van Swinderenstraat 30
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 48, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 50  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 259, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 30  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 30 hisgiscode: 1048
eigenaren
eigenaar in 1715: Teets Nannes
eigenaar in 1739: Jacob Fransen
eigenaar in 1758: Jan Sybrens
eigenaar in 1768: Jelle Hanses
eigenaar in 1786: Hans Jelles
eigenaar in 1799: Janke Jelles en Rigt Klazes
bij boedelscheiding in 1812 aan: Tjeerd en Tjerk Pieters Wildeboer te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Hans Halbes Drijfhout, goud- en zilversmid te Balk
bij boedelscheiding in 1849 aan: Halbe, Albert en Bregtje Drijfhout; minderjarig
bij boedelscheiding in 1857 aan: Bregtje Hanzes Drijfhout gehuwd met Jan Jans de Vries
verkoop in 1863 aan: Marten Hendriks van der Goot te Balk
bij boedelscheiding in 1890 aan: Marten Hendriks van der Goot te Balk
bij boedelscheiding in 1915 aan: Trijntje van der Goot weduwe Gerrit van der Veer winkelier te Balk
verkoop in 1915 aan: Hendrik Jongsma, fabrieksarbeider te Balk
verkoop in 1948 aan: Johannes Jongsma
verkoop in 1980 aan: Wabe de Vries en Ine Jongsma
   
van swinderenstraat 30
2015
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

259 hernummerd rond 1845 naar nummers 345, 346
345 hernummerd in 1874 naar nummer 518
346 zie van Swinderenstraat 29
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 259 rond 1910

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 24 november 1863
 
verkoop Harichsterzijde
bron: Balkster Courant van 2 oktober 1915
 
verbouwingen
 
nieuwe voorgevel
Timmerman Thijs Johannes van Hout uit Balk, ontwerpt en maakt een nieuwe gevel voor de winkel van Hendrik Jongsma. De bouwvergunning is verstrekt op 7 januari 1929 door de gemeente Gaasterland.
tekeningen: voorgevel, plattegrond begane grond, plattegrond verdieping, ontwerper
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 50; 1859 - 1910 Balk 58; 1910 - 1920 Balk 65; 1921 - 1930 Balk 64; 1931 - 1953 Balk 66; 1953 - heden van Swinderenstraat 30
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Teets Nannes / Nanne Fransen; blad 75, nummer 48
1717 - 1718 Teets Nannes / Nanne Fransen; blad 77, nummer 48
1721 Teets Nannes / Nanne Fransen nu zelfs; blad 106, nummer 48
1722 Teets Nannes / zelfs; blad 106, nummer 48
1725 Teets Nannes / Jacob Franses; blad 106, nummer 48
1729 - 1733 Teets Nannes erven / Jacob Franses; blad 106, nummer 48
1739 Jacob Fransen / zelfs; blad 106, nummer 48
1742 - 1746 Jacob Fransen erven / Jan Snijder; blad 106, nummer 48
1747 - 1750 Jacob Fransen erven / Swaantje Offes; blad 106, nummer 48
1758 - 1766 Jan Sybrens / Gerrit Jans; blad 106, nummer 48
1767 Jan Sybrens / Jacob Falentijns weduwe; blad 106, nummer 48
1768 - 1771 Jelle Hanses / Jacob Falentijns weduwe; blad 106, nummer 48
1772 - 1774 Jelle Hanses / Baukjen Baukes met haar zuster; blad 106, nummer 48
1775 Jelle Hanses / zelfs; blad 159, nummer 48
1777 Jelle Hanses / zelfs; blad 160, nummer 48
1779 - 1784 Jelle Hanses weduwe / zelfs; blad 160, nummer 48
1786 - 1795 Hans Jelles / zelfs; blad 161, nummer 48
1797 - 1798 Hans Jelles Erven / zelfs; blad 161, nummer 48
1799 weduwe Jelle Hanzes en Janke Jelles / zelfs; blad 161, nummer 48
1800 - 1801 weduwe Jelle Hanzes en Janke Jelles / Cornelis Johannes; blad 161, nummer 48
1802 - 1803 weduwe Jelle Hanzes en Janke Jelles / Edsger Roelofs (Roelinga); blad 161, nummer 48
1804 weduwe Jelle Hanzes en Janke Jelles / Jan Eelkes, werkman; blad 161, nummer 48
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jan Eelkes; blad 49 / volgnummer 41
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 50?
1812 niet genoemd in taxatie
1827 Marijke, dochter van Hendrik Rintjes van der Goot en Gelkje Willems Albada geboren op dit adres
volkstelling 1829; blad 54, huisnummer Balk 50
1829 Hendrik Rintjes van der Goot, boer
 
