van Swinderenstraat 27 en 28
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 46, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 48  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 261, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 27 en 28  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 27 hisgiscode: 1050
eigenaren
eigenaar in 1715: Herre Doues
eigenaar in 1739: Abe Meinerts
eigenaar in 1748: Otte Martens, ?bakker en koopman te Koudum?
eigenaar in 1758: Hendrik Jans
eigenaar in 1832 OAT: erven Pieter Hendriks Re(e)kers, smid te Balk
verkoop in 1837 aan: Hendrik Pieters Re(e)kers, smid te Balk
verkoop in 1867 aan: Pieter Hendriks Re(e)kers, smid te Balk
bij boedelscheiding in 1904 aan: Durk Reekers, smid te Balk en Marijke Reekers zonder beroep te Balk
verkoop in 1977 aan: Doede de Vries, fotograaf te Ruigahuizen
   
Balk A 261
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

261 hernummerd in 1910 naar nummer 848, 849
848 hernummerd in 1918 naar 969, 970
849 hernummerd in 1918 naar 970
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 261 rond 1910
rond 1910

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop van Swinderenstraat 27
bron: Leeuwarder Courant van 18 september 1976
 
verbouwingen
 
Durk Reekers
Op 25 april 1932 is aan Durk Reekers vergunning verleend voor het wijzigen van het etalagekozijn volgens een tekening gemaakt door de toenmalige gemeentearchitect.
tekening: voorgevel
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Durk Reekers
Op 28 september 1936 is vergunning verleend voor het vervangen van het kozijn in de voorgevel. De tekening is gemaakt door timmerman Bauke Piet Boersma uit Balk.
tekening: voorgevel
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 48; 1859 - 1910 Balk 56; 1910 - 1920 Balk 62; 1921 - 1930 Balk 61; 1931 - 1953 Balk 63; 1953 - heden van Swinderenstraat 27
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Herre Douwes / selfs; blad 75, volgnummer 46
1717 - 1718 Herre Douwes / selfs; blad 77, volgnummer 46
1721 - 1725 Herre Douwes / selfs; blad 106, volgnummer 46
1729 - 1733 Heere Douwes erven / selfs; blad 106, volgnummer 46
1739 - 1747 Abe Meinerts / selfs; blad 106, volgnummer 46
1748 Otte Martens / Abe Meinerts; blad 106, volgnummer 46
1750 Otte Martens / Hendrik Jans Smit; blad 106, volgnummer 46
1758 Hendrik Jans / zelfs; blad 106, volgnummer 46
1762 - 1774 Hendrik Jans Smit / zelfs; blad 106, volgnummer 46
1775 - 1780 Hendrik Jans Smith / zelfs en Casper Harings; blad 159, volgnummer 46
1782 - 1783 Hendrik Jans Re(e)kes / zelfs; blad 159, volgnummer 46
1784 - 1785 Hendrik Jans Re(e)kes, weduwe / zelfs; blad 159, volgnummer 46
1786 - 1804 Hendrik Jans Re(e)kes, weduwe / zelfs; blad 160, volgnummer 46
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Hendrik Rekers; blad 49 / volgnummer 39
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 48
1812 Sjieuwke Pieters, ?? = ?? , volgnummer 154
1812 Pieter Hendriks Rekers, ?? = ?? , volgnummer 154
 
