van Swinderenstraat 67 en 68 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 72, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 74  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 234, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 67 en 68  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 69 hisgiscode: 1021
eigenaren
  naam, beroep, woonplaats, kadastrale legger Balk, register 69
eigenaar in:
1715: Pieter Pieters
1758: Wybe Repkes
1779: Pieter Geerts
1792: Jan Douwes
verkoop in .... aan:
1812 Harmen Jelles v.d. Schuit, timmerman, Balk
OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel
1832 Harmen Jelles van der Schuit, timmerman, Balk 232 12 / 158
bij boedelscheiding in .... aan:
1845 Frederik Harmens v.d. Schuit, timmerman, Balk 595 18 / 37
verkoop in .... aan:
1896 Sied Ykes de Jong, wed. J.E. Hoekstra Balk 1805 101 / 205
1909 Wietze Jacobs Dijkstra, schilder, Balk 2588 114 / 178
1909 Jacob Jacobs Dijkstra, schilder, Balk - 114 / 174
1955 Hans Dijkstra, schilder te Balk 5284 - / -
1963 Sjuike Groenendal, hotelhoudster, Balk 5873 - / -
1971 Jan Kornelis Sikkema, hotelhouder, Balk 6728 - / -
   
   
van swinderenstraat 66
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

Balk A 234 vernummerd in 1844 naar A 361
Balk A 361 vernummerd in 1877 naar A 539, 540, 541
Balk A 539 hernummerd in 1912 naar A 875, 876, 878
Balk A 540 hernummerd in 1912 naar A 877
Balk A 541 hernummerd in 1912 naar A 876
Balk A 875 en 878 in 1919 naar A 974
Balk A 876, 877, 974 in 1978 naar A 1386
 
registraties overschrijving hypotheken 2 register 69
Balk A 234 toegang 35-03 inventaris 1156: 12/158
Balk A 361 toegang 35-03 inventaris 1156:
Balk A 539,540,541 toegang 35-03 inventaris 1156:
12/158 , 18/37
Balk A 539,540,541 toegang 35-03 inventaris 1157:
101/205 , 114/178, 114/174
Balk A 875-878 toegang 35-03 inventaris 1157: 114/178
Balk A 974 toegang 35-03 inventaris 1157: -/-
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
nr 66
het pand rond 1910

