van Swinderenstraat 36, 37, 38
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 51, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 53  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 256, pakhuis en erf  
1953 / van Swinderenstraat 36, 37, 38  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 38 hisgiscode: 1045
eigenaren
eigenaar in 1715: Eelke Doekes
eigenaar in 1733: bijzitter Nop
eigenaar in 1750: Hendrik Arents, schoenmaker te Balk (1749)
eigenaar in 1787: Jan Hollander
eigenaar in 1799: Tjerk Ages van der Feer, koopman te Balk
eigenaar in 1832 OAT: IJmkje Tjerks van der Feer winkelierster te Balk
bij boedelscheiding in ???? aan: Frederik Wilhelm Fokke, te Balk
verkoop in 1854 aan: Willem Jans Kuiper, wagenmaker te Balk
bij afgifte legaat in 1884 aan: Jaitje Willems Kuiper, wagenmaker te Balk
  Willem Jaitjes Kuiper, wagenmaker te Balk
verkoop in 1951 aan: familie Jongsma
verkoop in 1997 aan: familie Bleeker
   
van swinderenstraat 38
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

256 hernummerd in 1885 naar nummer 627
627 hernummerd in 1902 naar nummer 778
627 hernummerd in 1902 naar nummer 779
627 hernummerd in 1902 naar nummer 780
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
van swinderenstraat 38
het pand rond 1910