1817 Antje Tjeerds van der Wal, overleden op nummer 48 te Balk ( * circa 1772 te Woudsend?)
1821 Sjieuwke Pieters Pietersma, overleden op nummer 48 te Balk
1826 Pieter Hendriks Rekers, overleden op nummer 48 te Balk ( * 30 december 1759 te Balk)
volkstelling 1829; blad 52 huisnummer Balk 48
1829 Hendrik Pieters Rekers, meester grofsmid
volkstelling 1840; huisnummer Balk 48
1840 Hendrik Pieters Rekers, grof- en hoefsmid ( * 1797 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 62; huisnummer Balk 48 / 56
1849 - 1859 Hendrik Pieters Rekers, grof- en hoefsmid ( * 1797 te Balk)
184? - 1859 Petrus Langekamp, smidsknecht ( * 1836 te Amsterdam)
woningregister 1859 - 1869 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 261, huisnummer Balk 56
1859 - 1869 Sybren Gerrits van der Veer, ?? ( * 20 april 1826 te Balk)
1859 - 1869 Pieter Hendriks Reekers, ( * 10 april 1835 te Balk)
1866 - 1866 Pieter Jans Kingma, smidsknecht? ( * 19 juli 1845 te Rauwerd)
1866 - 1867 Arjen Piers Hornstra, smidsknecht? ( * 11 mei 1848 te Sloten)
1869 - 1869 Obbe Theunis Hubee, smidsknecht? ( * 21 november 1846 te Sneek)
woningregister 1869 - 1879 blad 51; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 261, volgnummer 242 / 229
1869 - 1879 Pieter Hendriks Reekers, grofsmid ( * 10 april 1835 te Balk)
1869 - 1870 Obbe Theunis Hubee, smidsknecht? ( * 21 november 1846 te Sneek)
1870 - 1873 Franciscus Josephus (Jozef) Jans Krol, smidsknecht? ( * 8 december 1851 te Joure)
woningregister 1869 - 1879 blad 70; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 261, volgnummer 229
1873 - 1876 Johannes Gorter, ( * 17 februari 1855 te Sint Nicolaasga)
1875 - 1878 Jan Johannes Mous, ( * 21 maart 1846 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 58; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 261
1879 - 1890 Pieter Hendriks Reekers, grofsmid ( * 10 april 1835 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 54; huisnummer Balk 56
1890 - 1894 Pieter Hendriks Reekers, grofsmid ( * 10 april 1835 te Balk)
1890 - 1900 Marijke Pieters Reekers, ( * 26 maart 1861 te Balk)
1890 - 1900 Tjeerd Pieters Reekers, ( * 27 april 1871 te Balk)
1890 - 1900 Durk Pieters Reekers, ( * 2 november 1877 te Balk)
1897 - 1900 Pieter Nagelhout, smidsknecht ( * 7 december 1879 te Woudsend)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 56; huisnummer Balk 56 / 62
1900 - 1902 Tjeerd Rekers, grofsmid ( * 27 april 1871 te Balk)
1900 - 1910 Durk Rekers, ? , ( * 2 november 1877 te Balk)
1900 - 1910 Marijke Rekers, zuster ( * 26 maart 1861 te Balk)
1902 - 1903 Taeke Sikma, smidsknecht ( * 13 januari 1879 te Beets)
1901 - 190? Rein Gatsonides, smidsknecht ( * 14 december 1855 te Workum)
1905 - 190? Willem Wijngaarden, schoonbroeder, koopman ( * 15 maart 1860 te Vinkega)
1908 - 1908 Eize Wijngaarden, ( * 15 december 1819 te Oldeholtpade)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 62
1910 - 1920 Durk Rekers,
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 149; huisnummer Balk 62
1911 - 1920 Durk Rekers, smid ( * 2 november 1877 te Balk); hoofd
1911 - 1920 Willem Wijngaarden, manufacturier ( * 15 maart 1860 te Vinkega); zwager
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 55; huisnummer Balk 61
1921 - 1930 Durk Rekers, smid ( * 2 november 1877 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Wilem Wijngaarden, schoonbroer, manufacturier ( * 15 maart 1860 te Vinkega)
1921 - ???? Bernard Herman Smid, zonder beroep ( * 6 maart 1913 te Ratingen bij Düsseldorf) abusievelijk ingeschreven
1930 - 1930 Cecilia Terpstra, huishoudster ( * 30 maart 1870 te Joure)
1930 - 1930 Neeltje Reekers, nicht, huishoudster ( * 23 februari 1900 te Joure)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 54; huisnummer Balk 63
1931 - 1939 Durk Rekers, rijwielhersteller ( * 2 november 1877 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Neeltje Reekers, nicht, huishoudster ( * 23 februari 1900 te Joure)
1931 - 1932 Loduvika Veltman, huishoudster ( * 1 januari 1885 te Workum)
1932 - 1932 Petrus Veltman, schoonvader ( * 2 juni 1853 te Hindeloopen)
 
1939 - 1977 Lodewieke Reekers Veltman ( * 1 januari 1885 te Workum); hoofd
1977 - heden familie de Vries
     
bewoners
huisnummering: 1813 - 1859 Balk 48; 1859 - 1890 Balk 56; 1890 - 1910 Balk 56a; 1910 - 1920 Balk 63; 1921 - 1930 Balk 62; 1931 - 1953 Balk 64; 1953 - circa 1977 van Swinderenstraat 28
   
