van Swinderenstraat 26
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 45, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 47  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 262, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 26  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 26, 26A hisgiscode: 1051
eigenaren
eigenaar in 1715: Claes Verlagen
eigenaar in 1758: Harmen Tydes
eigenaar in 1777: de heer Rengers
eigenaar in 1779: Jakle Jans Poppes
eigenaar in 1794: Jacob Pieters
eigenaar in 1832 OAT: Rink Rinses Rinzema, weduwe van Jacob Pieters Kramer, winkelier te Balk
verkoop in 1906 aan: André Wegener Sleeswijk, houthandelaar te Lemmer (31 / 224 deel)
bij boedelscheiding in 1909 aan: Antje Tromp, Brant Hylkes van der Goot en anderen.
verkoop in 1919 aan: Age Annes Schrale, timmerman te Warns
verkoop in 1919 aan: Bernardus Eerdmans, koopman te Witmarsum
verkoop in 1932 aan: Hantje Arjens van der Krieke, te Marssum
verkoop in 1935 aan: Jakob Groenewoud, sigarenmagazijn te Balk
verkoop in 1968 aan: de Jong, schoenmaker te Balk
verkoop in 1986 aan: Topslagerij Postma bv
verkoop in ???? aan: Obe Veldman, slager te Balk
overname in 2011 door: keurslagerij van Dijk te Sloten
   
voorgevel
2011
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

262 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 262 rond 1910
het pand rond 1915

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Van Swinderenstraat 26 verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 24 februari 1843
Betreft verkoop van het pand aan de Van Swinderenstraat 26 en een woning aan het Westein.
 
van Swinderenstraat 26  
perceel 1 = van Swinderenstraat 26
 
perceel 2 = Dubbelstraat 10
 
perceel 3 = Raadhuisstraat 4
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 24 december 1918
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrale
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1919
 
 
 
verbouwingen
 
Balk A 262 voorgevel
Voorgevel volgens een bouwvergunningstekening uit 1910 gemaakt door timmerman Lukas Bouwman en Co. Ten tijde van de aanvraag werd het pand bewoond door Cornelis Cannegieter die in datzelfde jaar Raadhuisstraat 6 koopt.
 
Bij deze verbouwing werd de bestaande voorkamer en vestibule omgebouwd tot winkel. De stoep en de vloer werden 15 cm verlaagd, de kozijnen verlengd, deur- en lichtkozijn omgewisseld, schoorsteenmantel verwijderd. de gehele winkel opnieuw betimmerd met kraalschroten. Waarschijnlijk voor kruidenier J. R. Glasz.
 
brand van der Krieke  
In de nacht van 15 juli op 16 juli 1932 is het pand van winkelier van der Krieke grotendeels door brand verwoest.
 
Timmerman Thijs Johannes van Hout ontwerpt in opdracht van H. van der Krieke een nieuwe woning met winkel.
Tekeningen volgens de bouwvergunning afgegeven door de gemeente Gaasterland d.d. 5 september 1932
plattegrond bestaand, voorgevel,
achtergevel, plattegrond nieuw
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 16 juli 1932
 
 
In de kamer achter de winkel bevond zich een houten bedsteewand met drie fraai bewerkte panelen van houtsnijwerk, voorstellende: geloof, hoop en liefde. De panelen zijn bij de verbouwing in 1968 verwijderd. De familie de Jong heeft de omlijsting van de bovenzijde bewaard. De bedsteden zelf zijn waarschijnlijk gebruikt op het landhuis "De Colckhof" te Laag Zuthem bij Heino onder Zwolle, waar de broer van de toenmalige burgemeester van de gemeente Gaasterland Hector Livius Sixma baron van Heemstra (1921-2001) woonde. Dat was Feyo Schelto Sixma baron van Heemstra (1916-1994), historicus en schrijver (onder het pseudoniem Homme Eernstma). De beide broers waren met de zusters Van Dedem getrouwd.
 
bedsteden
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De bedsteden volgens de tekening gemaakt na de brand in 1932 door timmerman Thijs Johannes van Hout.
 