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouw
 
Kuiper
Op 7 oktober 1929 geeft de gemeente gaasterland toestemming voor de vernieuwing van de voorgevel. Timmerman Bauke Piet Boersma uit Balk maakt het ontwerp en vervangt de gevel in opdracht van Willem Kuiper.
tekeningen: voorgevel, plattegrond, doorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners ( A 780 voor)
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 53; 1859 - 1910 Balk 61; 1910 - 1920 Balk 72; 1920 - 1930 Balk 73a; 1930 - 1953 Balk 76; 1953 - heden van Swinderenstraat 38
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Eelke Doekes / Baltus ten Dam; blad 76, nummer 51; huysinghe
1717 Eelke Doekes / Baltus ten Dam; blad 78, nummer 51; huysinghe
1718 Eelke Doekes / Albert Everts; blad 78, nummer 51; huysinghe
1721 Eelke Doekes / Albert Everts; blad 107, nummer 51; huysinghe
1722 Eelke Doekes / Albert Everts doch nu Hendrik Pieters; blad 107, nummer 51; huysinghe
1725 - 1730 Eelke Doekes / Hendrik Pieters; blad 107, nummer 51; huysinghe
1733 bijzitter Nop / Doij Sibbles; blad 107, nummer 51; huysinghe
1739 - 1742 bijzitter Nop / Mr. H. Wispelwey; blad 107, nummer 51; huysinghe
1745 bijzitter Nop / Tjeerd Tjeerds weduwe; blad 107, nummer 51; huysinghe
1746 - 1747 bijzitter Nop / Evert Alberts; blad 107, nummer 51; huysinghe
1748 bijzitter Nop nu Hendrik Arents / zelfs; blad 107, nummer 51; huysinghe
1750 - 1774 Hendrik Arents / zelfs; blad 107, nummer 51; huysinghe
1775 - 1780 Hendrik Arents weduwe / zelfs, Bauke Durks; blad 160, nummer 51; huysinghe
1782 - 1785 Hendrik Arents weduwe / zelfs, een kamer ledigh; blad 160, nummer 51; huysinghe
1786 Hendrik Arents weduwe / zelfs, een kamer ledigh; blad 161, nummer 51; huysinghe
1787 Jan Hollander / Krijn Eppinga; blad 161, nummer 51; een pakhuis
1788 - 1798 Jan Hollander / zelfs; blad 161, nummer 51; een pakhuis
1799 - 1804 Tjerk Ages / zelfs; blad 161, nummer 51; een pakhuis
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Eibert Wierds; blad 49 / volgnummer 44
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 53
1812 Tjerk Ages, pakhuis, volgnummer 2
1812 Sjerp Piers, volgnummer 151
1812 Hendrik Jans, volgnummer 151
periode 1812 - 1829
1813 Sjerp Piers de Groen, rentenier, getuige bij aangifte geboorte buurmeisje Antje Tjeerds Visser
1817 Imkjen Gerrits Gerritsma, zonder beroep, overleden op nummer 53 ( * 1742 te Nijega HON)
1825 Sjerp Piers de Groen, rentenier overleden op nummer 53 ( * 1732 te Groenendal onder Sint Nicolaasga)
volkstelling 1829; blad 57, huisnummer Balk 53
1829 Klaas Sakes Haanstra,
periode 1830 - 1840
1831 Rigtje, dochter van Klaas Baukes Betzema en Sjoukjen Teunis Beekhof geboren op huisnummer 53
1832 Folkert, zoon van Willem Jans Kuiper en Richtje Jans Feenstra geboren op huisnummer 53
1833 Teunis, zoon van Klaas Baukes Betzema en Sjoukjen Teunis Beekhof geboren op huisnummer 53
1835 Jaitje, zoon van Willem Jans Kuiper en Richtje Jans Feenstra geboren op huisnummer 53
1836 Jan, zoon van Klaas Baukes Betzema en Sjoukjen Teunis Beekhof geboren op huisnummer 53a
1839 Foeke, zoon van Willem Jans Kuiper en Richtje Jans Feenstra geboren op huisnummer 53
1839 Reinou, dochter van Klaas Baukes Betzema en Sjoukjen Teunis Beekhof geboren op huisnummer 53a
volkstelling 1840; huisnummer Balk 53
1840 Willem Jans Kuiper, wagenmaker ( * 17 april 1797 te Balk)
volkstelling 1840; huisnummer Balk 53a
1840 Klaas Baukes Betzema, kuiper ( * 1790 te Balk) hoofd
1840 Jelle Harmens de Jong, kuiperskecht, inwonend
periode 1841 - 1849
1841 Bauke, dochter van Klaas Baukes Betzema en Sjoukjen Teunis Beekhof geboren op huisnummer 53
1845 Aaltje, dochter van Klaas Baukes Betzema en Sjoukjen Teunis Beekhof geboren op huisnummer 53
woningregister 1849 - 1859 blad 68; huisnummer Balk 53 / 61
1849 - 1859 Klaas Baukes Betzema, kuiper ( * 1790 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 69; huisnummer Balk 53 / 61
1849 - 1859 Willem Jans Kuiper, wagenmaker ( * 17 april 1797 te Balk)
1859 - 1859 Folkert Kuiper, wagenmakersknecht ( * 23 december 1832 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 22; huisnummer Balk 61
1859 - 1869 Willem Jans Kuiper, wagenmaker ( * 17 april 1797 te Balk)
1859 - 1863 Folkert Kuiper, ( * 1832 te Balk)
1863 - 1864 Tinco Andringa van Hylckama Vlieg, ( * 12 oktober 1838 te Sloten)
1865 - 1866 Dirk Dirks Postma ( * 1837 te Leeuwarden)
1866 - 1869 Pieter de la Rie, veldwachter ( * 13 november 1835 te Leiden)
1869 - 1869 Elisabeth Laurens, ( * 24 maart 1804 te Aurich)
woningregister 1869 - 1879 blad 51; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 256, volgnummer 236 / 223
1869 - 1879 Willem Jans Kuiper, wagenmaker ( * 17 april 1797 te Balk); hoofd
1875 - 1880 Jaitje Willems Kuiper, koopman ( * 11 mei 1835 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 57; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 256
1880 - 1890 Jaitje Willems Kuiper, koopman ( * 11 mei 1835 te Balk); hoofd
1883 - 1884 Derk Peters, werkman ( * 24 april 1863 te Leeuwarden) Trouwt 1896 te Amsterdam met Gertrudis van Dijk.
1884 - 1885 Gerrit Hendriks de Leeuw, ( * 27 januari 1862 te Sneek); inwonend
1887 - 1889 Pieter Dubbling, ( * 11 januari 1867 te Joure); inwonend
1889 - 1890 Marten Douma, wagenmakersknecht ( * 9 januari 1871 te Oudeschoot); inwonend
1887 - 1890 Tjipke Vermooten, timmerman ( * 3 september 1854 te Sloten); inwonend
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 58; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 256
1880 - 1883 Willem Jans Kuiper, wagenmaker ( * 17 april 1797 te Gaasterland); hoofd
1883 - 1890 Wiebe Reins Haringsma, ?? ( * 12 september 1853 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 60; huisnummer Balk 61
1890 - 1900 Jaitje Willems Kuiper, wagenmaker ( * 11 mei 1835 te Balk); hoofd
1890 - 1895 Arjen Dirks Duijff, schoonvader ( * 6 november 1815 te Balk); inwonend
1890 - 1890 Marten Douma, wagenmakersknecht ( * 9 januari 1871 te Oudeschoot); inwonend
1890 - 1890 Durk de Jong, wagenmakersknecht ( * 14 augustus 1868 te Woudsend); inwonend
1891 - 1891 Johannes Bakker, wagenmakersknecht ( * 26 juni 1870 te Heerenveen); inwonend
1892 - 1892 Durk de Jong, wagenmakersknecht ( * 14 augustus 1868 te Woudsend); inwonend
1897 - 1897 Jan Rijkens Venema, wagenmakersknecht ( * 4 maart 1879 te Hardegarijp); inwonend
1899 - 1899 Willem Hendrik Stegenga, wagenmakersknecht ( * 18 februari 1879 te Wijckel); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 67 huisnummer Balk 61 / 72
1900 - 1910 Jaitje Willems Kuiper, wagenmaker ( * 11 mei 1835 te Balk)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 5, huisnummer Balk 72
1910 - 1920 Trijntje Duijff, weduwe Jaitje Kuiper ( * 5 februari 1848 te Sondel)
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 81; huisnummer Balk 72
1911 - 1915 Jaitje Willems Kuiper, wagenmaker ( * 11 mei 1835 te Balk); hoofd
1911 - 1920 Trijntje Duijff, weduwe Jaitje Kuiper, zonder beroep ( * 5 februari 1848 te Sondel); hoofd vanaf 1915
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 69; huisnummer Balk 73a
1921 - 1929 Trijntje Duijff, weduwe Jaitje Kuiper ( *5 februari 1848 te Sondel )
1930 - 1930 Willem Kuiper, wagenmaker ( * 5 juli 1877 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 67; huisnummer Balk 76
1931 - 1939 Willem Kuiper, wagenmaker ( * 5 juli 1877 te Balk)
 
