van Swinderenstraat 13
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 36, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 38  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 273, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 13  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 13 hisgiscode: 1062
eigenaren
eigenaar in 1715: Johannis Tymmens
eigenaar in 1725: de fiscaal Gaasma
eigenaar in 1729: Hendrik Clunder
eigenaar in 1745: bijzitter Nop & secretaris Colde
eigenaar in 1758: Bonte Harmens
eigenaar in 1764: Rinse Hendriks
eigenaar in 1832 OAT: weduwe Hendrik Renses Rinzema, schippersche
verkoop in 1863 aan: Rinze Hendriks Rinzema schipper te Balk, Jaike Hendriks Rinzema te Balk, Hotske Hendriks Rinzema
verkoop in 1892 aan: Symen de Jong, manufacturier te Balk
bij boedelscheiding in 1899 aan: Jacob Symens de Jong, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1922 aan: Siemen Jacobs de Jong, manufacturier te Balk
verkoop in 1974 aan: fa. Steegenga te Balk
   
   
   
Bruna Balk
2011
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

273 ongewijzigd tot 1928
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 273 rond 1950
het pand rond 1950
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verbouwingen
 
verbouwing 1928
 
In 1928 laat Siemen de Jong de voorgevel veranderen. De twee aparte kozijnen maken plaats voor een groot winkelruit.
Tekeningen volgens bouwvergunning afgegeven door de gemeente Gaasterland op 5 november 1928:
bestaande voorgevel, nieuwe voorgevel, doorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 38; 1859 - 1910 Balk 45; 1910 - 1920 Balk 51; 1920 - 1930 Balk 49; 1930 - 1953 Balk 51; 1953 - heden van Swinderenstraat 13
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1718 Johannis Tymens / zelfs; blad 75, nummer 36
1721 Johannis Tymens / zelfs; blad 104, nummer 36
1722 Tymmen Johannis erven van sijn ??? / D.P.? Gaefma; blad 104, nummer 36
1725 de fiscaal ?Gaafsma? erven / Johannes Jans; blad 104, nummer 36
1729 Hendrik Clunder / Abe Meinerts en Sible Hylkes; blad 104, nummer 36
1730 Hendrik Clunder / Abe Meinerts en Durk Jans; blad 104, nummer 36
1733 executeur Clunder / Abe Meinerts; blad 104, nummer 36
1739 executeur Clunder / ??kjen Sigers; blad 104, nummer 36
1742 ??? Piiters / zelfs; blad 104, nummer 36
1745 - 1750 bijzitter Nop & secretaris Colde / Minne Bijlsma; blad 104, nummer 36
1758 Bonte Harmens / zelfs; blad 104, nummer 36
1762 Rinse Hendriks, Bonte Harmens / Bonte Harmens; blad 104, nummer 36
1764 - 1774 Rinse Hendriks / zelfs; blad 104, nummer 36
1775 - 1785 Rinse Hendriks / zelfs; blad 157, nummer 36
1786 - 1804 Rinse Hendriks / zelfs; blad 158, nummer 36
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Rinze Hendriks; blad 47 / volgnummer 29
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 38
1812 Hendrik Rinzes, batallier (=schipper), volgnummer 177
 
???? - 1827 Hendrik Rinzes Rinzema, ( * 13 oktober 1765 te Balk)
volkstelling 1829, blad 39; huisnummer Balk 38
1829 Idskjen Hortzes Top, winkeliersche,
volkstelling 1840, huisnummer Balk 38
1840 Idskjen Hortses Top, winkeliersche, weduwe Hendrik Rinzes Rinzema ( * 26 december 1781 te Balk)
1840 Rinze Hendriks Rinzema, schipper ( * 1 januari 1809 te Balk)
1840 Jaike Hendriks Rinzema ( * 27 september 1810 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 48; huisnummer Balk 38 / 45
1849 - 1858 Idskjen Hotses Top, weduwe Hendrik Rinzes Rinzema
1849 - 1859 Rinze Hendriks Rinzema, schipper ( * 1 januari 1809 te Balk)
1849 - 1859 Jaike Hendriks Rinzema, zonder beroep ( * 27 september 1810 te Balk)
1849 - 1859 Hotske Hendriks Rinzema, zonder beroep ( * 21 juni 1816 te Balk )
woningregister 1859 - 1869 blad 14; huisnummer Balk 45
1859 - 1869 Rinze Hendriks Rinzema, ( * 1 januari 1809 te Balk)
1859 - 1869 Jaike Hendriks Rinzema, ( * 27 september 1810 te Balk)
1859 - 1869 Hotske Hendriks Rinzema, ( * 21 juni 1816 te Balk )
woningregister 1869 - 1879 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 273, volgnummer 258 / 245
1869 - 1879 Rinze Hendriks Rinzema, schipper ( * 1 januari 1809 te Balk)
1869 - 1879 Jaike Hendriks Rinzema, winkeliersche ( * 27 september 1810 te Balk)
1869 - 1879 Hotske Hendriks Rinzema, winkeliersche ( * 21 juni 1816 te Balk )
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 63; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 273
1880 - 1890 Rinze Hendriks Rinzema, koopman ( * 1 januari 1809 te Balk)
1880 - 1890 Jaike Hendriks Rinzema, winkeliersche ( * 27 september 1810 te Balk)
1880 - 1890 Hotske Hendriks Rinzema, winkeliersche ( * 21 juni 1816 te Balk )
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 42; huisnummer Balk 45
1890 - 1891 Rinze Hendriks Rinzema, koopman ( * 1 januari 1809 te Balk)
1890 - 1892 Jaike Hendriks Rinzema, winkeliersche ( * 27 september 1810 te Balk)
1890 - 1890 Hotske Hendriks Rinzema, winkeliersche ( * 21 juni 1816 te Balk )
1890 - 1893 Hielkje Wolda, werkmeid ( * 4 december 1859 te Balk)
1893 - 1896 Siemen de Jong, winkelier ( * 22 april 1825 te Balk)
1896 - 1900 Jacob de Jong, winkelier ( * 6 december 1854 te Balk)
1896 - 1897 Uilkje Woudstra, dienstmeid ( * 15 september 1870 te Scharl)
1899 - 1900 Wietske van der Goot, dienstmeid ( * 23 april 1880 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 45; huisnummer Balk 45 / 51
1900 - 1910 Jacob Symens de Jong, winkelier in manufacturen ( * 6 december 1854 te Balk); hoofd
1900 - 1900 Wietske van der Goot, dienstbode ( * 23 april 1880 te Balk)
1902 - 1909 Willemke Ozinga, schoonzuster ( * 14 juni 1879 te Wier)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 51
1911 - 1920 Jacob de Jong
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 206; huisnummer Balk 51
1911 - 1920 Jacob Symens de Jong, manufacturier ( * 6 december 1854 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 44; huisnummer Balk 49
1921 - 1922 Jacob Symens de Jong, manufacturier ( * 6 december 1854 te Balk); hoofd
1922 - 1922 Baukje Osinga, weduwe Jacob de Jong ( * 16 januari 1872 te Wier)
1922 - 1930 Siemen de Jong, manufacturier ( * 23 juni 1898 te Balk)
1923 - 1924 Katharina Brouwer, dienstbode ( * 29 november 1901 te Brockenscheid)
1924 - 1928 Wilhelmina Rekers, winkelbediende ( * 20 november 1907 te Sondel)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Balk 51
1931 - 1939 Siemen de Jong, manufacturier ( * 23 juni 1898 te Balk)
 
