van Swinderenstraat 64
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 71, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 73  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 235, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 64, 65 en 66  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 64 hisgiscode: 1022
eigenaren
eigenaar in:
1715 Frouk Betzes erven
1721 Hendrik Markus erven
1779 Brand Hendriks en Jacob Vermeulen
1790 Arent Pieters Wildeboer
1803 Pier Willems (Bouma(n))
1832 OAT weduwe Eibert Willems de Wilde te Harich
verkoop in .... aan:
1827 Akke Jacobs Koornstra, wed. Eibert Willems de Wilde, boerin te Harich
1866 Pier Thijsses Piersma, schipper te Balk ( 65 / 138)
1883 Jelle Pieters de Vries, koperslager te Balk (95 / 295)
1916 Pieter de Vries, koperslager te Heeg (115 /315)
19?? Matthijas Beekema, touwen en bezems
1980 kapsalon Sytske
2017 kapsalon Geartsje
   
van Swinderenstraat 64
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

A 235 vernummerd in 1882 naar A 597 en 598
A 597 vernummerd in 1912 naar 879 en 880
A 598 vernummerd in 1912 naar 880
ongewijzigd tot 1929
 
registraties overschrijving Register hypotheken 69
A 235 toegang 35-03 inventaris 1156:
65 / 138 , 85 / 3
A 597 en 598 toegang 35-03 inventaris 1156:
95 / 295
A 879 en 880 toegang 35-03 inventaris 1157:
115 / 315
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 235 Bekema
foto: collectie Berend Bakker
familie Bekema

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop Pier Willems Bouman
bron: Leeuwarder Courant van 17 augustus 1827
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 22 december 1865 bron: Leeuwarder Courant van 11 januari 1876
 
verkoop
bron: Balkster Courant van 2 oktober 1971
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 73; 1859 - 1910 Balk 83; 1910 - 1930 Balk 105; 1930 - 1953 Balk 108; 1953 - heden van Swinderenstraat 64
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Frouk Betzes erven / Hendrik Markus erven; blad 79, nummer 71
1717 - 1718 Frouk Betzes erven / Hendrik Markus erven; blad 81, nummer 71
1721 - 1729 Hendrik Markus erven / Frouk Betzes kinderen; blad 110, nummer 71, huisinge voor reperatie bewoond
  % Hendrick Markes te Stavoren trouwde 18 mrt 1696 te Gaasterland met Hendrickien Hendricks uit Balk
1730 - 1742 Hendrik Markus kinderen / zelfs ; blad 110, nummer 71, huisinge voor reperatie
1745 - 1746 Hendrik Markus kinderen / Pier Sybolts; blad 110, nummer 71
1747 - 1770 Hendrik Markus / Pier Sybolts; blad 110, nummer 71
1771 - 1774 Hendrik Markus / Pier Sybolts weduwe; blad 110, nummer 71
1775 - 1777 Hendrik Markus / zelfs; blad 163, nummer 71
1779 Brand Hendriks en Jacob Vermeulen / Jurjen Rijkholts en Symen Passchiers weduwe; blad 163, nummer 71
1780 - 1784 Brand Hendriks en Jacob Vermeulen / Jan Donker en Symen Passchiers weduwe; blad 163, nummer 71
1785 Brand Hendriks en Jacob Vermeulen / Jan Donker en Rintje Tijsses; blad 163, nummer 71
1786 - 1788 bijzitter Brand Hendriks en Jacob Vermeulen / Jan Donker en Rintje Tijsses; blad 164, nummer 71
1790 - 1802 Arent Pieters Wildeboer / zelfs; blad 164, nummer 71
1803 - 1804 Pier Willems / zelfs; blad 164, nummer 71
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Pier Willems; blad 52 / volgnummer 62
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 73
1812 Pier Willems, boutiqier = winkelier, volgnummer 234
periode 1811 - 1829, huisnummer Balk 73
1813 - Pier Willems Bouman, winkelier
   
volkstelling 1829; blad 81, huisnummer Balk 73
1829 Hendrikje Willems de Groen
1829  
periode 1830 - 1840, huisnummer Balk 73
1830 - 1839  
volkstelling 1840; huisnummer Balk 73
1840 Sjoerd Sijbrens de Jong, koopman
1840 Anke Hendriks Hospes, dienstmeid
1840 Uilke Hendriks Hospes, zonder beroep
periode 1841 - 1849, huisnummer Balk 73
   