1831 Willem, zoon van Hendrik Rintjes van der Goot en Gelkje Willems Albada geboren op dit adres
1834 Johannes, zoon van Hendrik Rintjes van der Goot en Gelkje Willems Albada geboren op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer Balk 50
1840 Hendrik Hepkes Luinenburg, schipper
1840 Titus Klazes Duisterhout, timmerknecht
1840 (Heinrich) Bernardus Nieuwenhuis (Niehaus). kleermaker
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 65; huisnummer Balk 50 / 58
1849 - 1853 Bernard Hendrik (Heinrich) Nieuwenhuis (Niehaus), kleermaker ( * 1 september 1808 te Ibbenburen)
1851 - 1854 Petrus Johannes Eylers, schoenmaker
1854 - 1857 Reinolt Wenzel ten Brink, apotheker
1857 - 1859 Jan Jans de Vries, , winkelier
woningregister 1859 - 1869 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 345, huisnummer Balk 58
1859 - 1869 Jan Jans de Vries
1860 - 1869 Sjoukje H. Hoeksma, (*8 sep 1831, Lemmer
1866 - 1869 Minke Molenaar, (*22 apr 1844, Bolsward)
1868 - 1868 Reinskje H Stuurhaan, (*23 febr 1850 Sloten)
woningregister 1869 - 1879 blad 51; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 345, volgnummer 239 / 226
1869 - 1874 Hendrik Jeltes de Jong, winkelier
1869 - 1870 Aaltje van der Schuit, dienstmeid
1871 - 1874 Iettje Harmens de Vos, dienstmeid ( * 9 januari 1845 te Balk)
1874 - 1879 Gerrit Hanzes van der Veer, winkelier ( * 22 februari 1846 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 134; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 518
1880 - 1890 Gerrit Hanzes van der Veer, winkelier ( * 22 februari 1846 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 57; huisnummer Balk 58
1890 - 1891 Gerrit Hanzes van der Veer, winkelier ( * 22 februari 1846 te Balk); hoofd
1891 - 1900 Trijntje Martens van der Goot, weduwe Gerrit van der Veer ( * 1 oktober 1848 te Balk); hoofd
1890 - 1890 Maria Koldemeulen, ( * 17 april 1859 te Balk)
1891 - 1891

Gerritje van der Meer, ( * 2 april 1873 te Balk)

bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 60; huisnummer Balk 58 / 65
1900 - 1910 Trijntje van der Goot, winkelier in manufacturen ( * 1 oktober 1848 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 65
1910 - 1915 Trijntje van der Goot
1910 - 1911 Wietske de Vries
1915 - 1920 Hendrik Sietzes Jongsma, winkelier
bevolkingsregister 1921 - 1930 T-V blad 63; huisnummer Balk 65
1910 - 1915 Trijntje van der Goot, winkelier in manufacturen ( * 1 oktober 1848 te Balk); hoofd
1910 - 1911 Wietske de Vries, onderwijzeres c.l.s.( * 2 augustus 1889 te Warns); van Sneek naar Warns
bevolkingsregister 1921 - 1930 H-J blad 238; huisnummer Balk 65
1915 - 1920 Hendrik Sietzes Jongsma, botermaker / winkelier
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 59; huisnummer Balk 64
1921 - 1930 Hendrik Sietzes Jongsma, winkelier in galanteriën ( * 16 december 1886 te Wijckel)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 57; huisnummer Balk 66
1931 - 1939 Hendrik Sietzes Jongsma, winkelier in galanteriën ( * 16 december 1886 te Wijckel)
 
1939 - 1980 familie Jongsma
1980 - heden familie de Vries
     
Marten Hendriks van der Goot manufacturen
 
Marten Hendriks van der Goot
bron: Balkster Courant van 31 oktober 1903
 
De Goedkope Bazar
 
Harichsterzijde Hendrik Jongsma
prentbriefkaart 003-121 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
bron: Balkster Courant van 6 november 1915 >>>
 
Tijdens de mobilisatieperiode in de eerste wereldoorlog begon Duttje Jongsma - Stegenga met haar man Hendrik een winkeltje in rookwaren en huishoudelijke artikelen, toen met de deftige naam "galanterieën" aangeduid. Hendrik was 1e botermaker op de zuivelfabriek. Hij was bij de keuring op 16 december 1905 vrijgesteld van militaire dienst vanwege broederdienst. (bron: www.militieregisters.nl) . Omdat er bezuinigd moest worden kreeg Hendrik van de directie te horen, dat hij het veld moest ruimen. Als 'sociaal argument' werd erbij gevoegd: 'U heeft toch al een eigen handeltje'. Jongsma deelde dit aan zijn vrouw mee, deze ook niet mis, gaf te kennen hiermee akkoord te gaan mits er 3 weken extra loon op het kleed kwam. Dit lukte en met het extra 'kapitaaltje' werden in Leeuwarden, waar men op de fiets heen trok, bij een groothandel allerlei spullen ingekocht.
bewerkte tekst uit het jubileumboek van de WHI uit 1986 geschreven door M. Hendriks
 
Hendrik Jongsma
bron: VVV-gids voor de Zuidwesthoek van Friesland 1917
 
prentbriefkaartenboekje
prentbriefkaartenboekje beschikbaar gesteld door de firma Jongsma
De foto's zijn gemaakt in de periode 1918 - 1926
de 10 prentbriefkaarten / achterzijde prentbriefkaart / achterzijde prentbriefkaartenboekje
 
Jongsma
foto 055-052 beschikbaar gesteld door de familie Jongsma
Op de stoep voor de winkel, v.l.n.r. Hendrik Jongsma, Duttje Jongsma-Stegenga, ? , ? , ?
 
