van Swinderenstraat 19
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 40, huis Rijksmonument
1812 / taxatie gebouwen, Balk 42 nummer 15919
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 267, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 19  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 19 hisgiscode: 1056
eigenaren
eigenaar in 1715: weduwe Jacob Hoytes
eigenaar in 1721: Christiaan Hendriks, ?schoenmaker?
eigenaar in 1758: Adam Teunis
eigenaar in 1770: Tjalling Piiters
eigenaar in 1782: Petrus den Blij
eigenaar in 1798: erven Petrus den Blij: Poppe Idskes en Neeltje Idskes
eigenaar in 1832 OAT: Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk
   
verkoop in ???? aan: Gerard Willem Verhoop en Minna MLM Schierbaum weduwe van Hendrik Willem Verhoop
verkoop in 1954 aan: Fetje en Piertje Steegenga, coupeuses te Balk
verkoop in 1957 aan: Durk Kerst Koopmans,
   
   
van Swinderenstraat 19
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

267 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 267
foto 012-030066 Tresoar; R. Terpstra
het pand rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop Van swinderenstraat 19
bron: Leeuwarder Courant van 29 augustus 1781
 
ven swinderenstraat 19
bron: Leeuwarder Courant van 14 augustus 1954
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 42; 1859 - 1910 Balk 50; 1910 - 1920 Balk 56; 1920 - 1930 Balk 54; 1930 - 1953 Balk 56; 1953 - heden van Swinderenstraat 19
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / huurder
1715 - 1718 Jacob Hoytes weduwe / zelfs; blad 76, nummer 40
  % Jacob Hoytes trouwde in 1679 te Harich met Foeckjen Ymes uit Balk
1721 - 1750 Christiaan Hendriks / zelfs; blad 105, nummer 40; de eigenaar arm, old en onvermogen
1758 Adam Teunis / Emilius Alles; blad 105, nummer 40
1762 Adam Teunis erven / Hendrik Pijtters; blad 105, nummer 40
1763 - 1769 Adam Teunis erven / Tjalling Pijtters; blad 105, nummer 40
1770 - 1774 Tjalling Pijtters / zelfs; blad 105, nummer 40
1775 - 1780 Tjalling Pijtters weduwe / zelfs en Harmen Damhuijs; blad 158, nummer 40
  % Tjalling Pieters trouwde op 18 september 1757 te Balk met Geertje Jans
1782 - 1783 Petrus den Blij / Jarigh Vermeulen, Harmen Damhuijs en Abe Meinderts weduwe; blad 158, nummer 40
1784 - 1785 Petrus den Blij / Arjen Pieters, Harmen Damhuijs en Abe Meinderts weduwe; blad 158, nummer 40
1786 Petrus den Blij / Arjen Pieters, Harmen Damhuijs en Abe Meinderts weduwe; blad 159, nummer 40
1787 - 1789 Petrus den Blij / Arjen Pieters, Harmen Damhuijs en Claas Abes; blad 159, nummer 40
1790 - 1792 Petrus den Blij / Arjen Pieters; blad 159, nummer 40
1793 - 1797 Petrus den Blij / Geeske Teunis; blad 159, nummer 40
1798 Petrus den Blij erven Poppe en Neeltje Idskes / Geeske Teunis; blad 159, nummer 40
1799 - 1802 Poppe en Neeltje Idskes / Geeske Tuinis; blad 159, nummer 40
1803 - 1804 Poppe en Neeltje Idskes / Jan Haitjes; blad 159, nummer 40
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jan Haitjes / Antje Jelles / weduwe Berent Berents; blad 48 volgnummer 33
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 42
1812 Jan Haaitjes, ?? = ?? volgnummer 64
1812 Pier Jacobs, ?? = ?? volgnummer 88 (Pier Jacobs Bosman 1811, werkman te Balk (1822))
1812 Jacob Piers, 25 Ans
volkstelling 1840; huisnummer Balk 42
1840 Cornelis Poppes, koopman ( * 26 september 1793 te Balk)
1840 Yke Raukes Bakker, dienstbode ( * te Woudsend)