woningregister 1849 - 1859 blad; huisnummer Balk 73 / 83
1849 - 1859 Sjoerd Sijbrens de Jong, koopman ( * 9 januari 1782 te Harich); hoofd
  Uilke Hendriks Hospes, werkman ( * 26 november 1825 te Oudemirdum)
  Leenke Piers Piersma, dienstbode ( * 4 december 1825 te Balk)
  Ybeltje Roelofs de Vries, dienstbode ( * 12 juni 1832 te Balk)
  Otte Bosman, werkman ( * 1829 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 235, huisnummer Balk 83
1859 - 1859 Sjoerd Sijbrens de Jong, koopman ( * 9 januari 1782 te Harich); hoofd
1860 - 1861 Hendrik Lippes van der Veer, ( * 1 oktober 1791 te Sloten); hoofd
  Gerlofke van der Vaart
  Dirk Durks Postma
woningregister 1869 - 1879 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 235, volgnummer 202 / 189
1869 - 1879 Pier Thijsses Piersma, koopman ( * 5 september 1842 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Rinske Hayes Stegenga, dienstmeid
1872 - 1874 Pieter Gijsberts Roskam, ( * 1 mei 1848 te Harich); hoofd
1874 - 1879 Watze Philippus de Wolf, kleermaker ( * 25 september 1850 te Sneek); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 48; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 235
1880 - 1890 Pier Durks Piersma, koopman ( * 1 maart 1848 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 88; huisnummer Balk 83
1890 - 1900 Jelle de Vries, koperslager ( * 12 april 1842 te IJlst); hoofd
1891 - 1900 Ittje Boeijinga ( * 6 januari 1891 te Balk); inwonend
1894 - 1900 Johannes Folkers, onderwijzer ( * 3 juli 1872 te Jorwerd); kostganger
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 98; huisnummer Balk 83 / 105
1900 - 1910 Jelle de Vries, koperslager ( * 12 april 1842 te IJlst); hoofd
  Johannes Folkers, onderwijzer ( * 3 juli 1872 te Jorwerd); kostganger
1904 - 1909 Trijntje Deinema, onderwijzeres te Harich ( * 15 januari 1885 te Leeuwarden)
1909 - 1910 Jetske Ennema, onderwijzeres te Harich ( * 7 mei 1890 te Tzummarum)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 105
1910 - 1918 Jelle de Vries, koperslager ( * 12 april 1842 te IJlst); hoofd
1918 - 1918 Fettje de Jong, weduwe Jelle de Vries
191? - 1920 Pieter de Vries
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 162; huisnummer Balk 105
1911 - 1918 Jelle de Vries, koperslager ( * 12 april 1842 te IJlst); hoofd
1911 - 191? IJtje Boeijnga, dienstbode ( * 6 januari 1891 te Gaasterland); inwonend
1911 - 1913 Jetske Ennema, onderwijzeres ( * 7 mei 1890 te Tzummarum); kostganger
1913 - 1915 Jacob Douma, boekhouder veevoederfabriek (* 13 december 1890 te Dokkum); kostganger
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 171; huisnummer Balk 105
191? - 1920 Pieter Jelles de Vries, koperslager ( * 21 april 1873 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 101; huisnummer Balk 105
1921 - 1930 Pieter Jelles de Vries, koperslager ( * 21 april 1873 te Balk); hoofd
1921 - 1922 Ernst Schouwerwou, koperslagersknecht ( * 11 mei 1899 te Oosterend)
1926 - 1927 Albert Lindeboom, rijwielhersteller ( * 22 augustus 1907 te Hardegarijp)
1926 - 1927 Roelof Schotanus, koperslagersknecht ( * 4 december 1907 te Dronrijp)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 96; huisnummer Balk 108
1931 - 1939 Pieter Jelles de Vries, koperslager ( * 21 april 1873 te Balk)
 
1939 - 19?? familie de Vries
???? - 1980 familie Beekema
1980 - heden  
     
bewoners
huisnummers: 1869 - 1910 Balk 83a; 1910 - 1930 Balk 106; 1930 - 1953 Balk 109; 1953 - 19?? van Swinderenstraat 65
     
woningregister 1859 - 1869 blad 109
1869 - ????
   