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
kadastrale legger: eigenaar, beroep, woonplaats veranderingen / dj = dienstjaar
perceel Balk A 234 = huis en erf  
-    
perceel Balk A 361 = huis en erf  
232 / 2 Harmen Jelles van der Schuit, timmerman, Balk  
595 / 1 Frederik Harmens van der Schuit, timmerman, balk  
595 / 2 Frederik Harmens van der Schuit, timmerman, balk  
perceel Balk A 539 = huis, erf, timmerschuur  
595 / 23 Frederik Harmens van der Schuit, timmerman, balk 1877 dj 1897 verkoop
1805 / 2 Sied Ykes de Jong, hotelhoudster, Balk 1897 dj 1911 verkoop
2588 / 1 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1911 dj 1911 herbouw
2588 / 4 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1911 dj 1912 verbouw, enz
perceel Balk A 540 = huis  
595 / 24 Frederik Harmens van der Schuit, timmerman, balk 1877 dj 1897 verkoop
1805 / 3 Sied Ykes de Jong, hotelhoudster, Balk 1897 dj 1911 verkoop
2588 / 2 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1911 dj 1911 splitsing
2588 / 5 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1911 dj 1912 redres
perceel Balk A 541 = huis  
595 / 25 Frederik Harmens van der Schuit, timmerman, balk 1877 dj 1897 verkoop
1805 / 4 Sied Ykes de Jong, hotelhoudster, Balk 1897 dj 1911 verkoop
  Eibert Jacobs Hoekstra, zonder beroep, Balk  
2588 / 3 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1911 dj 1912 vereniging
perceel Balk A 875 = huis, werkplaats, erf  
2588 / 6 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1912 dj 1918 verbouw enz
2588 / 12 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1918 dj 1919 verbouw
perceel Balk A 876 = huis  
2588 / 7 Wietze Dijkstra, schilder, Balk dj 1956 successie
5284 / 12 Hans Dijkstra, schilder, Balk dj 1964 verkoop
5873 / 1 Sjuike Groenendal, wed. Jan Teernstra, hotelhoudster, Balk 1964 dj 1972 verkoop
6728 / 1 Jan Kornelis Sikkema, hotelhouder, Balk dj 1972 dj 1973 verbouw enz.
6728 / 7 Jan Kornelis Sikkema, hotelhouder, Balk dj 1973 dj 1977 vernieuwing
7957 / 3 Jan Kornelis Sikkema, hotelhouder, Balk dj 1977 dj 1978 vereniging
perceel Balk A 877 = bergplaats  
2588 / 8 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1912 dj 1915 verand. v. bestem.
2588 / 11 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1915 dj 1939 vernieuwing
2588 / 20 Wietze Dijkstra, schilder, Balk dj 1956 successie
5284 / 13 Hans Dijkstra, schilder, Balk dj 1964 verkoop
5873 / 2 Sjuike Groenendal, wed. Jan Teernstra, hotelhoudster, Balk 1964 dj 1972 verkoop
6728 / 2 Jan Kornelis Sikkema, hotelhouder, Balk dj 1972 dj 1973 verbouw enz.
6728 / 8 Jan Kornelis Sikkema, hotelhouder, Balk dj 1973 dj 1977 vernieuwing
7957 / 4 Jan Kornelis Sikkema, hotelhouder, Balk dj 1977 dj 1978 vereniging
perceel Balk A 878 = huis  
2588 / 9 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1912 dj 1914 verand. v. bestem.
2588 / 10 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1914 dj 1918 herbouw
2588 / 13 Wietze Dijkstra, schilder, Balk 1918 dj 1919 amotie
perceel Balk A 974 = huis, erf, werkplaats  
2588 / 14 Wietze Dijkstra, schilder Balk 1919 dj 1927 verbouw
2588 / 15 Wietze Dijkstra, schilder Balk 1927 dj 1956 successie
5284 / 14 Hans Dijkstra, schilder, Balk dj 1964 verkoop
5873 / 3 Sjuike Groenendal, wed. Jan Teernstra, hotelhoudster, Balk 1964 dj 1972 verkoop
6728 / 4 Jan Kornelis Sikkema, hotelhouder, Balk dj 1972 dj 1973 verbouw enz.
6728 / 6 Jan Kornelis Sikkema, hotelhouder, Balk dj 1973 dj 1977 vernieuwing
7957 / 2 Jan Kornelis Sikkema, hotelhouder, Balk dj 1977 dj 1978 vereniging
perceel Balk A 1386 = huis, hotel, erf, werkplaats / van Swinderenstraat 67, 68, 69  
7957 / 6 Jan Kornelis Sikkema, hotelhouder, Balk -
     
verkopen
 
Van Swinderenstraat 66
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1810
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 21 november 1895 bron: Leeuwarder Courant van 27 november 1895
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1896
 
Omschrijving van het pand in de koopacte van 12 februari 1896 voor notaris L. H. Potma te Balk
Een huis met steeg aan de zuidwestzijde, timmerschuur en erf staande en liggende te Balk, aan de Harichsterzijde; kadastraal bekend: gemeente te Balk, sectie A (blad 5) nummers 539 als huis, timmerschuur en erf ter grootte van 2 aren achttien centiaren 540 als huis, ter grootte van zestien centiaren en 541 als huis, ter grootte van zestien centiaren
 
Omschrijving van het pand in de koopacte van 27 december 1909 voor notaris J.H. Noordenbos
Eene huizinge met schuur, erf en steeg, aan de Harichsterzijde te Balk; bekend ten kadaster gemeente Balk, sectie A, nommers 539, 540 en 541 tezamen groot twee are vijftig centiare.
Van de verkoop worden uitgesloten, de lichtschepping of koekoek in het kamertje beneden, de zuidoostelijke schutting van het zolderkamertje en een kast op den zolder. Deze voorwerpen kunnen bij de aanvaarding van den huurder worden overgenomen op taxatie. Het onderhoud van de schutting, ten noordoosten is massaal met den naastleger Jelle de Vries.
De logeerkamertjes van het naastgelegen, ook aan de verkoopster behorend logement; bekend ten kadaster gemeente Balk, sectie A, nummer 351, zijn uitgebouwd en aangebracht boven en over de bij het verkochte behoorende steeg. Het gemelde pand, bekend onder het kadastraat nommer 351, zal, zoolang dat pand als logement wordt gebruikt, ten laste van het te veilen perceel zijn bevoorrecht, met het recht, om de kamertjes met vensters boven den bedoelden steeg te hebben en te houden.
 
