van Swinderenstraat 14
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 37, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 39  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 272, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 14  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 14, 14A, 14B, 14C hisgiscode: 1061
eigenaren
eigenaar in 1715: Johannes Aukes
eigenaar in 1729: Meynert Jan Rauerda
eigenaar in 1745: Claas Piiters
eigenaar in 1748: Jan Binnes
eigenaar in 1832 OAT: Hendrik Brands van der Goot, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1851 aan: Jacobus Hendriks van der Goot, winkelier te Balk, Cornelia Sybrands de Vries echtelieden en Haitje
Hendriks van der Goot, rijksontvanger te Oosterend
verkoop in 1863 aan: Bernard Hendrik ten Brink koopman te Sloten
verkoop in 1919 aan: firma Herman Oosterbaan te Bolsward
verkoop in 1922 aan: Johannes Franzen, handelsreiziger te Bolsward
  Herman Aveskamp, baby- en kleuterkleding te Balk
verkoop in 1973 aan: Klaas van der Werk, woninginrichting
   
   
   
   
   
voorgevel
2011
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

272 vernummerd in 1867 naar 458
272 vernummerd in 1867 naar nummer 464 (is het perceel onder bomen bij de Luts)
458 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
van Swinderenstraat 14
foto 003-126: collectie Berend Bakker
foto van het pand rond 1946

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop Van swinderenstraat 14
bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1851
perceel a = van Swinderenstraat 14 , perceel b = Gaaikemastraat 8 (Frederiksbuurt)
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 22 december 1863
perceel I = betreft Meerweg 3 , perceel II = van Swinderenstraat 14
 
verbouwingen
 
Balk A 272 Het pand is grotendeels door brand verwoest in 1961. Van de mooie trapgevel zijn een aantal pinakels bewaard gebleven. Later in 1974, toen van der Werk er woonde, is er nog een keer een uitslaande brand geweest. pinakel
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 39; 1859 - 1910 Balk 46; 1910 - 1920 Balk 52, 1920 -1930 Balk 50; 1930 - 1953 Balk 52; 1953 - heden van Swinderenstraat 14
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Johannes Aukes / Christiaan Hendriks; blad 75, nummer 37
1717 - 1718 Johannes Aukes / zelfs; blad 75, nummer 37
1721 Johannes Aukes / zelfs nu M Meinerts; blad 104, nummer 37
1722 Johannes Aukes / Johannes Hendriks; blad 104, nummer 37
1725 Johannes Aukes / Abe Meinerts; blad 104, nummer 37
1729 Meynert Jans Rauerda / Tytie Sjoerds; blad 104, nummer 37
1730 Meynert Jans Rauerda / Sible Hylkes en Jarig Sibles; blad 104, nummer 37
1733 Meynert Jans Rauerda / monsigneur ten Dam; blad 104, nummer 37
1739 - 1742 Meinert Jans erven / Sybolt Sibles; blad 104, nummer 37
  % Meynert Jans (Rauwerda) Heslinga (1663-1738) trouwde 1686 te Gaasterland met Akke Rommerts Smakman Krasburgh uit Balk
1745 - 1747 Claas Piiters / Jan Binnes; blad 104, nummer 37
1748 - 1774 Jan Binnes / zelfs; blad 104, nummer 37
1775 - 1785 Jan Binnes / zelfs; blad 157, nummer 37
1786 -1804 Jan Binnes / zelfs; blad 158, nummer 37
  % Jan Binnes, overleden in 1806 86 jaar oud = oom van Brant Hendriks van der Goot
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jan Binnes; blad 47 / volgnummer 30
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 39
1812 Hendrik Brants de (van der) Goot, Marchand = koopman volgnummer 61
 