1938 - 1951 familie Kuiper
???? - ???? familie Jongsma
???? - heden familie Bleeker
   
bewoners ( A 780 achter)
huisnummering: 1813 - 1859 Balk 53; 1859 - 1910 Balk 61; 1910 - 1920 Balk 72a; 1920 - 1930 Balk 73; 1930 - 1953 Balk 75; 1953 - ???? van Swinderenstraat 37
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 68; huisnummer Balk 61 / 72a
1900 - 1901 Michiel Siebes Visser, timmerman ( * 1 december 1824 te Sloten); hoofd
1901 - 190? Pieter Baukes Betzema, zonder beroep ( * 8 mei 1871 te Balk); hoofd
19?? - 1910 Willem Jaitjes Kuiper, wagenmaker ( * 5 juli 1877 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 5; huisnummer Balk 72a
1910 - 1920 Willem Jaitjes Kuiper
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 85; huisnummer Balk 72a
1911 - 1920 Willem Jaitjes Kuiper, wagenmaker ( * 5 juli 1877 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 68; huisnummer Balk 73
1921 - 1922 Willem Jaitjes Kuiper, wagenmaker ( * 5 juli 1877 te Balk); hoofd
1922 - 1928 Hendrik Kuiper, wagenmaker ( * 19 april 1888 te Balk); hoofd
1928 - 1930 Willem Jaitjes Kuiper, wagenmaker ( * 5 juli 1877 te Balk); hoofd
1930 - 1930 Jochem de Ruiter, hoofd Chr. landbouwschool ( * 12 maart 1893 te Schoonhoven); hoofd
1930 - 1930 Willem Wijngaarden, manufacturier ( * 15 maart 1860 te Vinkega); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 66; huisnummer Balk 75
1930 - 1932 Willem Wijngaarden, manufacturier ( * 15 maart 1860 te Vinkega); hoofd
1932 - 1933 Anne Piersma, koopman ( * 14 november 1889 te Balk); hoofd
1933 - 1938 Johannes Strampel, visser ( * 29 oktober 1909 te Ruigahuizen); hoofd
1938 - ???? Pieter Johannes de Jong, machinist, chauffeur vrachtbedrijf ( * 12 maart 1906 te Balk); hoofd
 
