van Swinderenstraat 10
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 34, huis Rijksmonument
1812 / taxatie gebouwen, Balk 34a nummer 15918
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 277, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 10  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 10 hisgiscode: 1066
eigenaren
eigenaar in 1715: De oud Grietman Glinstra
eigenaar in 1729: De heer Wijckel
eigenaar in 1758: De heer Grietman Rengers
eigenaar in 1797: Rengers en Burmania
eigenaar in 1800: Jakle Jans Poppes, winkelier / koopman
eigenaar in 1832 OAT: Jan Meinderts, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1843 aan: Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk
verkoop in 1854 aan: Siemen Martens Zwanenburg verver te Balk
verkoop in 1880 aan: Wijberen Hanses Boersma, verver te Balk
eigenaar in 1887: Wiebren Hanzes Boersma te Balk
  Jouke Wijberens Boersma, schilder te Balk
verkoop in 1950 aan: Jouke Haringsma, schilder te Balk
  Wigle Haringsma, schilder te Balk
   
   
van swinderenstraat 10
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

277 vernummerd in 1863 naar nummer 437
437 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 277 rond 1980
foto 012-030067 Tresoar; R. Terpstra
het pand rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 3 november 1854
perceel 1 = van Swinderenstr 8 , perceel 2 = van Swinderenstr 10, perceel 3 is Lytse Side 9 , perceel 4 = van Swinderenstr. 6
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 12 maart 1880
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 34a; 1854 - 1859 Balk 35; 1859 - 1910 Balk 41; 1911 - 1920 Balk 48; 1921 - 1930 Balk 46; 1930 - 1953 Balk 48; 1953-heden van Swinderenstraat 10
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1718 De oud Grietman Glinstra / de erven van vrouwe Ammama Viersen; blad 75, nummer 34, huizinge en hovinge
1721 - 1725 De oud Grietman Glinstra / de erven van vrouwe Ammama Viersen; blad 104, nummer 34, huizinge en hovinge
1729 - 1750 De heer Wijckel / zelfs; blad 104, nummer 34, huizinge en hovinge
1758 - 1774 De heer Grietman Rengers / zelfs; blad 104, nummer 34, huizinge en hovinge
1775 - 1785 De heer Grietman Rengers / zelfs; blad 157, nummer 34, huizinge en hovinge
1786 - 1795 De Gr. old Grietm. Rengers Erven / zelfs; blad 158, nummer 34, huizinge en hovinge
1797 - 1798 Rengers en Burmania / zelfs; blad 158, nummer 34
1799 huis ledig met een plak grond belast te Harich; blad 158, nummer 34
1800 - 1804 Rengers en Burmania / secretaris B.J. Scrinerius; blad 158, nummer 34 2e post, rest van stuk land te Harich
1800 - 1804 Jakle Poppes / Eibert Wierds (Stalma); blad 158, nummer 34
  % Eibert Wierds in 1798 getrouwd met Rinske Annes
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jakle Poppes; blad 47 / volgnummer 27
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 34
1812 zie van Swinderenstraat 9
volkstelling 1829; blad 34, huisnummer Balk 34a
1829 Marten Baukes Zwanenburg, huisschilder en glazenmaker
volkstelling 1840; huisnummer Balk 34a
1840 Marten Baukes Zwanenburg, huisschilder en glazenmaker ( * 1798 te Holwerd); hoofd
 