1939 - 1974 familie de Jong
1974 - heden familie Bouwer
   
Rinzema, schipper en koopman
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 oktober 1880
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 1 oktober 1880
 
bron: Leeuwarder Courant van 28 juni 1892
 
de Jong, manufacturen
 
Jacob Symens de Jong
bron: Balkster Courant van 29 juli 1916
 
de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1930
 
SJ de Jong
bron: Tentoonstellingsblad Lahanito 1937 te Koudum
 
advertentie Siemen de Jong
advertentie geplaatst in het AR-partijblad afdeling Gaasterland in 1939
beschikbaar gesteld door Henk Boomsma
 
logo SH de Jong
 
SJ de Jong SJ de Jong
bron: Balkster Courant van 9 oktober 1948 bron: Balkster Courant van 4 december 1948
 
SJ de Jong
bron: Balkster Courant van 9 oktober 1954
 
SJ de Jong  
firma de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 19 febriuari 1955
 
firma S.J. de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 10 juni 1955
 
<<< bron: Balkster Courant van 14 februari 1953
 
nota SJ de Jong
bron: archief De Bolster
nota van de firma SH de Jong uit september 1960
 
SJ de Jong
bron: Balkster Courant van 12 mei 1962
 
SJ de Jong
bron: Balkster Courant van 19 mei 1962
 
voorgevel
foto 144-017 beschikbaar gesteld door Siemen de Jong
De winkelpui in 1962 met de voor die tijd gebruikelijke portiek.
 
Doetie Lootsma
foto 162-001 beschikbaar gesteld door Doetie Lootsma
De foto is genomen in juli 1972. Achter de toonbank Doetie Lootsma en daarvoor met tas Sjirkje Lootsma en mevrouw de Vries.
foto 162-002 Doetie Lootsma bij het zogenaamde kleinvak
 
stopwolkaartjes
stopwolkaartjes
 
opheffing fa S.J. de Jong
bron: Balkster Courant van 5 oktober 1974
 
Twiensclub
 
Balk A 273 rond 1985
De winkel bij de opening in 1974
 
draagtas Twiensclub logo Twiensclub
 
nota uit de beginjaren van Twiensclub
 
In februari 1985 wordt de winkel in veertien dagen gemoderniseerd. De verkoop gaat door in het pand van buurman van der Werk. Op 21 februari 1985 is de officiële opening.
bron: Balkster Courant van 21 februari 1985
 
logo Twiensclub
 
 
 
TC mode
 
Balk A 273 rond 1995
foto 003-135 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Rond 1995??
 
Twienz
Twienz

 

van swinderenstraat 13 Op 18 augustus 2004 opent Lia Beukens de geheel vernieuwde winkel die ze per 1 juli heeft overgenomen van Jan en Rimmie Bouwer. Bij de verbouwing is een andere winkelpui geplaatst opgebouwd uit natuursteen en donker geschilderde houten kozijnen. In de nieuwe winkel zijn dezelfde merken te vinden als voor de overname aangevuld met jongere kledingmerken als 10 Feet, WTG en Brunotti. Twienz
bron: Balkster Courant van 26 augustus 2004
 
 
In 2010 vertrekt Twienz uit Balk. Op woensdag 31 maart is de nieuwe vestiging in Lemmer aan Gedempte Gracht 7 geopend.
bron: Zuid Friesland van 10 maart 2010
 
opheffing Twienz
Eind mei zijn de deuren van de winkel in Balk definitief dichtgegaan
 
Bruna
 
straatbeeld Bruna Balk
 
Bruna
bron: feestweekkrant 2011
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-06-2022