van Swinderenstraat 69
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 73, huis Gemeentelijk monument
1812 / taxatie gebouwen, Balk 75 1940/20
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 232, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 233, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 69  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 69 hisgiscode: 1019 en 1020
eigenaren
eigenaar in 1715:: Otte Rentzes erven
eigenaar in 1733:: Otte Rentzes erven 2/3 en Pyter Annes 1/3
eigenaar in 1745:: Cornelis Roelofs en Otte Jacobs
eigenaar in 1758:: Hidde Sjoerds
eigenaar in 1789: Jacob Hiddes
eigenaar in 1832 OAT: Geeske Jacobs Koornstra, winkeliersche
verkoop in 1841 aan: Eybert Rinzes Hoekstra, herbergier te Balk
bij boedelscheiding in ???? aan Jacob Eyberts Hoekstra
verkoop 1/14 deel in 1869 aan: Roelof Eiberts Hoekstra en Uilke Eiberts Hoekstra te Harich
bij boedelscheiding in 1889 aan: Sied Ykes de Jong, weduwe van Jacob Eyberts Hoekstra
verkoop in 1911 aan: Jurjen Everts Teernstra, logementhouder te Balk
verkoop in 1919 aan: Evert Jurjens Teernstra, chauffeur te Balk
verkoop in 1927 aan: Jan Jurjens Teernstra, chauffeur te Balk
   
van Swinderenstraat 69
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

232 vernummerd rond 1845 naar 352
233 vernummerd rond 1845 naar 351
351 vernummerd in 1913 naar 896
352 vernummerd in 1913 naar 896
896 ongewijzigd tot 1971
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
hotel Teernstra
het pand voor 1900

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 12 maart 1900
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 75; 1859 - 1910 Balk 85; 1910 - 1920 Balk 112; 1920 - 1930 Balk 111; 1930 - 1953 Balk 113; 1953 - heden van Swinderenstraat 69
   