geloof

hoop

liefde
geloof hoop liefde
foto's van het houtsnijwerk: collectie Sytse ten Hoeve
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 47; 1859 - 1910 Balk 55; 1910 - 1920 Balk 61; 1920 - 1930 Balk 60; 1930 - 1953 Balk 62; 1953 - heden van Swinderenstraat 26
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Claes Verlagen / zelfs; blad 75, nummer 45, huysinghe en onderhorighe landen
1717 - 1718 Claes Verlagen / zelfs; blad 77, nummer 45, huysinghe en onderhorighe landen
1721 - 1725 Claes Verlagen / zelfs; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen
1729 - 1739 Claes Verlagen weduwe / zelfs; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
1742 Claes Verlagen weduwe / Berent Gerryts; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
1745 - 1746 Claes Verlagen weduwe / Andries Martens en zelfs; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
1747 Claes Verlage weduwe / Andries Martens cum soc; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
1748 Claes Verlage weduwe / Meinte Robijns; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
1750 Claes Verlage weduwe / Jan Poppes; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
1758 - 1765 Harmen Tydes / zelfs; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich en Sondel
1766 - 1769 Harmen Tydes / Berent Reins; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich en Sondel
1770 - 1771 Harmen Tydes / Evert Reynerts de Koe; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
1772 Harmen Tydes / Waander Harmens; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
1773 Harmen Tydes / Cornelis Aukes; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
1774 Harmen Tydes / Waander Harmens; blad 106, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
1775 Harmen Tydes / Waander Harmens; blad 159, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
1777 de heer Rengers / Sjerp Piers; blad 159, nummer 45, huysinghe en landen te Harich
  het voorste gedeelte van deze huysinghe gebruikt door Betse Johannes
1779 - 1780 Jakle Jans Poppes / Betse Johannes en Roelof Pijters; blad 159, nummer 45
1782 Jakle Jans Poppes / Ede Fettes en Jacobus Eppinga; blad 159, nummer 45
1783 Jakle Jans Poppes / Ede Fettes; blad 159, nummer 45
1784 - 1785 Jakle Jans Poppes / Ede Fettes en Roelof Pieters; blad 159, nummer 45
1786 - 1793 Jakle Jans Poppes / Jacob Pieters (Cramer) en Roelof Pieters; blad 160, nummer 45
1794 - 1795 Jacob Pieters / zelfs en Gerrit Vellinga; blad 160, nummer 45
1797 - 1804 Jacob Pieters / zelfs; blad 160, nummer 45
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jacob Pieters; blad 48 / volgnummer 38
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 47
1812 Jacob Pieters Cramer, Marchand = koopman, volgnummer 32
 
1825 Jacob Pieters Cramer op dit adres, nummer 47, overleden. (17 maart 1825)
1826 Anne Pieters Cramer op dit adres, nummer 47, overleden (19 februari 1826) 61 jaar oud.
volkstelling 1829; blad 51, huisnummer Balk 47
1829 Rink Rinzes Rinzema, weduwe Jacob Pieters Cramer, winkeliersche
volkstelling 1840; huisnummer Balk 47
1840 Rink Rinzes Rinzema, weduwe Jacob Pieters Cramer, winkeliersche
1840 Hortske Hendriks Rinzema, zonder beroep ( * Balk)
 