woningregister 1869 - 1879 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 235, volgnummer 201 / 188
1869 - 1872 Hendrik Stoffels Doorenspleet, bosarbeider ( * 5 oktober 1838 te Balk); hoofd
1872 - 1879 Jentje Ruurds Bekema, ? ( * 4 september 1845 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 235
1880 - 1890 Andries Willems Martena, kleermaker
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 89; huisnummer Balk 83a
1890 - 1893 Johannes Dijkstra, visser ( * 7 december 1828 te Sint Johannesga); hoofd
1890 - 189? Bonne Dijkstra, schoenmaker ( * 5 november 1866 te Heerenveen); inwonend
1890 - 1893 Jakob de Boer, schoenmakersknecht ( * 27 september 1869 te Poppingawier); inwonend
1892 - 1893 Johannes Cornelis Pieter Jappe, ( * 7 mei 1892 te Den Haag?); inwonend
1893 - 1900 Albert Jongstra, werkman ( * 17 juni 1862 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 99; huisnummer Balk 83a / 106
1900 - 190? Albert Jongstra, werkman ( * 16 juli 1862 te Balk); hoofd
190? - 190? Pieter de Vries, koperslager ( * 21 april 1873 te Balk); hoofd
190? - 1910 Klaaske Schram, ? ( * 27 januari 1839 te Balk)
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 171; huisnummer Balk 106
1911 - 1919 Pieter Jelles de Vries, koperslager ( * 21 april 1873 te Balk); hoofd
1916 - 1917 Hendrik Wijnstra, onderwijzer ( * 19 augustus 1897 te Lippenhuizen); kostganger, van Lippenhuizen
1917 - 1918 Jan van der Velde, bouwkundig opzichter ( * 18 september 1888 te Lippenhuizen); kostganger, van Akkrum
1918 - 191? Bartele Feenstra, bouwkundig opzichter ( * 19 maart 1894 te Akkrum); kostganger, van Termunten
191? - 1919 IJttje Boeijenga, ( * 16 januari 1891 te Gaasterland); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 106
1918 - 1920 Wouter Steenbergen
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 102; huisnummer Balk 106
1921 - 1925 Wouter Steenbergen, touwslager ( * 25 januari 1880 te Enkhuizen); hoofd
1925 - 1926 Hendrik Sjoerds Tuijninga, zonder beroep ( * 16 december 1873 te Joure); hoofd
1926 - 1930 Bauke Tamminga, botermaker ( * 22 september 1887 te Midlum); hoofd
1926 - 1927 Johanna Kremer, weduwe van Karel Lamers, schoonmoeder ( * 4 februari 1847 te Renkum)
1930 - 1930 Hendrik Sjoerds, arbeider ( * 7 juli 1894 te Wijckel)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 97; huisnummer Balk 109
1931 - 1939 Pieter de Jong, fabrieksarbeider ( * 10 december 1888 te Balk); hoofd
1931 - 1932 Hendrikje ten Woude, weduwe Anne de Jong, moeder ( * 27 december 1854 te Westerbork)
 
  Slippens
  familie Rein Hettinga
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 1930 Balk 107; 1930 - 1953 Balk 110; 1953 - 19?? van Swinderenstraat 66
1910 - 1920 werkplaats register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 107
1921 - 1930 werkplaats register van huisnummering 1921 - 1930 blad 10; huisnummer Balk 107
1931 - 1939 werkplaats register van huisnummering 1931 - 1939 blad 9; huisnummer Balk 110
     
Pieter de Vries
 
Pieter de Vries Pieter Jelles de Vries
bron: Balkster Courant van 7 maart 1825 bron: Balkster Courant van 4 juli 1925
 
Sjoerdtje de Vries
 
Sj. de Vries Sj. de Vries
bron: Balkster Courant van 21 augustus 1948 bron: Balkster Courant van 27 november 1948
 
Matthias Bekema
 
Bekema Bekema
bron: Balkster Courant van 3 april 1953 bron: Balkster Courant van 27 augustus 1960
 
Bekema
bron: Balkster Courant van 26 januari 1962
 
kapsalon Sytske
 
kapsalon Sytske kapsalon Sytske
 
 
kapsalon Sytske
bron: Balkster Courant van 7 juli 1988
 
kapsalon Sytske
bron: Balkster Courant van 14 juli 1988
kapsalon Sytske
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10-04-2023