1849 Marten Baukes Zwanenburg, overleden op nummer Balk 34a
woningregister 1849 - 1859 blad 44; huisnummer Balk 34a / 41
1849 - 1859 Siemen Martens Zwanenburg, huisschilder ( * 22 oktober 1819 te Holwerd); hoofd vanaf 1852
1849 - 1855 Willem Ruurds Koopmans, verwersknecht ( * 8 maart 1832 te Boxum) ; inwonend
1854 - 1855 Gatske Hinnes Visser, dienstmeid ( * 22 maart 1841 te Wijckel); inwonend
1854 - 1859 Albert Buwalda, verwersknecht ( * 26 augustus 1836 te Lemmer); inwonend
1857 - 1858 Hillebrand Kluwer, verwersknecht ( * 9 februari 1836 te Oosterzee); inwonend
1859 - 1859 Ids Koster, verwersknecht ( * 1 november 1841 te Lemmer); inwonend
1859 - 1859 Aukje Hinnes Visser, dienstmeid ( * 27 juli 1838 te Wijckel); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 13; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 277, huisnummer Balk 41
1859 - 1869 Siemen Martens Zwanenburg, huisschilder ( * 22 oktober 1819 te Holwerd); hoofd
1859 - 1862 Albert Buwalda, verwersknecht ( * 26 augustus 1836 te Lemmer); inwonend
1859 - 1859 Ids Koster, verwersknecht ( * 1 november 1841 te Lemmer); inwonend
1859 - 1864 Aukjen Hinnes Visser, dienstmeid ( * 27 juli 1838 te Wijckel); inwonend
1861 - 1861 Jan Johannes de Graaf, verwersknecht ( * 15 december 1839 te Leeuwarden); inwonend
1862 - 1869 Arend Berends van der Sluis, verwerskencht ( * 5 augustus 1836 te Warns); inwonend
1864 - 1864 Hylke Folkerts Plantenga, verwersknecht ( * 16 juli 1846 te Joure); inwonend
1864 - 1864 Hans Gerrits Zandstra, verwersknecht ( * 18 februari 1847 te Idzega); inwonend
1865 - 1865 Albert Kornelis Kaspersma, verwersknecht ( * 12 augustus 1845 te Heeg); inwonend
1866 - 1866 Petrus Gerardus Bijvoets, verwersknecht ( * 28 augustus 1840 Westhem); inwonend
1867 - 1867 Pieter Feyes Tiemstra, verwersknecht ( * 23 augustus 1849 te Stavoren); inwonend
1868 - 1869 Hielkje Peekes van der Meulen, dienstmeid ( * 6 juni 1850 te Sloten); inwonend
1869 - 1869 Jan Daniël Simon, verwersknecht ( * 22 januari 1851 te Sneek); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 437, volgnummer 250
1869 - 1873 Siemen Marten Zwanenburg, verwer ( * 22 oktober 1819 te Holwerd); hoofd
1873 - 1879 Marten Siemens Zwanenburg, verwer ( * 17 maart 1853 te Balk); hoofd
1873 - 1873 Anske Dijkstra, ( * 1 augustus 1851 te Heerenveen)
1873 - 1877 Janke Visser, ( * 1 februari 1834 te Harich)
1877 - 1877 Jacob Zoethout. ( * 17 oktober 1854 te Woudsend)
woningregister 1869 - 1879 blad 72; nummer 250
1878 - 1878 Age van Tuinen, ( * 30 mei 1859 te Oudega W)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 104; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 437
1880 - 1890 Marten Siemens Zwanenburg, verwer ( * 17 maart 1853 te Balk); hoofd
1880 - 1890 Siebe Michiels Visser, timmerman ( * 12 april 1854 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 38; huisnummer Balk 41
1890 - 1900 Wijbren Boersma, huis- en rijtuigschilder ( * 21 november 1840 te Wijckel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 41; huisnummer Balk 41 / 48
1900 - 1910 Wijbren Boersma, huis- en rijtuigschilder ( * 21 november 1840 te Wijckel)
register van huisnummering 1911 -1920 blad 3; huisnummer Balk 48
1911 - 1914 Wijbren Boersma
1914 - 1920 Jouke Boersma
bevolkingsregister 1911 -1920 A-B blad 119; huisnummer Balk 48
1911 - 1914 Wijbren Boersma, verwer ( * 21 november 1840 te Wijckel)
bevolkingsregister 1911 -1920 A-B blad 120; huisnummer Balk 48
1914 - 1920 Jouke Boersma, huisschilder ( * 16 april 1878 te Balk)
bevolkingsregister 1921 -1930 blad 41; huisnummer Balk 46
1921 - 1930 Jouke Boersma, huisschilder ( * 16 april 1878 te Balk)
1921 - 1922 Wijbren Boersma, vader, zonder beroep ( * 21 november 1840 te Wijckel)
1921 - 1922 Janke Sloterdijk, moeder, zonder beroep ( * 13 september 1841 te Balk)
1929 - 1929 Grietje Karemaker, dienstbode ( * 7 maart 1912 te Sneek)
bevolkingsregister 1931 -1939 blad 40; huisnummer Balk 48
1931 - 1939 Jouke Boersma, huisschilder ( * 16 april 1878 te Balk)
 