1844 Brant Martens van der Goot ( * 10 april 1813 te Balk); overleden op nummer 47
woningregister 1849 - 1859 blad 61; huisnummer Balk 47 / 55
1849 - 1859 Janke Hylkes Jeepsz, weduwe Brant Martens van der Goot, ( * 16 mei 1812 te Joure); hoofd
1858 - 1859 Reinder Zuiderveld, ( * 1800 te Joure)
1858 - 1859 Ymkje Zuiderveld, ( * 3 december 1839 te Wijckel)
woningregister 1859 - 1869 blad 19 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 262; huisnummer Balk 55
1859 - 1869 Bendiks Walters Zuiderveld, ( * 17 september 1799 te Elahuizen); hoofd
1859 - 1869 Hylke Brants van der Goot, ( * 30 april 1842 te Balk)
1859 - 1869 Ymkje B Zuiderveld , ( 3 december 1839 te Wijckel)
1859 - 1869 Marten Brants van der Goot, ( * 2 augustus 1838 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 52; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 262; volgnummer 243 / 230
1869 - 1879 Bendiks Walters Zuiderveld, ( * 17 september 1799 te Elahuizen); hoofd
1871 - 187? Klaaske de Boer, ( * 7 maart 1855 te Woudsend)
1872 - 1872 Froukje Ate van der Meer, ( * 5 juli 1848 Tjerkgaast)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 262
1879 - 1890 Bendiks Walters Zuiderveld, ( * 17 september 1799 te Elahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 53; huisnummer Balk 55
1890 - 1898 Bendiks Walters Zuiderveld, ( * 17 september 1799 te Elahuizen); hoofd
1890 - 1900 Sybrigje Wijckelsma, huishoudster ( * 19 november 1868 te Harich)
1890 - 1900 Hylkjen Wolda, huishoudster ( * 4 decmber 1858 te Balk)
1898 - 1900 Jantje Tromp, dienstbode( * 4 december 1876 te Balk)
1899 - 1900 Ymkje Zuiderveld, zonder beroep ( * 3 december 1839 te Wijckel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 55; huisnummer Balk 55 / 61
1900 - 190? Ymkje Zuiderveld, zonder beroep ( * 3 december 1839 te Wijckel); hoofd
190? - 190? Jacob Timmer, hoofonderwijzer ( * 24 mei 1858 te Leek); hoofd
1906 - 1908 Harmen Jans de Jong, zonder beroep ( * 4 februari 1843 te Sloten-Frl); hoofd
1908 - 1910 Cornelis Jacobus Cannegieter, onderwijzer ( * 6 maart 1878 te Hitzum); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 61
1910 - 1910 Cornelis Jacobus Cannegieter
1910 - 1912 Wiebe Rijpma
1912 - 1913 Pieter Johan van der Leest
1913 - 1913 Feike Dooijtze Hoekstra
1913 - 1919 Jan Dölle
1915 - 1919 Maaike Feikema
1919 - 1920 Bernardus Eerdmans
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 2, huisnummer Balk 61
1910 - 1910 Cornelis Jacobus Cannegieter, onderwijzer ( * 6 maart 1878 te Hitzum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 190, huisnummer Balk 61
1910 - 1912 Wiebe Rijpma, winkelier ( * 7 oktober 1875 te Hieslum); hoofd, van Joure - naar Sint Nicolaasga
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 166, huisnummer Balk 61
1912 - 1913 Piet Johan van der Leest, filiaalhouder ( * 18 augustus 1888 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 166, huisnummer Balk 61
1913 - 1913 Feike Dooijtze Hoekstra, boekdrukker ( * 26 november 1850 te Itens); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 36, huisnummer Balk 61
1913 - 1919 Jan Dölle, machinefabrikant ( * 2 november 1876 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 151, huisnummer Balk 61
1915 - 1919 Maaike Feikema, wijkverpleegster ( * 17 februari 1879 te Oosterlittens);
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 102, huisnummer Balk 61
1919 - 1920 Bernardus Eerdmans, winkelier ( * 1 april 1895 te Bolsward)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 54; huisnummer Balk 60
1921 - 1930 Bernardus Eerdmans, winkelier ( * 1 april 1895 te Bolsward)
1924 - 1925 Harmke Visser, dienstbode ( * 2 mei 1906 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 53; huisnummer Balk 62
1931 - 1932 Bernardus Eerdmans, winkelier ( * 1 april 1895 te Bolsward)
1932 - 1935 Hantje van der Krieke, winkelier ( * 27 augustus 1887 te Oldeboorn)
1935 - 1938 Jakob Groenewoud, winkelier ( * 6 juni 1895 te Balk)
1936 - 1939 Katharina Kroeze, schoonzuster, dagmeisje ( * 21 mei 1917 te Bakhuizen)
1937 - 1938 Sietske Rollema, dienstbode ( * 25 november 1916 te Koudum)
 