woningregister 1849 - 1859 blad 63; huisnummer Balk 48 / 56
1849 - 1850 Arend Wildeboer, timmerknecht ( * 1822 te Balk)
1849 - 1850 Wiepkjen voor den Wind, ( * 1781 te Dronrijp)
1850 - 1850 Hidde Bruinenberg, werkman ( * 1814 te Slijkenburg)
1850 - 1850 Willem Willems Vos, werkman ( * 1 mei 1818 te Echten)
1851 - 1852 Hittje Fekkes Gaastra, weduwe Geele Fokels Planting, zonder beroep ( * 1791 te Workum)
1851 - 1852 Fokele Geeles Planting, brievenbode ( * 3 februari 1829 te Workum)
1853 - 185? Douwe Jans Lam, arbeider ( * 12 april 1826 te Harich); hoofd
185? - 1859 Lykele Baukes Bosma, werkman ( * 1821 te Balk); hoofd
1857 - 1859 Teunis Reins Bosma, arbeider ( * 2 januari 1828 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 261, huinummer Balk 56
1859 - 1869 Hendrik Pieter Reekers, grof- en hoefsmid ( * januari 1798 te Balk)
1865 - 1866 Lodewijk Witteveen, smidsknecht? ( * 1843 te Snikzwaag)
woningregister 1869 - 1879 blad 51; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 346, volgnummer 240 / 227
1869 - 1879  
1869 - 187?  
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 261
1879 - 1884 Wybrand Gerlofs Kramer, schipper ( * 17 december 1854 te Balk)
1884 - 1890 Hinke Harmens Asma, weduwe Wybrand Kramer ( * 20 december 1851 te Sondel)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 55; huisnummer Balk 56a
1890 - 1894 Andries Sikkes, werkman ( * 10 april 1859 te Mirns en Bakhuizen)
1894 - 1900 Scholte Wiebes van der Gaast, arbeider ( * 20 februari 1839 te te Oosterzee)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 57; huisnummer Balk 56a / 63
1900 - 190? Scholte Wiebes van der Gaast, arbeider ( * 20 februari 1839 te te Oosterzee)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 63
1910 - 1913 Froukje Sietsma
1913 - 1913 Durk Wortman
1915 - 1916 Anne de Jong
1916 - 1918 Berend Cornelis Stok
1918 - 1920 Marten Sikkes
1920 - 1920 Albertus Johannes van Terwisga
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 81; huisnummer Balk 63
1910 - 1913 Froukje Sietsma, weduwe Scholte Wiebes van der Gaast ( * 17 juli 1836 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 73; huisnummer Balk 63
1913 - 1913 Durk Wortman, barbier ( * 15 juni 1867 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 180; huisnummer Balk 63
1915 - 1916 Anne Beints de Jong, fotograaf ( * 8 juni 1883 te Goënga); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 151; huisnummer Balk 63
1916 - 1918 Berend Cornelis Stok, brievenbesteller ( * 14 november 1887 te Leeuwarden); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 176; huisnummer Balk 63
1918 - 1920 Marten Sikkes, arbeider ( * 26 februari 1884 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 176; huisnummer Balk 63
1920 - 1920 Albertus Johannes van Terwisga, brievenbesteller ( * 19 mei 1892 te Oosterwolde); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 56; huisnummer Balk 62
1921 - 1923 Albertus Johannes van Terwisga, brievenbesteller ( * 19 mei 1892 te Oosterwolde)
1923 - 1926 Baukje Wiersma, weduwe Willem Asma, zonder beroep ( * 18 maart 1855 te Midlum)
1926 - 1930 Grietje Eitstra, zonder beroep ( * 7 juli 1871 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 55; huinummer Balk 64
1931 - 1932 Grietje Eitstra, zonder beroep ( * 7 juli 1871 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1932 - 1932 Gerben Rekers, zonder beroep ( * 2 november 1866 te Balk); hoofd
1932 - 1933 Hendrikje Vogelzang, weduwe Gerben Rekers, zonder beroep ( * 5 februari 1873 te HON); hoofd
1934 - 1939 Grietje Eitstra, zonder beroep ( * 7 juli 1871 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
 
1939 - 1977  
     
Herre Douwes
 
Herre Douwes
bron: reëelcohieren Gaasterland 1715 Balk 46 toegang O-049 en 96
 
smederij Reekers
 
Pieter Hendriks Rekers
inschrijving van Pieter Hendrik Reekers (1759-1826) in het patentregister over het jaar 1808 van de gemeente Gaasterland
 
Pieter Hendriks Reekers
bron: Leuwarder Courant van 5 maart 1875
 
Dirk Reekers
bron: Balkster Courant van 31 oktober 1903
 
van Swinderenstraat
prentbriefkaart 003-127 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Uiterst links de woning van smid Durk Reekers rond 1920. Durk Reekers was ook brugwachter van de middelste brug, de Ossebrug, in Balk
 
Durk Rekers Kayser naaimachine
 
Kayser naaimachines
 
Kayser naaimachine
bron: Balkster Courant van 2 mei 1914  
 
Dirk Reekers
bron: 1e gids van de VVV-ZuidwestFriesland uit 1917
 
Durk Reekers
bron: Balkster Courant van 16 april 1927
 
foto Doede de Vries
 
Doede de Vries
 
Doede de Vries
 
foto Doede de Vries
bron: Balkster Courant van 28 december 1977
Ruigahuizen
 
van Swinderenstraat
bron: beeldbank cultureel erfgoed
De van Swinderenstraat in 1978
 
Doede de Vries
bron: Balkster Courant van 10 maart 1983
 
foto Doede de Vries
bron: Balkster Courant van 10 april 1986
foto Doede de Vries
 
foto Doede de Vries
bron: Balkster Courant van 11 juni 1998
 
Doede de Vries
bron: Balkster Courant van 15 juni 2006
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-11-2023