Hans Dijkstra
bron: Balkster Courant van 9 juni 1962
 
verbouwingen
 
bouwvergunning verleent op 3 maart 1917
tekening plattegrond / tekening voorgevel
Interne verbouwing en vervanging van kozijnen voorgevel en een muur van een zijgevel.
timmerman Lucas Bouwman en architect Douwe van der Meer beide uit Balk
 
bouwvergunning verleent op 24 september 1927
Vervanging van het dak en de top van de voorgevel.
timmerman Thijs Johannes van Hout uit Balk
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 74; 1859 - 1910 Balk 84; 1910 - 1930 Balk 108; 1930 - 1953 Balk 111; 1953 - heden van Swinderenstraat 67
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Pieter Pieters / Neeltien Lubberts; blad 79, nummer 72
1717 Pieter Pieters / Neeltien Lubberts erven nu Pieter Annes; blad 81, nummer 72
1718 Pieter Pieters / Pieter Annes; blad 81, nummer 72
1721 - 1722 Pieter Pieters / Pieter Annes; blad 111, nummer 72
1725 Pieter Pieters / Pieter Annes nu Keimpe Mentzes; blad 111, nummer 72
1729 - 1730 Pieter Pieters / Keimpe Mentzes; blad 111, nummer 72
1733 - 1739 Pieter Pieters erven / Pieter Pieters weduwe; blad 111, nummer 72
1742 Pieter Pieters erven / Tomas Rentzes; blad 111, nummer 72
1745 - 1747 Pieter Pieters erven / Jan Warners; blad 111, nummer 72
1748 - 1750 Pieter Passchiers erven / Jan Warners; blad 111, nummer 72
1758 - 1768 Wybe Repkes / Sjouk Anes; blad 111, nummer 72
1769 Wybe Repkes / Betse Jarigs; blad 111, nummer 72
1770 - 1773 Wybe Repkes / Wijtse Harmens; blad 111, nummer 72
1774 Wybe Repkes / Harmen Ankes; blad 111, nummer 72
1775 - 1776 Wybe Repkes / Harmen Ankes; blad 164, nummer 72
1777 Wybe Repkes / Durk Pieters; blad 164, nummer 72
1779 Pieter Geerts / Hendrik de Boer en Stijntje ??; blad 164, nummer 72
1780 Pieter Geerts / Marten Andries en Pieter Folkerts; blad 164, nummer 72
1782 - 1785 Pieter Geerts / Marten Andries; blad 164, nummer 72
1786 - 1787 Pieter Geerts / Marten Andries; blad 165, nummer 72
1788 - 1791 Pieter Geerts / Jan Douwes; blad 165, nummer 72
1792 - 1804 Jan Douwes / zelfs; blad 165, nummer 72
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jan Douwes; blad 52, volgnummer 63
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 74
1812 Theunis Beekhof, volgnummer 15
1812 Harmen Jelles (van der Schuit), charpentier = timmerman, volgnummer 104
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 74
1813 Anna Maria, dochter van Harmen Jelles v.d. Schuit en Petronella Suzanna Dilling overleden op nummer 74
1824 Petrus, zoon van Josephus Marks en Aleida Alberink overleden nummer 74, 9 maanden oud
volkstelling 1829 blad 82 - huisnummer Balk 74
1829 Harmen Jelles van der Schuit, timmerman
volkstelling 1829
   
