van Swinderenstraat 19
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 40, huis Rijksmonument
1812 / taxatie gebouwen, Balk 42 nummer 15919
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 267, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 19  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 19 hisgiscode: 1056
eigenaren
eigenaar in 1715: weduwe Jacob Hoytes
eigenaar in 1721: Christiaan Hendriks, ?schoenmaker?
eigenaar in 1758: Adam Teunis
eigenaar in 1770: Tjalling Piiters
eigenaar in 1782: Petrus den Blij
eigenaar in 1798: erven Petrus den Blij: Poppe Idskes en Neeltje Idskes
eigenaar in 1832 OAT: Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk
eigenaar in ???? Kornelis Poppes, boterkoper te Balk (26 / 6)
verkoop in ???? aan: Gerard Willem Verhoop en Minna MLM Schierbaum weduwe van Hendrik Willem Verhoop
verkoop in 1954 aan: Fetje en Piertje Steegenga, coupeuses te Balk
verkoop in 1957 aan: Durk Kerst Koopmans,
verkoop in 2020 aan: familie Witteveen
   
van Swinderenstraat 19
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

267 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 267
foto 012-030066 Tresoar; R. Terpstra
het pand rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop Van swinderenstraat 19
bron: Leeuwarder Courant van 29 augustus 1781
 
ven swinderenstraat 19
bron: Leeuwarder Courant van 14 augustus 1954
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 42; 1859 - 1910 Balk 50; 1910 - 1920 Balk 56; 1920 - 1930 Balk 54; 1930 - 1953 Balk 56; 1953 - heden van Swinderenstraat 19
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / huurder
1715 - 1718 Jacob Hoytes weduwe / zelfs; blad 76, nummer 40
  % Jacob Hoytes trouwde in 1679 te Harich met Foeckjen Ymes uit Balk
1721 - 1750 Christiaan Hendriks / zelfs; blad 105, nummer 40; de eigenaar arm, old en onvermogen
1758 Adam Teunis / Emilius Alles; blad 105, nummer 40
1762 Adam Teunis erven / Hendrik Pijtters; blad 105, nummer 40
1763 - 1769 Adam Teunis erven / Tjalling Pijtters; blad 105, nummer 40
1770 - 1774 Tjalling Pijtters / zelfs; blad 105, nummer 40
1775 - 1780 Tjalling Pijtters weduwe / zelfs en Harmen Damhuijs; blad 158, nummer 40
  % Tjalling Pieters trouwde op 18 september 1757 te Balk met Geertje Jans
1782 - 1783 Petrus den Blij / Jarigh Vermeulen, Harmen Damhuijs en Abe Meinderts weduwe; blad 158, nummer 40
1784 - 1785 Petrus den Blij / Arjen Pieters, Harmen Damhuijs en Abe Meinderts weduwe; blad 158, nummer 40
1786 Petrus den Blij / Arjen Pieters, Harmen Damhuijs en Abe Meinderts weduwe; blad 159, nummer 40
1787 - 1789 Petrus den Blij / Arjen Pieters, Harmen Damhuijs en Claas Abes; blad 159, nummer 40
1790 - 1792 Petrus den Blij / Arjen Pieters; blad 159, nummer 40
1793 - 1797 Petrus den Blij / Geeske Teunis; blad 159, nummer 40
1798 Petrus den Blij erven Poppe en Neeltje Idskes / Geeske Teunis; blad 159, nummer 40
1799 - 1802 Poppe en Neeltje Idskes / Geeske Tuinis; blad 159, nummer 40
1803 - 1804 Poppe en Neeltje Idskes / Jan Haitjes; blad 159, nummer 40
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jan Haitjes / Antje Jelles / weduwe Berent Berents; blad 48 volgnummer 33
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 42
1812 Jan Haaitjes, ?? = ?? volgnummer 64
1812 Pier Jacobs, ?? = ?? volgnummer 88 (Pier Jacobs Bosman 1811, werkman te Balk (1822))
1812 Jacob Piers, 25 Ans
volkstelling 1829; blad 43, huisnummer Balk 42
1829 Cornelis Poppes, koopman
volkstelling 1840; huisnummer Balk 42
1840 Cornelis Poppes, koopman ( * 26 september 1793 te Balk)
1840 Yke Raukes Bakker, dienstbode ( * te Woudsend)
woningregister 1849 - 1859 blad 53; huisnummer Balk 42 / 50
1849 - 1859 Cornelis Poppes, rentenier ( * 26 september 1793 te Balk)
  Geertje Bakker, dienstbode ( * 21 augustus 1828 te Woudsend)
  Sjoukje Cusviller, dienstbode ( * 25 oktober 1835 te Stavoren)
woningregister 1859 - 1869 blad 17; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 267; huisnummer Balk 50
1859 -1862 Cornelis Poppes, rentenier ( * 26 september 1793 te Balk); hoofd
1859 - 1868 Eelkjen Visser, weduwe Cornelis Poppes ( * 1 maart 1796 te Heeg); hoofd vanaf 1862
1868 - 1869 Poppe Cornelis Poppes ( * 5 juni 1820 te Balk); hoofd vanaf 1868
1864 - 1864 Idskjen Hendriks Betz ( * 2 mei 1834 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 53; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 267; volgnummer 250 / 237
1869 - 1880 Poppe Cornelis Poppes, candidaat notaris ( * 5 juni 1820 te Balk); hoofd
1869 - 1880 Fouk Sjoerds Tijsma, dienstbode ( * 8 februari 1834 te Balk); inwonend
1869 - 1870 Wilhelmina Damstra, dienstbode ( * 8 juni 1844 te Balk); inwonend
1870 - 187? Aaltje Frederiks van der Schuit, dienstbode ( * 28 augustus 1850 te Balk); inwonend
1878 - 1880 Antje Pomper, dienstbode ( * 25 juli 1859 te Sneek); inwonend
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 267
1880 - 1890 Poppe Cornelis Poppes, candidaat notaris ( * 5 juni 1820 te Balk)
1880 - 1890 Fouk Sjoerds Tijsma, dienstbode ( * 8 februari 1834 te Balk)
1880 - 1881 Antje Pomper, dienstbode ( * 25 juli 1879 te Sneek)
1884 - 1888 Tietje M Visser, dienstbode 19 september 1867 te Woudsend)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 47; huisnummer Balk 50
1890 - 1895 Poppe Cornelis Poppes, ( * 5 juni 1820 te Balk)
1895 - 1900 Jeltje Tromp, weduwe Poppe Cornelis Poppes ( * 29 januari 1828 te Woudsend)
1890 - 1900 Sjoukje Betzema, werkmeid ( * 20 april 1860 te Balk)
1890 - 189? Froukjen Simons, binnenmeid ( * 8 september 1868 te Balk)
1890 - 1900 Aaltje Doorenspleet, binnenmeid ( * 10 februari 1872 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 50; huisnummer Balk 50 / 56
1900 - 1907 Jeltje Tromp, weduwe Poppe Cornelis Poppes ( * 29 januari 1828 te Woudsend)
1900 - 190? Sjoukje Betzema, dienstbode ( * 20 april 1860 te Balk)
190? - 190? Aaltje Doorenspleet, dienstbode ( * 10 februari 1872 te Balk)
190? - 1910 Antje Hanzes Tromp, weduwe Hylke Brants van der Goot ( * 7 september 1844 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 56
1910 - 1918 Antje Hanzes Tromp, weduwe Hylke Brants van der Goot ( * 7 september 1844 te Balk)
1918 - 1919 Idske Poppe van der Goot, zoon, zonder beroep ( *
1919 - 1920 Lubbertus Pekelder
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 49; huisnummer Balk 54
1921 - 1926 Lubbertus Pekelder, ontvanger der belastingen ( * 2 oktober 1868 te Onstwedde, Stadskanaal)
1926 - 1930 Hendrik Stoffelsma, zaakwaarnemer ( * 18 januari 1882 te Oudega HON)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 48; huisnummer Balk 56
1931 - 1939 Hendrik Stoffelsma, administrateur ( * 18 januari 1882 te Oudega HON)
 
