van Swinderenstraat 8
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 32, huis Rijksmonument
1812 / taxatie gebouwen, Balk 33 nummer 15916
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 279, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 8 korte beschrijving pand
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 8, 8A, 8B, 8C, 8D hisgiscode: 1068
eigenaren
eigenaar in 1715: Wybe Ottema,
eigenaar in 1733: erven Johannes Jans
eigenaar in 1742: Poppe Jans
eigenaar in 1766: Jan Poppes, boterkoper en bijzitter te Balk
verkoop in 1787 aan: Bauke Pieters Poppes, boterkoper te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk
verkoop in 1854 aan: Frederica Poppes renteniersche te Balk, Fetje Poppes renteniersche te Balk en Jan Poppes koopman te Balk
eigenaar in 1887: Jan Poppes cons.
verkoop in 1923 aan: Age Sipkes Hofstra, goudsmid te Balk
verkoop in 1937 aan: Meinze Kuiper, melkboer te Balk
verkoop in 1963 aan: familie Piet Kramer, melkboer te Balk
verkoop in 1994 aan: familie Siebe Kooystra
verkoop in 2006? aan: JVH Holding bv
   
verkoop in 2015 aan: Wytse en Engelien Bouma
   
van swinderenstraat 8
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

279 vernummerd in 1867 naar nummer 459
279 vernummerd in 1867 naar nummer 464 (is het perceel onder bomen bij de Luts)
459 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
foto 012-030069 Tresoar; R. Terpstra
het pand rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 31 oktober 1854
perceel 1 = van Swinderenstr 8 , perceel 2 = van Swinderenstr 10, perceel 3 is Lytse Side 9 , perceel 4 = van Swinderenstr. 6
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 13 juli 1937
perceel I = Wilhelminastraat 76, perceel II = ??? , perceel III = van Swinderenstraat 8 , perceel IV = Pypsterstikke 1
 
verbouwingen
 
verbouwing Age Hofstra
 
In 1935 laat goud- en zilversmid Age Hofstra zijn winkel verbouwen tot woonhuis. De winkeldeur wordt hierbij verplaatst naar de rechterzijde van de voorgevel. De bouwverguning is verleend op 7 maart 1935.
tekeningen: voorgevel bestaand, voorgevel nieuw, plattegrond bestaand, plattegrond nieuw, doorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
gevelsteen gevelsteen gevelsteen
gevelsteen botertonnen    
 
interieur interieur interieur
bedsteewand verdieping opkamer plafondrozet opkamer
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 33; 1859 - 1910 Balk 39; 1911 - 1920 Balk 46; 1921 -1930 Balk 44; 1931 - 1953 Balk 46; 1953 - heden van Swinderenstraat 8
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Wybe Ottema erven / zelfs; blad ?, nummer 32,
1716 - 1718 Wybe Ottema erven / zelfs; blad 74, nummer 32, huysinghe vervallen en de eigenaarsche arm
1721 Wybe Ottema erven / zelfs; blad 103, nummer 32
1722 - 1730 Grietie Ottema / zelfs; blad 103, nummer 32
  % = Wybe Ottema dezelfde als Ds. Goswynus Ottema van Harich
1733 Johannes Jans erven / zelfs en H. Brants; blad 103, nummer 32
1739 Johannes Jans erven / Mr. Jan Rinia; blad 103, nummer 32
1742 - 1750 Poppe Jans / Jan Poppes; blad 103, nummer 32
1758 - 1765 Poppe Jans erven / Jan Poppes; blad 103, nummer 32
1766 - 1774 bijzitter Jan Poppes / zelfs; blad 103, nummer 32
1775 - 1785 bijzitter Jan Poppes / zelfs; blad 156, nummer 32
1786 - 1887 bijzitter Jan Poppes / zelfs; blad 157, nummer 32
1788 - 1804 Bauke Pieters / zelfs; blad 157, nummer 32
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1787 bijzitter Jan Poppes, Bauke Pieters bij in; blad 47 / volgnummer 25
1787 - 1788 bijzitter Jan Poppes overleden nu op naam van Bauke Pieters bij in; blad 47 / volgnummer 25
1789 - 1805 Bauke Pieters; blad 47 / volgnummer 25
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 33
1812 Bauke Pieters, volgnummer 156
1812 Pieter Baukes, volgnummer 156
1812 Jan Baukes, volgnummer 156
 