     
bewoners ( A 779)
huisnummering: 1900 - 1910 Balk 61a; 1910 - 1920 Balk 73; 1920 - 1930 Balk 72; 1930 - 1953 Balk 74; 1953 - ???? van Swinderenstraat 36
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 367; huisnummer Balk 61a
1891 - 1892 Alida Brouwer, zonder beroep ( * 20 mei 1854 te Lemmer)
1892 - 1892 Sake de Vries, arbeider ( * 11 september 1857 te Balk); hoofd
1893 - 1900 Machiel Siebes Visser, timmerman ( * 1 december 1824 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 353; huisnummer Balk 61a / 73
1901 - 190? Michiel Siebes Visser, timmerman ( * 1 december 1824 te Sloten)
190? - 190? Hendrik de Jong, koperslagersknecht ( * 22 augustus 1878 te Wijckel)
190? - 190? Pieter Hendriks Weerman, schoenmaker ( * 16 maart 1882 te Joure); hoofd
190? - 1910 Albert Gerrits de Vos, fabrieksarbeider ( * 17 april 1885 te Balk)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 5; huisnummer Balk 73
1910 - 1911 Albert Gerrits de Vos
1911 - 1920 Geertje Betsema (weduwe R de Boer
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 121; huisnummer Balk 73
1911 - 1911 Albert Gerrits de Vos, olieslagersknecht ( * 17 april 1885 te Balk)
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 216; huisnummer Balk 73
1911 - 1920 Gettje Betsema, weduwe van Roelof de Boer, zonder beroep ( * 17 april 1854 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 67; huisnummer Balk 72
1920 - 1930 Gettje Betsema, weduwe van Roelof de Boer, zonder beroep ( * 17 april 1854 te Balk); hoofd
1930 - 1930 IJnte Hylkema, arbeider ( * 11 oktober 1885 te Harich)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 65; huisnummer Balk 74
1931 - 1939 IJnte Hylkema, grondwerker ( * 11 oktober 1885 te Harich)
 
     
bewoners A 778
huisnummering: 1900 - 1910 Balk 61b; 1910 - 1920 Balk 74; 1920 - 1930 Balk 71; 1930 - 1953 Balk 73; 1953 - ???? van Swinderenstraat 36
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 354; huisnummer Balk 61b / 74
1900 - 190? Willem Kuiper, wagenmaker ( * 5 juli 1877 te Balk); hoofd
190? - 1905 Gerben van Dijk, verversknecht ( * 22 maart 1856 te Balk); hoofd
1905 - 1910 Thijs Visser, timmerknecht ( * 23 maart 1883 te Balk); hoofd
1905 - 1906 Jan de Hondt, smidsknecht ( * 3 november 1875 te Folsgare); kostganger
190? - 1908 Lolle Spanninga, goud- en zilversmidsknecht ( * 17 oktober 1892 te Joure); kostganger
1907 - 1909 Bouwe Faber, machinist ( * 9 november 1831 te Winsum); kostganger
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 5; huisnummer Balk 74
1910 - 191? Thijs Visser
191? - 1917 Antje Sietsma (weduwe Bijlsma)
1917 - 1920 Hendrik Kuiper
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 107; huisnummer Balk 74
1910 - 191? Thijs Visser, timmerman ( * 23 maart 1883 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 80; huisnummer Balk 74
191? - 1917 Antje Sietsma, weduwe Kornelis Bijlsma, zonder beroep ( * 14 mei 1846 te Langweer); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 119; huisnummer Balk 74
1917 - 1920 Hendrik Kuiper, wagenmaker ( * 19 april 1888 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 66; huisnummer Balk 71
1921 - 1922 Hendrik Kuiper, wagenmaker ( * 19 april 1888 te Balk); hoofd
1922 - 1930 Thijs van der Woude, arbeider ( * 10 maart 1856 te Jutrijp); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 64; huisnummer Balk 73
1931 - 1932 Thijs van der Woude, venter ( * 10 maart 1856 te Jutrijp); hoofd
1932 - 1934 Jacob Mous, groentenhandelaar ( * 5 augustus 1859 te Balk); hoofd
1934 - 1938 Abel Jelsma, boerenarbeider ( * 26 okotber 1906 te Woudsend); hoofd
 