reëelkohieren 1715 -1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Otte Rentzes erven / Claas Hiddes; blad 79, nummer 73
1717 - 1718 Otte Rentzes erven / Claas Hiddes; blad 81, nummer 73
1721 - 1722 Otte Rentzes erven / Claas Hiddes; blad 111, nummer 73
1725 Otte Rentzes erven / Claas Hiddes nu Pyter Annes; blad 111, nummer 73
1729 - 1730 Otte Rentzes erven / Pyter Annes; blad 111, nummer 73
1733 - 1739 Otte Rentzes erven 2/3 en Pyter Annes 1/3 / Pyter Annes; blad 111, nummer 73
1742 Otte Rentzes erven 2/3 en Pyter Annes 1/3 / Jan Warners nu Sytte Douwes; blad 111, nummer 73
1745 - 1750 Cornelis Roelofs en Otte Jacobs / Hidde Sjoerds; blad 111, nummer 73
  % 1749 Hidde Sjoerds was biesjager = veldwachter
1758 - 1762 Hidde Sjoerds / zelfs; blad 111, nummer 73
1764 - 1774 Hidde Sjoerds weduwe / zelfs; blad 111, nummer 73
1775 - 1788 Hidde Sjoerds weduwe / zelfs; blad 165, nummer 73
1789 - 1804 Jacob Hiddes / zelfs; blad 165, nummer 73
speciekohieren 1748 - 1806
1799 Jan Willem Noordman uit Montferland; blad 52, volgnummer 64
1799 - 1805 Jacob Hiddes; blad 52, volgnummer 64
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 75
1812 Rinze Egberts, volgnummer 43
periode 1813 - 1828
1820 Lijsbert, dochter van Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op huisnummer 75
1821 Lijsbert, dochter van Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op huisnummer 75
1824 Gettje Trenks, echtegenote van Eibert Rinzes Hoekstra, overleden op huisnummer 75
1825 Otte, zoon van Jotje Piers Bosman en Berber Ottes de Beer overleden op huisnummer Balk 75
1826 Frouwkjen, dochter van Jotje Piers Bosman en Berber Ottes de Beer geboren op huisnummer Balk 75
volkstelling 1829; blad 83, huisnummer Balk 75
1829 Sjoerd Sybrens de Jong, koopman
1829 Eibert Rinzes Hoekstra, slager
volkstelling 1829; blad 85, huisnummer Balk 75
1829 Popkjen de Vries, weduwe Pieter Pieters Velzen
volkstelling 1840; huisnummer Balk 75
1840 Eibert Rinzes Hoekstra, logementhouder en slagter ( * 6 oktober 1804 te Balk); hoofd
1840 Gooitske Jans de Jong, dienstmeid
1840 Sjerps Eiles de Vries, dienstknecht
woningregister 1849 - 1859 blad 103; huisnummer Balk 75 / 85
1849 - 1859 Eibert Rinzes Hoekstra, logementhouder en slagter ( * 6 oktober 1804 te Balk); hoofd
1849 - 185? Geertje Douwes Waijer, dienstbode ( * 9 maart 1819 te Kolderwolde)
1852 - 185? Trijntje de Boer, dienstbode ( * 1821 te Oudehorne)
woningregister 1859 - 1869 blad 34; huisnummer Balk 85
1859 - 1869 Jacob Eiberts Hoekstra, logementhouder ( * 6 oktober 1804 te Balk); hoofd
1867 - 1869 Catharina Wilhelmus Damstra, ( * 7 december 1839 te Balk)
1859 - 1869 Antje Pieters Drijfhout, ( * 6 januari 1844 te Balk)
1869 - 1869 Martje Samplonius, ( * 8 april 1839 te Wijckel)
1869 - 1869 Grietje Jacobs van der Veer, dienstmeid ( * 7 september 1841 te Koudum)
1869 - 1869 Tjitske Feddes Zwart, dienstmeid ( * 5 maart 1848 te Workum)
woningregister 1869 - 1879 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 351
1869 - 1879 Jacob Eiberts Hoekstra, logementhouder ( * 6 oktober 1804 te Balk); hoofd
1869 - 187? Tjitske Feddes Zwart, dienstmeid ( * 5 maart 1848 te Workum)
1869 - 187? Grietje Jacobs van der Veer, dienstmeid ( * 7 september 1841 te Koudum)
1869 - 187? Geertje Jans Homma, dienstmeid ( * 28 december 1851 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 351
1880 - 1889 Jacob Eiberts Hoekstra, logementhouder ( * 6 oktober 1804 te Balk); hoofd
1889 - 1890 Sied de Jong, weduwe Jacob Eiberts Hoekstra ( * 3 augustus 1849 te Wijckel); hoofd
1880 - 1890 Ymkjen Lammerts de Vries, dienstbode ( * 3 maart 1852 te Woudsend)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 92; huisnummer Balk 85
1890 - 1890 Sied Ykes de Jong, weduwe Jacob Eiberts Hoekstra, logementhouder ( * 3 augustus 1849 te Wijckel); hoofd
1890 - 1890 Jouke Zeinstra, slagersknecht ( * 19 maart 1867 te Harlingen)
1890 - 1900 Jurjen Everts Teernstra, logementhouder ( * 11 april 1862 te Engwierum); hoofd
1890 - 1891 Aafke van der Schuit, dienstmeid ( * 4 maart 1871 te Westhem)
1891 - 1892 Andersche Siemensma, dienstmeid ( * 23 december 1868 te Witmarsum)
1891 - 1893 Dominicus Brandsma, stalknecht ( * 27 augustus 1872 te Greonterp)
1892 - 1893 Akke D Teernstra, dienstmeid ( * 14 mei 1870 te Workum)
1893 - 1894 Hendrik Brandsma, stalknecht ( * 5 juli 1875 te Greonterp)
1893 - 1895 Baukje Franken, dienstmeid ( * 7 maart 1869 te Harich)
1894 - 1896 Haring Everts Teernstra, stalknecht ( * 4 juli 1866 te Engwier); inwonend
1895 - 1897 Oeke Nota, dienstmeid ( * 1 december 1872 te Witmarsum)
1897 - 1899 Minke Terpstra, dienstmeid ( * 18 augustus 1876 te Wirdum)
1899 - 1900 Jeroen Meinderts Veldman , dienstknecht ( * 27 november 1879 te Sint Nicolaasga)
1899 - 1900 Durkje Meines Spijkerman, dienstmeid ( * 6 juni 1880 te Sint Nicolaasga)
1899 - 1900 Haring Teernstra, stalknecht ( * 4 juli 1866 te Engwier)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 104; huisnummer Balk 85 / 112
1900 - 1900 Jurjen Everts Teernstra, logementhouder ( * 11 april 1862 te Engwier); hoofd
1900 - 1900 Jeroen Veldman, ( * 27 november 1879 te Sint Nicolaasga)
1900 - 1904 Durkje Spijkerman, dienstbode ( * 6 juni 1880 te Sint Nicolaasga)
1900 - 1907 Ynte Douwe Bakker, logementhouder ( * 12 februari 1876 te Bozum); hoofd
1901 - 1903 Maria de Jong, dienstmeid ( * 18 september 1882 te Woudsend)
190? - 190? Tiete Reuhmann, dienstbode ( * 28 november 1886 te Balk)
1907 - 1910 Hendrik Petrus de Winter, logementhouder ( * 26 januari 1873 te Ruigahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911- 1921 W-Z blad 66; huisnummer Balk 112
1910 - 1911 Hendrik Petrus de Winter, logementhouder ( * 26 januari 1873 te Ruigahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911- 1921 T-V blad 1; huisnummer Balk 112
1911 - 1919 Jurjen Everts Teernstra
 