1826 Baukjen Jans Poppes, vrouw van Bauke Pieters Poppes, zonder beroep, overleden op dit adres
1827 Bauke Pieters Poppes, rentenier overleden op dit adres
volkstelling 1829; blad 32, huisnummer Balk 33
1829 Harmen Baukes Poppes, koopman en schipper
volkstelling 1840; huisnummer Balk 33
1840 Harmen Baukes Poppes, koopman en schipper ( * 17 december 1795 te Balk)
1840 Trijntje Kornelis Tjessema, dienstmeid ( * )
woningregister 1849 - 1859 blad 41; huisnummer Balk 33 / 39
1849 - 1854 Harmen Baukes Poppes, koopman ( * 17 december 1795 te Balk)
1854 - 1859 Lippe Harmens van der Veer, winkelier ( * 1816 te Sloten)
185? - 1859 Jan de Rochefort, ( * 22 november 1819 te Groningen)
woningregister 1859 - 1869 blad 12; huisnummer Balk 39
1859 - 1869 Jan de Rochefort ( * 22 november 1819 te Groningen)
  wordt in dezelfde periode ook genoemd op Raadhuisstraat 44
woningregister 1869 - 1879 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 459, volgnummer 252
1869 - 1879 Wiepkje Jans Poppes, weduwe Hans Jacobs Dijkstra, winkeliersche ( * 9 maart 1816 te Balk); hoofd
1871 - 1871 Hendrik Reinier Snijder, ( * 10 april 1839 te Harlingen)
woningregister 1880 - 1890 blad 111; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 459
1880 - 1890 Wiepkjen Jans Poppes, zonder beroep ( * 9 maart 1816 te Balk); hoofd
1885 - 1887 Willem Kliffort, commencaal ( * 1 november 1862 te Bolsward)
1885 - 1888 Geert Kanning, commencaal ( * 23 april 1861 te Oude Pekela) z'n vader was goudsmid
1885 - 1888 Sibrand Petrus Martens, commencaal ( * 10 februari 1840 te Groningen)
1886 - 1886 Frederik Breijer, ( * 18 februari 1861 te Hoorn)
1880 - 188? Jacob Jelles Breimer, bakker ( * 8 maart 1851 te Hemelumer Oldeferd); ambtshalve doorgehaald
1880 - 1887 Bauke de Vries, arbeider ( 19 september 1829 te Warns
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 35; huisnummer Balk 39
1890 - 1894 Wiepkjen Jans Poppes, winkeliersche in galanterieën ( * 9 maart 1816 te Balk)
1890 - 1892 Jacob Sybrens de Nes, zilversmidsknecht ( * 1 januari 1872 te Oldeboorn)
1890 - 1890 Libbe Slegt, boekhouder ( * 29 augustus 1870 te Wolvega)
1890 - 1891 Carel Albert Smits, boekhouder ( * 8 augustus 1869 te Ootmarsum)
1894 - 1900 Age Sipkes Hofstra, goudsmid ( * 17 oktober 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 36; huisnummer Balk 39a
1890 - 1892 Janke van Dijk, zonder beroep ( * 16 augustus 1831 te Joure); inwonend
1892 - 1900 Lucas Bouwman, timmermknecht ( * 6 november 1852 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 38; huisnummer Balk 39 / 46
1900 - 1910 Age Sipkes Hofstra, goud- en zilversmid ( * 17 oktober 1857 te Balk); hoofd
1901 - 1903 Jan de Groot, schoonzoon ( * 7 april 1875 te Workum); inwonend
1909 - 1910 Jan Aukes de Groot, schipper ( * 7 april 1875 te Workum); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 46
1910 - 1920 Age Hofstra
bevolkingsregister Gaasterland H-J blad 76; huisnummer Balk 46
1911 - 1920 Age Sipkes Hofstra, goud- en zildersmid ( * 17 oktober 1857 te Balk); hoofd
1911 - 1917 Jan Aukes de Groot, stoombootkapitein ( * 7 april 1875 te Workum); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 39; huisnummer Balk 44
1921 - 1930 Age Sipkes Hofstra, goud- en zilversmid ( * 17 oktober 1857 te Balk); hoofd
1926 - 1929 Johanna Gorter, huishoudster ( * 23 september 1888 te Sneek); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 38; huisnummer Balk 46
1931 - 1933 Age Sipkes Hofstra, goud- en zilversmid ( * 17 oktober 1857 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Aaltje Bethlehem, dienstbode ( * 8 april 1915 te Oldeboorn); inwonend
1931 - 1931 Gooitske Postma, dienstbode ( * 25 juni 1914 te Oudemirdum); inwonend
1933 - 1934 Lijkle Buwalda, koopman ( * 28 februari 1907 te Burgwerd); hoofd
1935 - 1937 Age Sipkes Hofstra, goud- en zilversmid ( * 17 oktober 1857 te Balk); hoofd
1935 - 1936 Lijsbeth van Dijk, dienstbode ( * 5 juni 1917 te Harich); inwonend
1937 - 1939 Meinze Kuiper, winkelier ( * 8 augustus 1910 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 348; huisnummer Balk 46a
1933 - 1933 Lijkle Buwalda, koopman ( * 8 mei 1874 te Burgwerd); hoofd
 