1939 - ???? familie Boersma
19?? - heden familie Haringsma
     
Symen Zwanenburg verver
 
Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 23 april 1858
 
Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 5 juli 1861
 
Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1873
 
Zwanenburg boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 18 juli 1879
 
Wijberen Hanzes Boersma verver
 
Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 26 januari 1877
 
Boersma boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 9 november 1880
 
Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 5 jnui 1883
 
W H Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 2 mei 1892
 
Uit het kasboek van Boersma over de periode van 1891 tot 1894. Het kasboek bevat een schat aan gegevens over werk uitgevoerd in hoofdzakelijk de gemeente Gaasterland. Jonkheer van Swinderen was een grote klant van schilder Boersma.
 
wagenhuis van Swinderen
het wagenhuis te Balk is waarschijnlijk het koetshuis dat gestaan heeft achter in een steeg tussen van Swinderenstraat 14 en 16
 
onder deze link het kasboek betreffende onderhoud aan huize Rijs
 
onder deze link het kasboek betreffende onderhoud aan de woning van Doede Bleeker te Balk
Koperslager Doede Bleeker woonde aan de Harichsterzijde
 
onder deze link het kasboek betreffende het schilderen van klompen voor Tijs Sjoerds Tijsma
Tijs Sjoerds Tijsma verkocht of maakte waarschijnlijk klompen die hij liet schilderen door Wiebe Hanses Boersma ?
 
onder deze link het kasboek betreffende onderhoud aan Hoeve Oostenburg te Balk
het kasboek is beschikbaar gesteld door Wigle Haringsma
 
JW Boersma
nota 045-010 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma uit Harlingen
klik op bovenstaande afbeelding voor de volledige nota
 
brand bij schilder Boersma  
jubileum schildersknecht G van Dijk
bron: Nieuwsblad van Friesland 14 maart 1916
 
 
 
 
 
 
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 6 februari 1915
 
 
 
 
Schildersknecht Jouke Haringsma viel bij werkzaamheden aan de boerderij van de weduwe Hornstra, nu zeilschool De Stipe, te Balk van het dak. Hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis.
bron: Leeuwarder Courant van 21 september 1948
 
schilder Boersma
bron: Balkster Courant van 5 maart 1949
 
schildersbedrijf Haringsma
 
Jouke Haringsma
bron: archief De Bolster
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete rekening van september 1955
 
Jouke Haringsma
bron: Balkster Courant van 9 april 1960
 
Jouke Haringsma
bron: archief De Bolster
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete nota
 
van Swinderenstraat
bron: beeldbank Cultureelerfgoed
klik op bovenstaande afbeelding voor de winkel van Jouke Haringsma
 
Jouke Haringsma Jetske haringsma-Piersma
foto: 045-016 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
Jetske Haringsma-Piersma achter de toonbank in de winkel
 
<<< bron: Balkster Courant van 25 september 1965
 
 
Wigle Haringsma
bron: Balkster Courant van 10 februari 1968
 
Wigle Haringsma
bron: archief De Bolster
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete nota
 
Haringsma
bron: Balkster Courant van 25 augustus 2005
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-09-2022