1939 - 19?? Hendrik Stoffelsma
   
195? - 1992 Durk Kerst Koopmans
1992 - 2019 mevrouw de Vries
     
verbouwingen
 
De familie Witteveen koopt in 2020 dit pand van de erven Koopmans. Bij de renovatie van dit herenhuis komen een aantal planken te voorschijn waar werklieden in 1868 hun naam op hebben achtergelaten. De teksten zijn niet allemaal even goed leesbaar. Maar toch goed genoeg om na ruim 150 jaar een aantal namen te kunnen ontcijferen. Verversknecht Arend Dooitjes Schram (1844-1927) uit Balk is één daarvan. Hij schrijft zelfs zijn verjaardag op een plank, 18 december 1868. Ook de namen van zijn collega verversknechten Petrus Augustinus IJsselmuiden (1839-1918) uit Wijckel en Sippe Petrus ter Veer (1841-1903) uit Sloten treffen we aan. Hoogstwaarschijnlijk alle drie in dienst van verver Siemen Martens Zwanenburg uit Balk.
Het schilderen in 1868 gebeurt in opdracht van de familie Poppes. Ook een naam die we tegenkomen op enkele planken.
Kandidaat notaris Poppe Cornelis Poppes uit Balk trouwt in november 1868 met Jeltje Ages Tromp uit Woudsend. Ze gaan wonen in dit royale herenhuis eigen aan de familie Poppes aan de Harichsterzijde in Balk.
 
Poppes  
Deze kamer geverfd en
linnen spijker in 1868
en 69 door
P. IJsselmuiden Az
S. ter Veer Pz
A. Schram Dz
 
Poppes
 
Het werk gemaakt
???
alles is hier ???
??? door
S ter Veer
 
 
Poppes
tekst: 18 Dec . SPtV , ADS , PAY, 1968
 
Poppes
tekst: Poppes
foto's beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
 
administratiekantoor Stoffelsma
 
Stoffelsma  
Stoffelsma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 17 april 1928
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 februari 1928
 
Stoffelsma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 3 september 1954
 
Durk Kerst Koopmans
 
Durk Kerst Koopmans
bron: Leeuwarder Courant van 3 januari 1983
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
Durk Kerts Koopmans
foto 513-023 archief Balkster Courant
 
meer informatie over Dirk Kerst Koopmans is te vinden op:
www.cultuurinderottigemeente.nl
www.kunstaandescheene.nl
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-05-2022