Hendrik Jongsma
bron: Balkster Courant van 18 mei 1924
 
voorgevel
schilderij 055-30 beschikbaar gesteld door de familie de Vries
de voorgevel van de winkel na de verbouwing van 1929
 
De winkel, bestaande uit slechts 12 m2 verkoopruimte, werd gevuld, dat wil zeggen achter de ramen werden er wat planken aangebracht, die als etalage dienst moesten doen. Hendrik trok met zijn spullen op de hondenkar elke dag de boer op, terwijl zijn vrouw thuis met hard ploeteren de zaak verder tot leven bracht. Had men eerst de beide ramen van hun winkeltje en de voorkamer in gebruik, al spoedig moest ook de achterkamer voor opslagruimte worden gebruikt. In 1929 werd de beschikbare ruimte tot een echte winkel verbouwd. Tijdens de verbouwing was er een noodwinkel gemaakt achter de bomen langs de Luts. Vanwege de strenge winter was het houten gebouwtje moeilijk warm te stoken.
bewerkte tekst uit het jubileumboek van de WHI uit 1986 geschreven door M. Hendriks
 
Harichsterzijde
prentbriefkaart 003-119 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
AR partijblad
bron: Regionaal AR partijblad 1939
 
Jongsma's Bazar
 
In 1948 neemt zoon Johannes de zaak over en de naam wordt gewijzigd in Jongsma's Bazar
 
Jongsma Bazar Jongsma Bazar
bron: Balkster Courant van 10 juli 1948 bron: Balkster Courant van 11 september 1948
 
Jongsma's Bazar
bron: Balkster Courant van 6 november 1948
 
Jongsma's geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 16 april 1949
 
Jongsma's Bazar Meubelhuis jubileum Jongsma
bron: Balkster Courant van 11 maart 1950 bron: Balkster Courant van 18 maart 1950
 
jubileum 35 jaar
bron: Balkster Courant van 13 mei 1950
zie ook Van Swinderenstraat 20
 
Jongsma's Bazar Jongsma's Bazar
 
Jongsma's Bazar
bron: Balkster Courant van 14 maart 1953
 
Jongsma's Bazar
bron: Balkster Courant van 3 april 1953
 
Jongsma's geschenkenhuis
 
opening
kaart eigen collectie
 
oprning Jongsma
bron: Balkster Courant van juni 1955
 
pakpapier
pakpapier beschikbaar gesteld door de familie de Vries
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige pakpapier
 
 
 
 
 
Jongsma's Geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 2 februari 1957
 
portiek
De portiek van de winkel met de gebruikelijk teksten op de ruiten van een rumoerige jaarwisseling
foto 055-039 beschikbaar gesteld door de familie de Vries
 
Jongsma's Geschenkenhuis Jongsma
bron: Balkster Courant van 11 april 1959 bron: Balkster Courant van 4 juni 1960
 
interieur
het interieur van de winkel in 1959 voor de samenvoeging.
foto 055-033 beschikbaar gesteld door de familie de Vries
 
Jongsma's Geschenkenhuis Jongsma's Geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 14 maart 1964 bron: Balkster Courant van 19 december 1964
 
Jongsma's Geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 23 januari 1965
 
Jongsma's Geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 17 april 1965
 
Jongsma's Geschenkenhuis  
Jongsma's geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 4 september 1965
 
 
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 24 april 1965
 
 
 
Jongsma's Geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 13 november 1965
 
van swinderenstraat
foto 200-201 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De van Swinderenstraat rond 1970?
In 1966 wordt het naastgelegen pand aangekocht van de familie Hettinga en bij de winkel getrokken.
 
voorgevels
foto 055-043 beschikbaar gesteld door de familie de Vries
De beide panden na de samenvoeging
 
Jongsma's Geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 2 november 1968
 
Jongsma's geschenkenhuis
nota Jongsma's Geschenkenhuis van 6 april 1978
 
In 1980 werd de zaak overgenomen door de 3e generatie Jongsma. Samen met haar echtgenoot Wabe de Vries ging dochter Ine Jongsma verder met de zaak die haar grootvader in 1915 begonnen is.
 
opening Jongsma's geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 29 april 1987
 
Jongsma's Geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 5 mei 1988
 
75 jarig jubileum
bron: Balkster Courant van 26 oktober 1989
 
Jongsma's Geschenkenhuis
In 2010 volgt een korte interne verbouwing.
 
Jongsma's geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 11 maart 2010
klik op bovenstaande afbeelding voor de webversie van het artikel
 
Het Geschenkenhuis
 
Het Geschenkenhuis
 
Het Geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 12 maart 2015
 
Het Geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 29 oktober 2015
 
Het Geschenkenhuis
de jubileumetalage
 
Het Geschenkenhuis
bron: Balkster Courant van 29 oktober 2015
 
Het Geschenkenhuis Maxima
bron: Balkster Courant van 12 november 2015
Het Geschenkenhuis
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-09-2022