1939 - 1963 familie Kuiper
1963 - 1984 familie Kramer (melkboer)
1984 - 2006 familie Kooystra
2006 - 2009 Jack's Casino
2016 - heden It Bûterhûs
   

Age Sipkes Hofstra, goud- en zilversmid

 
Age Hofstra Age Hofstra
bron: Leeuwarder Courant van 9 januari 1896 bron: feestgids kroning Wilhelmina 31 augustus 1898
 
Age Hofstra Age Hofstra
bron: feestgids zang- en muziekwedstrijd in Gaasterland op 15 en 16 augustus 1906 bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1910
 
Age Sipkes Hofstra
bron: VVV-gids voor de Zuidwesthoek van Friesland 1917
 
nota voor gouden horloge
Adriaan Fahner, boekhouder bij de firma Koelstra & Dölle aan de Lytse Side, koopt op 8 mei 1920 een gouden horloge bij goud- en zilversmid Age Hofstra.
 
straatbeeld Age Hofstra
bron: VVV gids voor de zuidwesthoek van Friesland uit 1926 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
Het linker pand op bovenstaande foto is de winkel van goud- en zilversmid Age Hofstra
 
Age Hofstra
bron: Balkster Courant van 9 april 1932
 
juwelendoosje Age Hofstra juwelendoosje
   
 
Age Sipkes Hofstra
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs 13 juli 1932 te Rijs
 
Age Sipkes Hofstra
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs 15 juli 1936 te Rijs
 
Meinze Kuiper, melkboer
 
M Kuiper
bron: programmaboekje Oranjefeesten in Balk 6 september 1938
 
Meinze Kuiper M Kuiper
bron: propaganda-orgaan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 26 juli 1946 van de Chr. Hist. Kiesvereen. "Groen van Prinsterer" in Gaasterland bron: Balkster Courant van 21 aug 1948
 
Ytzen Bergsma Meinse Kuiper
foto 021-027 beschikbaar gesteld door Ytzen Bergsma bron; programmaboekje muziek- en zangconcours te Balk op 16 en 17 augustus 1950
Ytzen Bergsma was in de jaren vijfitig werkzaam bij grossier De Vries & vd Wal in de Dubbelstraat. Hier levert hij met de bakfiets een stapel blikken met koekjes af bij Meinze Kuiper
 
Meinze Kuiper Meinze Kuiper
bron: Balkster Courant van 27 augustus 1960 bron: Balkster Courant van 12 november 1960
 
Meinze Kuiper
bron: Balkster Courant van 6 oktober 1962
 
Meinze Kuiper
bron: Balkster Courant van 2 maart 1963
 
overdracht van Kuiper naar Kramer
bron: Balkster Courant van 4 mei 1963
 

Piet Kramer, melkboer en kruidenier

 
winkel Piet Kramer
bron: foto 96.449 uit de beeldbank cultureelerfgoed
Voorgevel van de winkel van Piet Kramer. Op het witte uithangbord staat "Melkprodukten Comestibles"
 
Piet Kramer
bron: Balkster Courant van 12 oktober 1963
 
Piet Kramer IFA zelfbediening
bron: Balkster Courant van 11 maart 1967 bron: Balkster Courant van 2 juni 1967
 
voorgevel
foto 200-160 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De winkel van Kramer in 1969
 
Van Swinderenstraat Balk
foto 200-196 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 

amusementshal Pinball Wizard

 
Pinball Wizzard
 
In 1984 begint Siebe Kooystra op dit adres de speelautomatenhal Pinball Wizard
 
Pinball Wizard voorgevel
bron: Balkster Courant van 15 juni 1989 de speelautomatenhal in 1993
 