periode 1830 - 1839; huisnummer Balk 74
1831 Harmen Jelles van der Schuit overleden op nummer 74
1837 Petronella Suzanna, dochter van Frederik v.d. Schuit en Corneliske v.d. Schuit, geboren op nummer 74
volkstelling 1840; huisnummer Balk 74
1840 Frederik Harmens van der Schuit, timmerman
1840 Jan Jans de Lange, werkman
periode 1840 - 1849; huisnummer Balk 74
1840 Geeske, dochter van Frederik Harmens v.d. Schuit en Corneliske v.d. Schuit, geboren op nummer 74
1842 Jantje, dochter van Frederik Harmens v.d. Schuit en Corneliske Sjoerds v.d. Schuit, geboren op nummer 74
1844 Harmen, zoon van Frederik Harmens v.d. Schuit en Corneliske Sjoerds v.d. Schuit, geboren op nummer 74
1845 Sjoerd, zoon van Frederik Harmens v.d. Schuit en Corneliske Sjoerds v.d. Schuit, geboren op nummer 74
1847 Harmen, zoon van Frederik Harmens v.d. Schuit en Harmina Arends Leentjes, geboren op nummer 74
1948 Arnoldus, zoon van Frederik Harmens v.d. Schuit en Harmina Arends Leentjes, geboren op nummer 74
woningregister 1849 - 1859 blad 98; huisnummer Balk 74 / 84
1849 - 1859 Frederik Harmens van der Schuit, timmerman ( * 25 oktober 1810 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 99; huisnummer Balk 74 / 84
1849 - 185? Reino Hendriks de Jong, weduwe Obbe Hepkes Lunenburg, werkster (* 1805 te Woudsend)
  Age Jans Meijer, boerenknecht ( * 1826 te Workum)
185? - 1859 Jan Jans Postma, werkman ( * 1834 te Sneek)
woningregister 1849 - 1859 blad 101; huisnummer Balk 74 / 84
  Pieter Jentjes Bekema, kramer ( * 5 juli 1809 te Woudsend);
1849 - 1859 Helena Graskamp, zonder beroep ( * 1784 te Kampen)
  Gosse Wyckelsma, ( * 4 augustus 1818 te Wijckel);
  Grietje Hotzes Wielinga, spinster ( * 28 oktober 1792 te Sint Annaparochie);
  Johanneske Klazes van der Wijk, weduwe Sytse Johannes Samplonius, werkvrouw ( * 1815 te Sloten)
woningregister 1849 - 1859 blad 102; huisnummer Balk 74 / 84
1849 - 185? Gerrit Nagel, verver ( * 19 juni 1819 te Leeuwarden);
  Pieter Jentjes Bekema, kramer ( * 5 juli 1809 te Woudsend);
  Jan Schotanus, werkman ( * 1822 te Hemelum)
  Karel van Manenberg, werkman ( * 1824 te Haarlem);
  Arendtje Cornelis Woudstra, ( * 10 november 1821 te Oudega HON); hoofd
  Elisabeth Graafsma, dienstmeid ( * december 1828 te Workum)
woningregister 1859 - 1869 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 361, huisnummer Balk 84
1859 - 1869 Frederik Harmens van der Schuit, timmerman ( * 25 oktober 1810 te Balk ; hoofd
1859 - 1869 Jan Martens van Vugt, schoenmaker ( * 10 februari 1808 te Sneek); hoofd
1864 - 1864 Hendrik Klazes van den Vleugel, schoenmakersknecht (16 september 1827 te Harlingen); inwonend
1865 - 186? Jan Johannes Hannema, schoenmakersknecht ( * 12 mei 1840 te Huins); inwonend
1859 - 1869 Douwe Jans Lam, arbeider ( * 12 april 1826 te Harich); hoofd
1859 - 1869 Johanneske Klazes v.d. Wijk, wed. Sytze Samplonius, ( * 18 maart 1815 te Sloten); hoofd
1859 - 186? Roelof Jeltes Kooiman. kramer ( * 1 februari 1820 te Assen); hoofd
1859 - 1862 Elisabeth Hylkes Graafsma, ( * 7 december 1829 te Workum); hoofd
1862 - 1869 Douwe Jans Draaijer, werkman ( * 19 mei 1832 te Harich); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 361, volgnummer 200 / 187
1869 - 1879 Frederik Harmens van der Schuit, timmerman ( * 25 oktober 1810 te Balk )
woningregister 1869 - 1879 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 361, volgnummer 199 / 186
1869 - 187? Douwe Jans Lam, kramer ( * 12 april 1826 te Harich); hoofd
187? - 1879 Hendrik Harmens Doorenspleet, ( * 4 mei 1844 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 45, kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 361, volgnummer 198 / 185
1869 - 1879 Jantie Gerardus Samplonius,
woningregister 1869 - 1879 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 361, volgnummer 197 / 184
  Johanneske Klazes v.d. Wijk, wed. Sytze Samplonius, ( * 18 maart 1815 te Sloten); hoofd
  Liekle Reins Bosma ( * 7 november 1824)
woningregister 1869 - 1879 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 361, volgnummer 196 / 183
1869 - 1879 timmerschuur
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 145, kadastralegemeente Balk sectie A nummer 539
1880 - 1890 Frederik Harmens van der Schuit, timmerman ( * 25 oktober 1810 te Balk )
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 90; huisnummer Balk 84
1890 - 1900 Frederik Harmens van der Schuit, ( * 25 oktober 1810 te Balk )
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 100; huisnummer Balk 84 / 108
1900 - 190? Geertje de Vries, winkeliersche ( * 15 augustus 1833 te Idskenhuizen); hoofd
1900 - 190? Pieter de Vries, koperslager ( * 21 april 1873 te Balk); hoofd
190? - 190? Gerhardus Hendrikus Wenting, klerk stoomzuivelfabriek ( * 18 januari 1873 te Arnhem)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 108
1910 - 1917 Jacob Dijkstra
1910 - 1919 Eelkjen Betzema, weduwe Jacob Dijkstra
1919 - 1920 Wietze Dijkstra
bevolkingsregister C-G 1911 - 1920 blad 65; huisnummer Balk 108
1911 - 1917 Jacob Dijkstra, verver ( * 13 november 1844 te Balk); hoofd
bevolkingsregister C-G 1911 - 1920 blad 65; huisnummer Balk 108
1911 - 1919 Eelkjen Betzema, weduwe Jacob Dijkstra, zonder beroep ( * 8 september 1846 te Balk); hoofd vanaf 1917
bevolkingsregister C-G 1911 - 1920 blad 76; huisnummer Balk 108
1917 - 1920 Wietze Dijkstra, verver ( * 6 oktober 1872 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 103; huisnummer Balk 108
1921 - 1930 Wietze Dijkstra, schilder ( * 6 oktober 1872 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 98; huisnummer Balk 111
1931 - 1934 Wietze Dijkstra, huisschilder ( * 6 oktober 1872 te Balk); hoofd
1934 - 1939 Hans Dijkstra
 