     
wagenmakerij Kuiper
 
wagenmaker Kuiper
bron: Leeuwarder Courant van 25 mei 1875
 
wagenmakerij Kuiper
prentbriefkaart 500-026 eigen collectie
De Harichsterzijde rond 1910. Het gebouw met de wagenwielen op de stoep is de wagenmakerij van de gebroeders Willem en Hendrik Kuiper. De rijtuigen werden op de rijweg en de Lutswal hersteld. Op de voorgrond het woonhuis van koperslager Hettinga. Links van de wagenmakerij de bakkerij van de Jong later Johannes Steenbeek
 
wagenmakerij Kuiper
bron: archief gemeente Gaasterland register 1816-1936 ingekomen stukken toegang 133
Dit lijstje was gericht aan burgemeester en wethouders. Waarschijnlijk opgesteld door de veldwachter of door de gemeenteopzichter over het gebruik van de openbare ruimte voor de woningen langs de Luts. Eén kruisje betekende dat het redelijk netjes was. Bij twee kruisjes was directe opruiming noodzakelijk. Wagenmaker Kuiper had zijn spullen aardig op orde met één kruisje.
 
wagenmakerij Kuiper
 
De gemeente Gaasterland geeft op 19 februari 1914 toestemming voor het plaatsen van een krachtwerktuig (een benzinemotor van 3 pk) in de wagenmakerij aan de Harichsterzijde.
tekening plattegrond, vergunning
stukken beschikbaar gesteld door Joost Kuiper van Autoschade Kuiper
 
Kuiper
bron: programmaboekje zendingsdag te Rijs van 17 juli 1929
boekje beschikbaar gesteld door Dick de Jong
 
familie Kuiper
foto 200-337 archief gemeente Gaasterlân-Sleat (diaserie Klaas de Groot)
In het midden Durkje Jongsma (1880-1970) en haar man Willem Kuiper (1877-1958) voor de wagenmakerij op nummer B 76 (linksboven op de foto) aan de Harichsterzijde. Wie zijn de andere man en vrouw? De foto is genomen na 1930.
 
meubelhuis fa. Jongsma & Zn
 
In 1951 koop de fa. Jongsma & Zn dit pand van de familie Kuiper. Het wordt de meubelmakerij, stoffeerderij en magazijn onder leiding van Pier Jongsma één van de firmanten. De verkoop van meubels, textiel enz. gebeurd vanui de winkel aan de van Swinderenstraat 20 onder leiding van Thomas en Hielkje van der Weit-Jongsma..
 
van Swinderenstraat
bron: archief gemeente Gaasterân-Sleat
De foto is in ieder geval gemaakt voor 1978. In dat jaar brandde de bakkerij van Steenbeek, nu (2015) Kruitvat, volledig uit.
 
Bleeker en Flapper makelaars
 
 
 
 
 
makelaar Op de Hoek
 
makelaar Op de Hoek
eigen foto
 
Shape N Style
 
Shape N Style

Shape N Style

www.shapenstyle.nl
 
Shape N Style
Hair & Make-up salon is geopend op zaterdag 26 september 2015
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-09-2022