1816 Hendrik Brants van der Goot, getuige bij overlijden van buurmeisje Jannigje Sietzes Arends
volkstelling 1829; blad 40, huisnummer Balk 39
1829 Hendrik Brants van der Goot, koopman
volkstelling 1840; huisnummer Balk 39
1840 Hendrik Brants van der Goot, koopman ( * 27 september 1776 te Balk); hoofd
woningregister 1849 -1859 blad 49; huisnummer Balk 39 / 46
1849 - 1850 Hantje Rinkes Binkes, weduwe Hendrik Brants van der Goot, renteniersche ( * 8 juni 1778 te Balk)
1849 - 1859 Aukjen Hendriks van der Goot, zonder beroep ( * 4 april 1813 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 15; huisnummer Balk 46
1859 - 1869 Aukjen Hendriks van der Goot, zonder beroep ( * 4 april 1813 te Balk)
1864 - 1869 Bernard Hendrik ten Brink, ( * 7 november 1833 te Sloten)
1859 - 1869 Lykeltje Gerrits Bosman, zonder beroep ( * 13 juli 1798 te Balk)
1859 - 1860 Hendrik Andries Roest, huisschildersknecht ( * 24 december 1830 te Delfstrahuizen)
1860 - 1869 Johannes Hendriks Betz, zonder beroep ( * 2 januari 1831 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 458, volgnummer 256 / 243
1869 - 1879 Lykeltje Gerrits Bosman, zonder beroep ( * 13 juli 1798 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 458, volgnummer 257 / 244
1869 - 1879 Bernard Hendrik ten Brink, winkelier ( * 7 november 1833 te Sloten); hoofd
1869 - 1879 Elisabeth Antonia ten Brink, zuster ( * 1 september 1823 te Sloten)
1869 - 187? Jetske Huberts de Boer, dienstmeid ( * 1 november 1849 te Balk
1871 - 1879 Theresia Angela ten Brink, nicht ( * 15 januari 1858 te Sneek)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 110; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 458
1880 - 1890 Bernard Hendrik ten Brink ( * 7 november 1833 te Sloten); hoofd
1880 - 1890 Elisabeth Antonia ten Brink, zuster ( * 1 september 1823 te Sloten); inwonend
1880 - 1890 Theresia Angela ten Brink, nicht ( * 15 januari 1858 te Sneek); inwonend
1880 - 1883 Trijntje de Boer, dienstbode ( * 4 december 1861 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 110; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 458
1880 - 1885 Lykeltje Gerrits Bosman, zonder beroep ( * 13 juli 1798 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 43; huisnummer Balk 46
1890 - 1900 Bernard Hendrik ten Brink, winkel in manufaturen ( * 7 november 1833 te Sloten); hoofd
1890 - 1899 Elisabeth Antonia ten Brink, zuster ( * 1 september 1823 te Sloten)
1890 - 1900 Theresia Angela ten Brink, nicht ( * 15 januari 1858 te Sneek)
  Sjoeke Zwart, ?? ( * 24 januari 1870 te Balk)
1890 - 1891 Martina Straatsma, ?? ( * 9 maart 1872 te Sloten)
1891 - 1893 Gerritje Wenning, ?? ( * 16 juli 1862 te Balk)
1893 - 1900 Fetje Folmer, dienstmeid ( * 25 maart 1867 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 46; huisnummer Balk 46 / 52