1938 - 1968 familie Groenewoud
1968 - 1986 familie de Jong
   
   
Jacob Rienk Glasz kruidenierswaren
 
kruidenierswinkel Glasz
 
Molenaarszoon Jacob Rienk Glasz had een handel in kruideniers- en grutterswaren aan de Midstraat in Joure (tegenwoordig Midstraat 60) Jacob Rienk was ambitieus en zette een kruideniersketen op in Friesland. Op de fiets ging hij overal naar toe om zaken te doen. In 1912 waren er in totaal dertien zaken. Het liep echter niet goed af. Op 9 december 1912 wordt de inventaris opgemaakt in het faillisement met als curator Johan Marcus Jolles te Bussum. In april 1913 worden de winkels in Joure en Lemmer verkocht door curator Eduard Philips te Hilversum. Het gezin vertrok vanuit Joure naar Amsterdam. Samen met zijn zoon Dirk Johannes begon hij een commissiehandel in meel. Dit bedrijf groeide uit tot de Meelunie B.V. Balk A 262 JR Glasz
bron: Op de vleugelen des tijds door Hanneke Staal en Hilly ten Wolde
 
Advertentie in een gedrukt exemplaar van de belastingaanslag (hoofdelijke omslag) over het dienstjaar 1911 van de gemeente Gaasterland >>>
 
 
rijwielhandel van Koelstra en Dölle
 
Koelstra & Dölle Koelstra & Dölle
bron: Balkster Courant van 31 juli 1915 bron: Balkster Courant van 11 september 1915
 
Vanaf 1913 heeft de firma Koelstra en Dölle in dit pand aan de Harichsterzijde een verkooppunt gehad van rijwielen. In 1919 is men hiermee gestopt. De firma bleef aan de Lytse Side landbouwwerktuigen herstellen en verkopen.
 
kruidenierswaren Eerdmans
 
Eerdmans Eerdmans
bron: Balkster Courant van 9 mei 1925 bron: Balkster Courant van 28 juni 1930
 
Eerdmans
bron: programmaboekje volksfeesten in Balk op 2 september 1930
 
B. Eerdmans
bron: De Zuidwesthoek "De oudste Balkster Courant" van 31 april 1931
 
van der Krieke, kruidenierswaren
 
H van der Krieke
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs 13 juli 1932
 
van der Krieke
bron: Balkster Courant van 5 november 1932
 
Jakob Groenewoud, sigaren, naaimachines
 
Jacob Groenewoud
bron: programmaboekje openluchtsamenkomst te Rijs van 8 augustus 1935
 
voorgevel
foto 096-001 beschikbaar gesteld door de familie Groenewoud
Jakob Jans Groenewoud begint in 1919 aan de Harichsterzijde op nummer B 85 een kapperszaak. Daarnaast worden er o.a. rook- en toiletartikelen verkocht. Op 12 mei 1935 verhuist het gezin naar dit grotere pand aan de Harichsterzijde.
Het pand rond 1950. De kranten liggen over een uitgestalde koopwaar in de etalage om deze te beschermen tegen het zonlicht.
 
sigarenhandel Jak J Groenewoud
sigarenkistje beschikbaar gesteld door de familie Groenewoud
 
van Swinderenstraat
foto: eigen collectie
De Van Swinderentraat met geheel links de winkel van Jakob Groenewoud. Het is woensdagmiddag. Tandarts Engelsma houdt spreekuur. Zijn auto, een Kaiser-Frazer model 1947, met kenteken B 20369 staat onder de lindebomen langs de Luts.
 
Naast de ingang van de winkel bevond zich een kamertje dat werd verhuurd aan:
 
tandarts Engelsma Tandarts Engelsma
 
Vanaf waarschijnlijk 1933 tot 1968 heeft tandarts Brechtus Engelsma (1907-1970) uit Sneek spreekuur gehouden in Balk. Hiervoor gebruikte eerst een kamer in hotel Boonstra aan de Dubbelstraat. Later huurde hij dit kamertje gemaakt in de winkel van Jakob Groenewoud.
 
tandarts Engelsma
bron: Leeuwarder Courant van 26 maart 1935
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 2 september 1933
 
tandarts Engelsma
bron: Leeuwarder Courant van 24 september 1950
 
tandarts Engelsma
foto 003-132: collectie Berend Bakker
Achter het rechter kozijn had tandarts Engelsma zijn spreekuur.
 