1919 - 1920 Evert Jurjens Teernstra
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 105; huisnummer Balk 111
1921 - 1927 Evert Jurjens Teernstra, hotelhouder ( * 11 augustus 1891 te Balk); hoofd
1921 - 1926 Jantje Bonte, dienstbode ( * 14 april 1902 te Ruigahuizen)
1926 - 1927 Jantje Visser, dienstbode ( * 9 juli 1911 te Ruigahuizen)
1927 - 1927 Elisabeth Catharina van der Horst, dienstbode ( * 8 januari 1900 te Steggerda)
1927 - 1930 Jan Jurjens Teernstra, hotelhouder ( * 22 juli 1904 te Balk); hoofd
1927 - 1930 Theodora Negenman, dienstbode ( * 11 juli 1908 te Hemelum)
1927 - 1930 Jurjen Everts Teernstra, vader, hotelhouder ( * 11 april 1862 te Engwier); inwonend
1927 - 1930 Catharina Jurjens Teernstra, zuster, zonder beroep ( * 13 oktober 1893 te Balk); inwonend
1929 - 1930 Johannes Berends Theodorus Maria Burgers, ( * 1 juni 1909 te Beuningen)
1930 - 1930 Cornelis Christiaan Pouleijn, surnumerair ( * 26 november 1904 te 's Gravenhage)
   
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 99; huisnummer Balk 113
1931 - 1939 Jan Jurjens Teernstra, hotel- caféhouder ( * 22 juli 1904 te Balk); hoofd
1931 - 1934 Jurjen Everts Teernstra, vader, zonder beroep ( * 11 april 1862 te Engwier); inwonend
1931 - 1934 Catharina Jurjens Teerstra, zuster, huishoudster ( * 13 oktober 1893 te Balk); inwonend
1931 - 1934 Theodora Negenman, dienstbode ( * 11 juli 1908 te Hemelum)
1931 - 1931 Hubertus Henricus Antonius Reijers ( * 9 juni 1912 Herwen en Aerdt)
1934 - 1935 Grietje Veltman, dienstbode ( * 9 december 1915 te Sint Nicolaasga)
1936 - 1937 Robijn Durk Polder, zonder beroep ( * 18 september 1922 te Idsegahuizen)
1936 - 1938 Bareld van der Meer, assistent directeur zuivelfabriek ( * 20 november 1913 te Bolsward)
1937 - 1939 Martinus Antonius van Rooijen, onderwijzer ( * 16 juji 1909 te Delft)
1937 - 1939 Paulus Eselius Josephus de Vries, fouragehandelaar ( * 1 maart 1901 te Blankenham)
1939 - 1939 IJsbrand Kornelis, assistent directeur zuivelfabriek ( * 8 december 1898 te Deersum)
 
