van Swinderenstraat 49
 
foto 019-004 beschikbaar gesteld door de familie Luyckx
 

Achter de Van Swinderenstraat ter hoogte de “Jozef Moussteeg”, tussen Mous Tweewielers en De Jong opticiens, stond deze houten schuur. Hij werd het laatst gebruikt door bakker Sloterdijk. Rechts zien we de werkplaats van Haantjes. Om de historie van deze schuur te achterhalen ben ik in de kadastrale archieven gedoken.

Mathias Johannes Asma (1828-1909), boer te Oudemirdum, koopt in 1879 een perceel weiland te Harich achter de huidige Van Swinderenstraat. Hij bouwt op dit weiland in 1885 een schuur ergens ter hoogte van de huidige straat De Warren in het verlengde van genoemde steeg. De familie Asma emigreert in 1896 naar de Verenigde Staten. Ondertussen is de schuur al weer afgebroken (in 1894) en verplaatst naar de locatie op de foto dichter bij Balk. Weiland en schuur zijn verkocht aan Pieter Pieters ten Woude, kastelein aan de Harichsterzijde te Balk. Hij gebruikte de schuur en het weiland als stalling tijdens de kroningsfeesten in 1898 en later ook bij de diverse zang- en muziekconcoursen. Bakker Sloterdijk krijgt het in 1925 in zijn bezit en zal dat blijven tot de gemeente Gaasterland in de jaren zeventig de weilanden achter de Van Swinderenstraat aankocht voor de aanleg van de nieuwbouwwijk Welgelegen.

bron: Balkster Courant van
 
google streetview augustus 2016
De huidige situatie op De Binge waar de schuur heeft gestaan even verder dan de "e" van de straatnaam.
 
eigenaren
 
1832: Rintje Hendriks van der Goot, legger Balk 97
 
kadastrale gegevens
 
 
Balk H 337; weiland in 1832, minuutplan H 3
Balk H 338; tuin in 1832, minuutplan H 3
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie H 337 (opp. 01 41 80) vernummerd in 1886 naar H 952, 953, 954
kadastrale gemeente Balk sectie H 338 (opp. 00 04 30) vernummerd in 1886 naar H 954
kadastrale gemeente Balk sectie H 952 (opp. 00 76 33) vernummerd in 1894 naar H 1069
kadastrale gemeente Balk sectie H 953 (opp. 00 00 17) vernummerd in 1894 naar H 1069
kadastrale gemeente Balk sectie H 954 (opp. 00 69 60) vernummerd in 1894 naar H 1069
kadastrale gemeente Balk sectie H 1069 (opp. 01 46 10) vernummerd in 1978 naar A 1324
 
bron: www.tresoar.nl
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijvingen volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
H 337 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 12/111 , 15/159 , 73/66 , 81/207
H 338 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 12/111 , 15/159 , 73/66 , 81/207
H 337 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
H 338 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
H 952 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
H 953 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
H 954 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
H 1069 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 88/39 . 126/760 , 121/8
bron: www.tresoar.nl
kadastrale legger Balk ,    
inschrijving register 69 naam, beroep , woonplaats veranderingen
perceel Balk H 337 / 338  
97 , Rintje Hendriks van der Goot, landbouwer te Nijemirdum  
584 , Cornelis Jan van Broekhuizen, geneesheer te Balk dj 1874 verkoop
962 , Frederik Zacharias Reneman, predikant te Harich dj 1876 publieke verkoop
1286 , Jouke Meinderts Bouma, bakker en kastelein te Harich 1876, dj 1880 verkoop
  cons. Matheus Johannes Asma  
perceel Balk H 952, 953, 954  
1468 , Matheus Johannes Asma, landbouwer te Oudemirdum dj 1886 stichting perceel A 337
    dj 1886 vereniging perceel A 338
perceel Balk H 1069    
1393 , 88 / 39 Pieter Pieters ten Woude, kastelein te Balk 1897, dj 1922 bijbouw
    dj 1925 verkoop
3701 , 126 / 760 Sijbe Stellingwerf, veehouder en koopman te Balk 1925, dj 1925 verkoop
3171 , 121 / 8 Jouke Tjibbes Sloterdijk, bakker te Balk 1925, dj 1972 verkoop
     
 
bron: www.hisgis.nl
 
bewoners
huisnummering: 1885 - 1920 geen huisnummer, 1921 - 1930 Balk 84; 1931 - 1953 Balk 88; 1953 - 1968 van Swinderenstraat 49
   
   
register van huisnummering 1911 - 1920 geen nummer
1911 - 1920  
register van huisnummering 1921 - 1930 huisnummer Balk 85
1921 - 1930 stalling Jouke Sloterdijk
register van huisnummering 1931 - 1939 huisnummer Balk 88
1931 - 1939 stal
 
1939 - 1953  
     
 
 
bron: programmaboekje ter gelegenheid van de kroningsfeesten van Wilhelmina in 1898
boekje beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
bron: feestgids zang- en muziekconcours te Balk op 15 en 16 augustus 1906
gids beschikbaar gesteld door Jannie Bloemsma-de Jong
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 april 2024 laatste wijziging: 28-04-2024