woningregister 1849 - 1859 blad 53; huisnummer Balk 42 / 50
1849 - 1859 Cornelis Poppes, rentenier ( * 26 september 1793 te Balk)
  Geertje Bakker, dienstbode ( * 21 augustus 1828 te Woudsend)
  Sjoukje Cusviller, dienstbode ( * 25 oktober 1835 te Stavoren)
woningregister 1859 - 1869 blad 17; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 267; huisnummer Balk 50
1859 -1862 Cornelis Poppes, rentenier ( * 26 september 1793 te Balk)
1859 - 1868 Eelkjen Visser, weduwe Cornelis Poppes ( * 1 maart 1796 te Heeg)
1868 - 1869 Poppe Cornelis Poppes ( * 5 juni 1820 te Balk)
1864 - 1864 Idskjen Hendriks Betz ( * 2 mei 1834 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 53; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 267; volgnummer 250 / 237
1869 - 1880 Poppe Cornelis Poppes, candidaat notaris ( * 5 juni 1820 te Balk)
1869 - 1880 Fouk Sjoerds Tijsma, dienstbode ( * 8 februari 1834 te Balk)
1869 - 1870 Wilhelmina Damstra, dienstbode ( * 8 juni 1844 te Balk)
1870 - 187? Aaltje Frederiks van der Schuit, dienstbode ( * 28 augustus 1850 te Balk)
1878 - 1880 Antje Pomper, dienstbode ( * 25 juli 1859 te Sneek)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 267
1880 - 1890 Poppe Cornelis Poppes, candidaat notaris ( * 5 juni 1820 te Balk)
1880 - 1890 Fouk Sjoerds Tijsma, dienstbode ( * 8 februari 1834 te Balk)
1880 - 1881 Antje Pomper, dienstbode ( * 25 juli 1879 te Sneek)
1884 - 1888 Tietje M Visser, dienstbode 19 september 1867 te Woudsend)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 47; huisnummer Balk 50
1890 - 1895 Poppe Cornelis Poppes, ( * 5 juni 1820 te Balk)
1895 - 1900 Jeltje Tromp, weduwe Poppe Cornelis Poppes ( * 29 januari 1828 te Woudsend)
1890 - 1900 Sjoukje Betzema, werkmeid ( * 20 april 1860 te Balk)
1890 - 189? Froukjen Simons, binnenmeid ( * 8 september 1868 te Balk)
1890 - 1900 Aaltje Doorenspleet, binnenmeid ( * 10 februari 1872 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 50; huisnummer Balk 50 / 56
1900 - 1907 Jeltje Tromp, weduwe Poppe Cornelis Poppes ( * 29 januari 1828 te Woudsend)
1900 - 190? Sjoukje Betzema, dienstbode ( * 20 april 1860 te Balk)
190? - 190? Aaltje Doorenspleet, dienstbode ( * 10 februari 1872 te Balk)
190? - 1910 Antje Hanzes Tromp, weduwe Hylke Brants van der Goot ( * 7 september 1844 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 56
1910 - 1918 Antje Hanzes Tromp, weduwe Hylke Brants van der Goot ( * 7 september 1844 te Balk)
1918 - 1919 Idske Poppe van der Goot, zoon, zonder beroep ( *
1919 - 1920 Lubbertus Pekelder
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 49; huisnummer Balk 54
1921 - 1926 Lubbertus Pekelder, ontvanger der belastingen ( * 2 oktober 1868 te Onstwedde, Stadskanaal)
1926 - 1930 Hendrik Stoffelsma, zaakwaarnemer ( * 18 januari 1882 te Oudega HON)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 48; huisnummer Balk 56
1931 - 1939 Hendrik Stoffelsma, administrateur ( * 18 januari 1882 te Oudega HON)
 
1939 - 19?? Hendrik Stoffelsma
   
195? - 1992 Durk Kerst Koopmans
1992 - 2019 mevrouw de Vries
     
Durk Kerst Koopmans
 
Durk Kerst Koopmans
bron: Leeuwarder Courant van 3 januari 1983
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
Durk Kerts Koopmans
foto 513-023 archief Balkster Courant
 
meer informatie over Dirk Kerst Koopmans is te vinden op:
www.cultuurinderottigemeente.nl
www.kunstaandescheene.nl
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-09-2019