1939 - 1964 familie Teernstra
1964 - 19    
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 75; 1859 - 1910 Balk 85; 1910 - 1920 Balk 112; 1920 - 1930 Balk 111; 1930 - 1953 Balk 113; 1953 - heden van Swinderenstraat 69
   
reëelkohieren 1715 -1805
   
speciekohieren 1748 - 1806
   
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 76?
1812 weduwe Harmen Cornelis (Harmen Cornelis overleden in 1807 te Balk)
   
   
herberg "Het bruine Paard"
 
Het bruine paard
bron: Leeuwarder Courant van 3 september 1844
Alleen in bovenstaande advertentie wordt de herberg van Eibert Rinzes Hoekstra "Het bruine paard" genoemd. In latere advertenties komt we deze naam niet meer tegen.
 
herberg Rinze Eiberts Hoekstra
 
harddraverij
bron: Leeuwarder Courant van 18 augustus 1854
 
paardenmarkt
bron: Leeuwarder Courant van 14 augustus 1863
 
Van Swinderenstraat 69
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
register drankwet 1882
bron: archief gemeente Gaasterlan-Sleat 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Teernstra Balk
bron: Leeuwarder Courant van 12 mei 1890
 
te huur advertentie
bron: Leeuwarder Courant van 7 juli 1890 bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1892
 
ringrijderij
bron: Leeuwarder Courant van 17 augustus 1894
 
Jurjen Teernstra
bron: programmaboekje kroningsfeesten Wilhelmina te Balk 30 en 31 augustus en 1 september 1898
beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
te huur
bron: Leeuwarder Courant van 17 januari 1900
 
Teernstra boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 1 mei 1900
 
logementhouder Ynte Douwe Bakker
 
Ynte Douwes Bakker
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1900
 
Ynte Douwes Bakker Ynte Douwes Bakker ijsclub
bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1900 bron: Leeuwarder Courant van 19 februari 1902
 
Ynte Douwes Bakker boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1907
Op 15 maart 1907 vertrekt de familie Bakker naar Hawthorne in de staat New Jersey
 
hotel de Winter
 
Harichsterzijde
Links tegenover de brug de Harichsterstikke met op de hoek Hotel de Winter. Op het uithangbord aan de voorgevel staat "H de WINTER bergplaats fietsen in de gang" Op de drie borden op de hoek staat "restaurant". De foto is genomen rond 1900
prentbriefkaart uit de collectie van Johan Groenewoud
 
Hendrik de Winter Hendrik de Winter
bron: Leeuwarder Courant van 4 januari 1908 bron: Leeuwarder Courant van 30 januari 1909
 
hotel Teernstra
 
verhuizing
bron: Leeuwarder Courant van 11 september 1911
 
nieuwe auto
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1912
 
hotel Teernstra in 1914
foto: collectie Berend Bakker (origineel Provinciale Bibliotheek)
"J. Teernstra, hotel- stalhouderij, autoverhuring, doorreed, garage." Dat stond er met enigszins trotse letters op het hotel van de heer Jurjen Teernstra. Het was dan ook niet niks, in 1914, toen deze prentbriefkaart werd genomen. Jurjen Teernstra's " zoon Evert (de man in de automobiel) was de eerste, die in Friesland een autoverhuurbedrijf op touw zette. Hij verhuurde auto's voor huwelijken en begrafenissen, en reed zelf in een Duitse Adler, met nummerbord B 1820. Evert is later naar Sassenheim gegaan. De Teernstra's vestigden zich in dit hotel in het jaar 1911 nadat hun logement en stalling verderop in de van Swinderenstraat afbrandde (van Swinderenstraat 62). Jurjen Teernstra en zijn vrouw staan ook op de foto, achter het hekje voor hun hotel. De man met de pet links op de foto is Theade Rijpsma. de namen van de andere mensen op de foto zijn niet bekend.
aangepaste tekst: Balkster Courant ?
 