     
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Balk 84a; 1910 - 1920 Balk 109;
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 146; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 540
1880 - 1890 Harmen Wiebes de Jong, molenaarsknecht ( * 10 april 1854 te Gaasterland); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 146; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 541
1880 - 1890 Thae Feikes Hoogterp, arbeider ( * 1 december 1850 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 364; huisnummer Balk 84a
1890 - 1893 Grietje Zwart, zonder beroep ( * 16 mei 1823 te Hindeloopen); hoofd
1890 - 1893 Hendrik Kortekamp, koopman ( * 25 november 1838 te Sloten); hoofd
1893 - 1900 Trynis de Vries, arbeider ( * 20 september 1866 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 101; huisnummer Balk 84a / 109
1900 - 190? Marten Bandstra, arbeider ( * 30 oktober 1833 te Balk); hoofd
190? - 190? Yke G de Jong, arbeider ( * 25 mei 1846 te Sondel); hoofd
190? - 190? Lammert de Graaf, arbeider ( * 15 november 1883 te Oudemirdum); hoofd
190? - 190? Simkje Visser, zonder beroep (* 25 april 1837 te Follega); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 109
1910 - 191? Martje de Graad
191? - 191? Johannes Haga
1912 - 1913 Johannes Kramers
1919 - 1919 Harmen Kouwenhoven
bevolkingsregister C-G 1911 - 1920 blad 198; huisnummer Balk 109
1911 - 191? Margje de Graad, weduwe Gert de Jager, zonder beroep ( * 12 augustus 1842 te Harlingen); hoofd
bevolkingsregister H-J 1911 - 1920 blad 118; huisnummer Balk 109
191? - 191? Johannes Haga, bosarbeider ( * 29 juni 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister K-M 1911 - 1920 blad 102; huisnummer Balk 109
1912 - 1913 Johannes Albertus Kramers, arbeider ( * 22 juni 1879 te Leeuwarden); hoofd
bevolkingsregister K-M 1911 - 1920 blad 79; huisnummer Balk 109
1919 - 1919 Harmen Kouwenhoven, bakker ( * 13 juni 1895 te Nijemirdum); hoofd
   