1900 - 1910 Bernard Hendrik ten Brink, winkelier in manufacturen ( * 7 november 1833 te Sloten); hoofd
1900 - Theresia Angela ten Brink, nicht ( * 15 januari 1858 te Sneek); inwonend
  Fetje Folmer, dienstbode ( * 11 april 1873 Mrins en Bakhuizen); inwonend
  Piertje van der Hoff, dienstbode ( * 6 maart 1876 te Scharl); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 52
1911 - 1911 Bernard Hendrik ten Brink
1911 - 1919 Theresa Angela ten Brink
1912 - 1919 Jan Leo van Hout
1919 - 1919 Haije van der Werf,
1919 - 1920 Johannes Franzen
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 187; huisnummer Balk 52
1911 - 1911 Bernard Hendrik ten Brink, winkelier in manufacturen ( * 7 november 1833 te Sloten); hoofd
1911 - 1919 Theresa Angela ten Brink, nicht ( * 15 januari 1858 te Sneek); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 99; huisnummer Balk 52
1912 - 1919 Jan Leo van Hout, manufacturier ( * 1 november 1887 te Strijp); hoofd
1912 - 1919 Maria Johanna van Hout, zuster ( * 14 februari 1886 te Strijp); inwonend
1913 - 1919 Anna Maria Huisman, schoonmoeder ( * 18 februari 1863 te Harlingen); inwonend
1919 - 1919 Haije van der Werf, winkelchef ( * 1 februari 1895 te Bolsward); inwonend, van Amsterdam
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 151; huisnummer Balk 52
1919 - 1920 Johannes Franzen, winkelchef ( * 10 augustus 1886 te Bolsward); hoofd
1919 - 1920 Martha Gorter, schoonzuster, dienstbode ( * 30 juli 1893 te Sneek); inwonend
1920 - 1920 Hotske Douma, winkeljuffrouw ( * 11 september 1899 te Kuinre); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 45; huisnummer Balk 50
1921 - 1930 Johannes Franzen, manufacturier ( * 10 augustus 1886 te Bolsward)
1921 - 1925 Martha Gorter, schoonzuster, dienstbode ( * 30 juli 1893 te Sneek)
1921 - 1921 Jeltje Posthumus, winkeljuffrouw ( * 12 juli 1898 te Burgwerd)
1925 - 1930 Margarietha Josina Vogelvanger, dienstbode ( * 3 februari 1905 te Sneek)
1928 - 1930 Lodewijk de Vreeze, winkelbediende ( * 27 augustus 1909 te Workum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 44; huisnummer Balk 52
1930 - 1939 Johannes Franzen, manufacturier ( * 10 augustus 1886 te Bolsward)
1930 - 1933 Margarietha Josina Vogelvanger, winkeljuffrouw ( * 3 februari 1905 te Sneek)
1930 - 1931 Lodewijk de Vreeze, winkelbediende ( * 27 augustus 1909 te Workum)
1935 - 1935 Johannes Antonius Damhuis, onderwijzer ( * 21 april 1911 te Hummelden? / Keppel)
1936 - 1937 Dorothea Agatha Gorter, zonder beroep ( * 10 juni 1926 te Bolsward)
1936 - 1937 Anna Cornelia Dolle, winkeljuffrouw ( * 10 februari 1911 te Balk)
1938 - 1938 Johannes Gorter, schoonvader ( * 17 februari 1855 te Sint Nicolaasga)
1938 - 1939 Martha Gorter, baker ( * 30 juli 1893 te Sneek)
1938 - 1939 Johanna Sebastiana van der Werf, ( * 9 maart 1925 te Balk)
1938 - 1939 Theresia Maria Wetting, coupeuse ( * 14 januari 1918 te Franeker)
 
