zijn zoon Gerben een koperslagerij en een handel in sanitair, kachels en rijwielen.
 
Steegenga Heerenkleding
 
foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De winkel van Steegenga rond 1970, zie verder op : van Swinderenstraat 2
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-09-2022