Amsterdam-Rotterdam Bank
 
AMRO-bank
bron: Balkster Courant van 16 juli 1966
AMRO-bank
 
 
Jakob Groenewoud Jakob Groenewoud
bron: Balkster Courant 27 november 1954 bron: Balkster Courant 23 november 1957
 
Jakob Groenewoud
bron: Balkster Courant 22 augustus 1959 lichtweekbijlage
 
Jakob Groenewoud
bron: foto 96.454 uit de beeldbank cultureelerfgoed
Een foto uit 1965. Op de etalageruiten staat: STERLING SHAG Jak. Groenewoud. Op het houten bord in het rechter etalageruit staat: "Bank geopend donderdags van 10 - 13 uur". Door te klikken op de foto is alleen de winkelpui te zien.
 
Jakob Groenewoud
Jakob Groenewoud
bron: Balkster Courant 14 september 1963
bron: Balkster Courant 30 oktober 1965
 
winkel gesloten
bron: Balkster Courant 28 oktober 1967
 
Jakob Groenewoud
bron: Balkster Courant van 20 januari 1968
 
de Jong, schoenen
 
de Jong schoenen
bron: Balkster Courant van 9 maart 1968
In 1934 begint Teeuwes de Jong een schoenhandel aan de Wijckelerzijde in Balk. Nu is dit Raadhuisstraat 20.
Zoon Wim de Jong neemt de zaak over in de jaren zestig en verhuist met zijn winkel in het voorjaar van 1968 naar dit pand aan de van Swinderenstraat.
 
de Jomng Schoenen
bron: Balkster Courant van 23 maart 1968
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
Jappie van Dijk
bron: Balkster Courant van 21 maart 1970
 
Jappe van Dijk
bron: Balkster Courant van 21 maart 1970
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
bijdrage uit de Wijd en Zijd van 28 december 2011 over Jappie van Dijk
 
logo de Jong schoenen
 
de Jong schoenen
bron: Balkster Courant van 3 april 1971
 
de Jong schoenen
foto 199.619 uit de beeldbank van cultureelerfgoed
 
de Jong schoenen
 
slagerij Postma
 
slagerij Postma
bron: Balkster Courant van 6 november 1986
 
topslagerij Postma
bron: Balkster Courant van 13 november 1986
 
topslagerij Postma
bron: Balkster Courant van 27 november 1987
 
slagerij Obe en Marijke Veldman
 
keurslagerij Obe en Marijke Veldman
bron: Balkster Courant van 29 september 2005
 
Obe en Marijke Veldman
voorgevel
bron: Balkster Courant van 20 maart 2008
 
Veldman
bron: de laatste folder
 
 
keurslagerij Veldman
bron: Balkster Courant van 31 maart 2011
 
keurslagerij van Dijk
 
slagerij van Dijk
 
slagerij van Dijk
 
slagerij van Dijk
kennismaking: pagina 1, pagina 2
 
Sjouke Bouma
bron: Balkster Courant van 30 juni 2011 artikel, advertentie
 
van Swinderenstraat 26 a
1986 - ???? de Jong schoen- en voetservice
 
Balk A 262
foto: collectie Berend Bakker
 
 
???? Makelaardij Bleeker
 
makelaardij Bleeker
bron: Balkster Courant van 18 december 1997
 
2001 - 2007 opticien de Jong
 
Balk A 262
foto gemaakt door Johan Groenewoud in 2006
 
In 2007 verhuist de Jong Opticien naar van Swinderenstraat 50 waar op 17 augustus de nieuwe winkel officieel werd heropend.
 
2007 - heden kapsalon De Passage
 
kapsalon De Passage
bron: Balkster Courant van 27 september 2007
 
kapsalon De Passage
Gerard Mous heeft op vrijdag 21 september 2007 kapsalon De Passage geopend.
foto gemaakt door Johan Groenewoud in 2007
www.kapsalondepassage.nl
 
interieru kapsalon De Passage
 
foto beschikbaar gesteld door Frans Mulder www.fotografiefransmulder.nl
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-09-2022