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 84b; 1910 - 1920 Balk 110
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 91; huisnummer Balk 84b
1890 - 1891 Jan Boeyenga, postbode ( * 4 oktober 1867 te Sneek); hoofd
1891 - 1892 Cornelis de Boer, boekhouder ( * 7 juni 1866 te Balk); hoofd
1892 - 1893 Bets Nijdam, stuurman ( * 2 februari 1861 te Gaastmeer); hoofd
1893 - 1900 Gerrit van der Hoff, stuurman ( * 13 april 1857 te IJlst); hoofd
bevolkingsregister 1900 -1910 blad 102; huisnummer Balk 84b / 110
1900 - 1910 Stoffel Schram, arbeider ( * 24 september 1841 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 110
1910 - 1912 Stoffel Schram
1912 - 1920 Johannes Huitema
bevolkingsregister 1911 - 1920 S, blad 68; huisnummer Balk 110
1911 - 1912 Stoffel Schram, arbeider ( * 24 september 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J, blad 105; huisnummer Balk 110
1912 - 1920 Johannes Ages Huitema, straatreiniger ( * 15 juni 1850 te Woudsend); hoofd
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 84c; 1910 - 1920 Balk 111; 1920 - 1930 Balk 109
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 368; huisnummer Balk 84c
1891 - 1892 Lijkle R Bosma, arbeider ( * 7 november 1824 te Balk); hoofd
1892 - 1900 Marten Bandstra, arbeider ( * 30 oktober 1833 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 103; huisnummer Balk 84c / 111
1900 - 190? Betze de Vries, schipper ( * 28 oktober 1851 te Balk); hoofd
190? - 1910 Sjoerdje Zandstra, petroleumventster ( * 3 april 1842 te Woudsend); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 111
1910 - 1912 Pier Durks Piersma
1912 - 1913 Durk Sikkes
1913 - 1918 Marten Sikkes
1918 - 1920 Rintje van Dijk
1920 - 1920 Ytzen Bergsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 74; huisnummer Balk 111
1910 - 1912 Pier Durks Piersma, veekoopman ( * 1 maart 1848 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 174; huisnummer Balk 111
1912 - 1913 Durk Sikkes, bosarbeider ( * 16 augustus 1885 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 176; huisnummer Balk 111
1913 - 1918 Marten Sikkes, arbeider ( * 26 februari 1884 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 98; huisnummer Balk 111
1918 - 1920 Rintje van Dijk, zuivelfabriek arbeider ( * 10 juni 1897 te Parrega); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 66; huisnummer Balk 111
1920 - 1920 Ytzen Bergsma, timmerman ( * 11 juli 1889 te Hommerts); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 10; huisnummer Balk 109
1921 - 1921 Ytzen Bergsma, timmerman ( * 11 juli 1889 te Hommerts); hoofd
1921 - 1930 onbewoond
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 1920 Balk 111a; 1920 - 1930 Balk 110; 1930 - 1953 Balk 112; 1953 - heden van Swinderenstraat 68
     
 
1910 - 1920 werkplaats Jacob Dijkstra register van huisnummering 1910-1920 blad 7; nr. Balk 111a
1920 - 1930 werkplaats Jacob Dijkstra register van huisnummering 1920-1930 blad 10; nr. Balk 110
1930 - 1939 werkplaats register van huisnummering 1930-1939 blad 10; nr. Balk 112
     
timmerman Harmen Jelles van der Schuit (Schuitje)
 
Scharster Rijn
In 1818 kreeg Harmen Jelles Schuitje (van der Schuit) de opdracht voor het vervangen van de brug over de Scharster Rien in Scharsterbrug. In 1839 is bij een provinciale inventarisatie van de waterwegen een tekening van deze brug gemaakt.
 