JVH holding
bron: Leeuwarder Courant van 21 maart 2006
 
Siebbe Kooystra
bron: Leeuwarder Courant van 13 november 2006
 
Siebe Kooystra
bron: Leeuwarder Courant van 22 november 2006
 
Siebe Kooystra
bron: Balkster Courant van 23 november 2006
 
vergunning gokautomatenhal
bron: Leeuwarder Courant van 1 december 2006
 

Jack's Casino

 
Jacks Casino
 
Jack's Casino
bron: Balkster Courant van 7 december 2006
 
Het op 9 december 2006 geopende casino is op last van de voorzieningenrechter in Den Haag op 23 december 2006 gesloten. Op 25 januari 2007 heeft de rechter echter deze schorsing weer ongedaan gemaakt en de klacht van Siebe Kooystra ongegrond verklaard. Op 27 januari 2007 gaat het Casino weer open.
 
sluiting
 
Op 1 juli 2008 wordt de vestiging van Jack's Casino in Balk gesloten volgens bovenstaande mededeling op de voordeur. Het moederbedrijf JVH Gaming is in financiële problemen gekomen aldus de Leeuwarder Courant van 9 juli 2008.
 
Na een roerige start rond de jaarwisseling van 2006 en 2007 waren het voor de speelhal ook roerige tijden in Balk. In de avond van 6 maart 2007 was er een forse buit bij een overval uitgevoerd door 2 personen. Het AVRO programma "Opsporing verzocht" werd ingeschakeld om achter de identiteit van de daders te komen. Uiteindelijk zijn er 4 verdachten aangehouden.
Op 13 mei 2007 zijn er twee gokkasten opengebroken. Niet alleen het casino in Balk maar diverse speelhallen in de Zuidwesthoek zijn het doelwit geweest voor rovers in het voorjaar van 2007.
 
Het complete verhaal van de overvallen kan met behulp van onderstaande kranteknipsels gereconstrueerd worden.
Jack's casino
bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 2007
Overval Balk. bron Leeuwarder Courant van 3 april 2007
Opsporing verzocht
bron: Balkster Courant van 5 april 2007
Inbraak in casino Balk. bron Leeuwarder Courant van 14 mei 2007
Drie tips overval casino in Lemmer. bron Leeuwarder Courant van 30 mei 2007
Amsterdammer opgepakt voor overval gokhallen. bron Leeuwarder Courant van 6 juni 2007
Verdachte overvallen casino's opgepakt. bron Leeuwarder Courant van 4 juli 2007
Vrouwen vast voor overval op casino's. bron Leeuwarder Courant van 20 juli 2007
Celstraffen geeist voor overval gokhal Balk. bron Leeuwarder Courant van 8 februari 2008
Overvaller casino Balk snel gepakt. bron Leeuwarder Courant van 14 februari 2008
Tot 42 maanden cel voor overval op casino. bron Leeuwarder Courant van 22 februari 2008
Eis 1,5 jaar cel voor overval op casino Balk. bron Leeuwarder Courant van 18 juni 2008
Anderhalf jaar cel overval op casino. bron: Leeuwarder Courant van 2 juli 2008
 
uithangbord
Jack's Casino
 
Casino Balk binnenkort weer open onder een ander naam "Las Vegas". In verband met een grote reorganisatie en een fusie tussen JVH en Flash Casino’s is nu besloten na een jaar om de vestiging weer te openen. We schrijven maandag 6 juli 2009.
Het casino is nu definitief dicht. Het pand staat te koop / te huur
 
interieur interieur
het interieur in augustus 2011
interieur
het interieur in augustus 2011
Het gehele interieur is gestript in mei 2012. Alleen de nog aanwezige originele plafonds zijn blijven zitten.
 
It Bûterhûs
 
Buterhus

Buterhus

bron: Leeuwarder Courant van 11 oktober 2016

bron: Balkster Courant van 21 juli 2016
Buterhus
 
It Bûterhûs
www.buterhus.nl
 
VVV-agentschap Buterhus
bron: Balkster Courant van 23 februari 2017
VVV-agentschap
 
audiotour
bron: Balkster Courant van 25 oktober 2017
Buterhus
 
luisterwandeling Arno Brok
bron: Sneeker Nieuwsblad van 5 september 2018
 
audiotoer
 
luistewandeling
bron: Balkster Couirant van 13 september 2018
Buterhus
Balk Boterdorp Balk Boterdorp
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-09-2022