hotel Teernstra
bron: VVV gids Gaasterland 1917
 
overdracht
bron: Leeuwarder Courant van 5 november 1927
 
advertentie 1926
advertentie in de Gids voor Gaasterland en het aansluitende Merengebied uit 1926
 
bij hotel Teernstra
straatbeeld rond 1935
 
Teernstra
bron: Friesch Dagblad van 11 april 1936
 
hotel Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 26 juli 1941
 
opening sportterrein
receptiealbum hotel Teernstra: voorzijde / 1e bladzijde
opening sportterrein
 
hotel Teernstra
bron: Balkster Courant van 14 maart 1953
 
hotel Teernstra
 
Teernstra
bron: Balkster Courant van 7 september 1963
 
familie de Jong
 
Teernstra de jong
bron: Balkster Courant van 25 april 1964
 
Teernstra Teernstra
bron: Balkster Courant van 1 mei 1965
 
Teernstra
bron: Balkster Courant van 4 september 1965
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 19 december 1964
 
hotel Teernstra
 
Teernstra Teernstra
bron: Balkster Courant van 6 november 1965
 
Teernstra
bron: Balkster Courant van 27 november 1965
 
bron: Balkster Courant van 24 december 1965 >>>
 
Teernstra
 
Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1966
Het kwalificatietoernooi vond plaats in hotel Teernstra te Balk.
 
familie Sikkema
 
Sikkema kaatswedstrijd
bron: Balkster Courant van 17 augustus 1974
Sikkema kaatspartij
De prijswinnaars van de Sikkemapartij in de bloemenkransen. Met de heren Sikkema en J. Plantinga en de heren scheidsrechters C. Lantinga en J. Schat.
De Balkster Courant vermeldt niet de spelers, maar waarschijnlijk zijn dit:
A groep partuur 5: Tj. Schat uit St. Jacoboparochie (koning), D van der Leest uit Stiens en J. Andela uit Winsum.
B groep partuur 3: W. Mud uit Berlikum (koning), A. de Jong uit Weidum en J. de Wolf uit St. Nicolaasga.
 
Sikkema spnsor VV Balk
foto 063-071 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
staand van links naar rechts: Cor Sikkema, Herre  Smit,  Lammert Schotanus,  Yme Schilstra, Anne Grouwstra, Hans Meinsma, Sjouke Klijnsma , Appie Weerman, Sikkema senior
zittend van links naar recchts: Bouwe Kloosterman, Bram Wijkhuijs , Jappie Harkema ,Leo Konst, Johan Franzen, Jappie Lootsma
 
 
Sikkema kaatspartij
bron: Balkster Courant van 13 augustus 1981
Sikkema kaatspartij
V.l.n.r. staand: scheidsrechter H. Hellinga, Coos Veltman, Abe Kooistra, Albert Salverda, scheidsrechter R. de Groot en de heer J. Sikkema, zittend v.l.n.r. A. Jorna, Willem Tuinman en Klaas Dijkstra.
 
Duije de Vries en H. Rijpkema
 
overdracht Teernstra
bron: Balkster Courant van 27 januari 1987
overdracht Sikkema
 
Harry Heis, hotel café Teernstra / restaurant De Bourgondiër
 
hotel Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 22 april 2000
 
Jeroen Drenth en Evert Veenboer, café De Liefhebbers
 
De Liefhebbers
bron: Leeuwarder Courant van 8 november 2004
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
uitstel van betaling
bron: Leeuwarder Courant van 8 november 2004
 
 
 
hotel Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 2006
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
hotel Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 14 september 2006
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11-03-2022