1938 - 1949 familie Franzen
1949 - 1967 familie Aveskamp
1973 - heden familie van der Werk
   
bewoners
huisnummering winkelgedeelte 19?? - heden van Swinderenstraat 14a
???? - ???? Onder de balken, groeten en fruit, van Looij  
???? - 2007 Wim's groenten en fruit  
2007 - 2009 Rutex, Outlet  
2011 - 2016 Bloem, bloembinderij  
2016 - heden blormbinderij Anne  
Bernard Hendrik ten Brink manufacturier
 
Bernard ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 12 augustus 1864
 
Bernard Hendrrik ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1896
 
firma B.H. ten Brink
bron: Balkster Courant van 9 november 1915
 
BH ten Brink
bron: VVV-gids voor de zuidwesthoek van Friesland 1917
 
firma ten Brink
bron: beschikbaar gesteld door de familie Wildschut
 
firma Oosterbaan manufacturen
 
????
 
 
Franzen, manufacturen
 
logo J. Franzen
In 1920 neemt handelsreiziger Johannes Franzen uit Bolsward de winkel in Balk over van Herman Oosterbaan. Johannes Franzen koopt in 1922 het pand van zijn werkgever.
In de Balkster Courant van 25 juli 1925 kondigt de firma Franzen een grote opruiming aan.
 
personeel
bron: Balkster Courant van 5 juli 1931
Personeel en kinderen van de familie Franzen in 1931 ter gelegenheid van de jaarlijkse zomeropruiming voor de winkel aan de Harichsterzijde
bovenste rij v.l.n.r.
Siebrigje Woudstra ( * 1914 te Harkstede), Sietske van der Wal, naaister ( * 1906 te Harich), Aukje Wortman, naaister ( * 1902 te Balk), Moeke (Jacoba) Franzen - Gorter, Margarietha Josina (Greta) Vogelvanger, winkeljuffrouw ( * 1905 te Sneek), Hiltje Koopsma, winkeljuffrouw (* 1914 te Krommenie), Johannes Franzen, Lodewijk (Leo) de Vreeze, winkelbediende ( * 1909 te Workum), Sijke (Sjoeke) Wortman ( * 1911 te Balk), Sjoerdje van der Werf ( * 1910 te Balk), dienstbode
zittend v.l.n.r.
Paul Dölle, Fokje Wortman, Joop Franzen, Koos Franzen
 
foto uit De Zuidwesthoek, oudste Balkster Courant van 5 juli 1931 beschikbaar gesteld door mevr. F. Franzen - Kruiper
de namen met medewerking van mevr. V. Varga - Franzen
 
Franzen LAHANITO
bron: Tentoonstellingsblad Lahanito 1937 te Koudum
 
Franzen
 
Franzen Franzen
rekening 121-014 beschikbaar gesteld door Hendrik Spoelstra
 
 
baby-artikelen
In 1942 draagt Johannes Franzen het bedrijf over aan zijn beide zonen. Joop Franzen neemt de confectieafdeling aan de Harichsterzijde nr. 83 voor zijn rekening. Koos Franzen gaat verder met de afdeling manufacturen en woninginrichting op Harichsterzijde nr. 52 waar het bedrijf in 1920 door vader Johannes is begonnen.
 
Koos komt op vrijdag 24 augustus 1945 bij een motorongeluk om het leven. De toedracht van het ongeluk wordt beschreven in de Balkster Courant van 31 augustus 1945. Zijn vrouw heeft de zaak alleen voortgezet, totdat zij in 1949 trouwde met Herman Aveskamp. Onder die naam gaat de winkel verder.
 
 
 
bron: Balkster Courant van 16 juni 1945
 
Hendrik Aveskamp, textiel en woninginrichting
 
Aveskamp
bron: Balkster Courant van 23 maart 1957
 
Aveskamp
bron: Balkster Courant van 25 maart 1961
 
brand Aveskamp
bron: Friese Koerier van 21 maart 1961
brand Aveskamp
 
Aveskamp
Aveskamp
bron: Balkster Courant van 22 april 1961
bron: Balkster Courant van 22 april 1961
 
Aveskamp
bron: Balkster Courant van 15 juli 1961
 
Aveskamp
bron: lichtweekkrant van 1964
 
Aveskamp
bron: Balkster Courant 19 december 1970
 
K. van der Werk woninginrichting
 
overname
bron: Balkster Courant van ?? november 1973
 
van der Werk
bron: Balkster Courant van 23 november 1974
 
van der Werk
bron: Balkster Courant van 10 november 1973
 
logo van der Werk
logo van der Werk uit 1987
 
voorgevel
bron: archief Balkster Courant
datum onbekend
 
van Looij
 
 
 
Wim's Groenten en fruit
van swinderenstraat 14  
logo Wim;'s groenten en fruit
 
 
Rutex Outlet merkkleding
 
 
balk A 272 in 2007
log Rutex
 
geopend op woensdag 17 oktober 2007
 
 
 
 
 
bloembinderij Bloem
 
bloem
bron: Balkster Courant van 18 augustus 2011
 
bloem bloem
 
interieur
bloem bloem
 
bloembinderij Anne
 
bron: Balkster Courant van 17 november 2017
 
Op 14 juli 2016 opende bloembinderij Anne de deuren op dit adres.
 
 
bloembinderij Anne
bron: Balkster Courant van 13 juli 2017
bloembinderij Anne
In juli 2018 is bloembinderij Anne gesloten. De winkel staat weer te huur.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 14-02-2024