Hieronder de aanhef van de acte waarin de bouw van de brug over de Scharster Rien werd gegund aan Harmen Jelles Schuitje, meester timmerman uit Balk. Luitjen Heins Hofmans, meester timmerman uit Balk, stond borg voor de aanbestedingsprijs van 819 Nederlandsche Guldens.

Proces verbaal van Publieke aanbesteding.

Op heden den zesden Januari van den jaren agtienhondert en agtien des namiddags ten twee uren ten huise van Jan Jacobs Kuyper kastelein in de herberg aan de Scharsterbrug zijn wij Jacobus Jongbloed openbaar notaris resterende te Langweer provintie Vriesland ten bij wesen van de beide nagenoemde getuigen en ten verzoeke van Ulbe Durks Bakker leeraar der Doopsgezinde gemeente woonende op de Joure voor zig als eigenaar voor een derden gedeelte en als mondelinge lasthebbende van Jan Jacobs Kuyper kastelein te Nyega, voor 13/48, Hijlkjen Sakes Veltman bont koper op de Joure voor drie zestiende gedeelte, Petrus Mets advocaat te Leeuwarden voor een agste gedeelte, Lijsbert Mentjes Pot koopvrouw op de Joure voor een zestiende gedeelte Hessel Mintjes Pot bontman te Snikzwaag voor een zestiende gedeelte en Ime Jans Kuyper kastelein te St Nicolaasga voor een vierentwintigste gedeelte en dus also te zamen voor het geheel als eigenaar van de Scharsterbrug onder den dorpe Nijega overgegaan tot de openbare aanbesteding van het maken van een nieuwe brug over de zogenaamde Scharster Rien.

In de 12 bladzijden tellende acte staat een uitgebreide werkomschrijving. Ook toen waren er eisen voor de vrije doorgang van het verkeer tijdens de werkzaamheden:

Voor dat de aannemer met de afbraak begint zal hij alles ten zijnen kosten in gereedheid brengen om de passage met rijtuigen en passagiers of te voet gaande personen als mede van vee, al het benodigde daartoe in gereedheid te hebben en zo aan te leggen dat daar hoegenaamd geen gevaar bestaat en zulks ter ? van de besteders en bovendien alle hulp en bescheidenheid aan de passerende personen te ?

Omdat enkele delen van de acte moeilijk leesbaar zijn staat er hier en daar een vraagteken in de tekst.
 
In 1856 is deze brug geheel vervangen door een nieuwe houten brug. Volgens ontwerp van eene draaibrug over Scharsterrijn in den straatweg van Sloten naar Terbandsterschans. Ontwerptekeningen uit 1877 van de te bouwen draaibrug over de Scharsterrijn te Scharsterbrug, ter vervanging van de bestaande ophaalbrug. Behoort bij brief van de Hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat, d.d. 6-4-1877, nr. 375. Scharsterbrug

 

timmerman Frederik Harmens van der Schuit
 
schildersbedrijf Dijkstra
 
In de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw runde de vrouw van Hans Dijkstra hier een klompenwinkel (85 oude centen voor een paar klompen) Achter het huis was de verfwinkel die door middel van twee grote deuren vanaf de Stikke (Wilhelminastraat) via 't Leantje (nu De Binge) bereikbaar was, dit om vrachtwagens onder dak te kunnen beletteren. Via een steeg tussen Teernstra en Dijkstra was de verfwinkel ook vanaf de van Swinderenstraat bereikbaar.
 
 
achtergevel
schildersbedrijf Dijkstra
bron: Balkster Courant van 2 juli 1955
Op de rechter foto de bouwvallige werkplaats in 2007 van voorheen schilder Dijkstra. >>>
 
schildersbedrijf Dijkstra
bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1956
 
 
voorgevel
foto 095-032 beschikbaar gesteld door mevr Veltman - Siemonsma
het pand rond 1970
 
 
 
straatbeeld
foto gemaakt in 2006
 
zie verder van Swinderenstraat 69
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-07-2024