Concordia
 
Concordia
bron: Leeuwarder Courant van 12 mei 1896
 
Concordia
bron: Leeuwarder Courant van 8 juli 1896
 
Concordia 1911
 
Concordia 1911
foto 021-013 beschikbaar gesteld door Ytzen (Frits) Bergsma
 
1. Doede Dijkstra (geëmigreerd nar Amerika), 2. ?, 3. Fijlstra, 4. Sibbele Sjoerds, 5. Jan Piersma, 6. Albert Vos (achter het vaandel), 7. Jaitje Dijkstra, 8. Johannes Meijer, 9. Sjoerd Haantjes, 10. Sietze Hoekstra (dirigent)
 
11. Bendix Haagsma, 12. Wiepke Tijsma, 13. Gosse Plantinga, 14. ?, 15. Kees Bouwstra, 16. Anne Piersma, 17. Tijs van Hout, 18. Hendrik Kuiper, 19. Hendrik Louwsma, 20. Jan Reuhman
 
Concordia
 
Concordia
foto 153-001 beschikbaar gesteld door mevrouw A van der Heide - Hulzinga uit Heeg
De foto is waarschijnlijk genomen in 1934 ter gelegenheid van het 40 jarig jublileum. In de jaren daarna heeft Concordia een tweetal uitvoeringen georganiseerd met de "Friesche voordrager" Klaas Hulzinga uit Heeg. Dit was de broer van mevrouw van der Heide.
 
1. Jelle W. Nijdam, 2. A. (nne de Vos, 3. Johannes Groenewold, 4. Theunis Visser,
5. Marten Wagenaar, 6. Koen Gouma, 7. P. de Vries, 8. Willem van der Veer, 9. J. Smits, 10. Ane Piersma, 11. F. de Vries, 12. Jan Piersma, 13. A. de Jong, 14. J. Dijkstra, 15. ? Nijdam, 16. Jan de Goede, 17. ? Nijdam, 18. Piet Haantjes, 19. Jakob Kuiper
20. Johannes Wagenaar, 21. Johannes Koelstra, 22. Hendrik Jongsma, 23. S. Hoekstra (dirigent), 24. H. Kuiper, 25. Gosse Plantinga, 26. Th. van Hout
gegevens beschikbaar gesteld door Ytzen (Frits) Bergsma
 
Concordia Concordia
 
Concordia Concordia
knipsels beschikbaar gesteld door mevr. A van der Heide - Hulzinga te Heeg
 
Concordia
 
Concordia
foto 021-001 beschikbaar gesteld door Ytzen (Frits) Bergsma
 
Deze foto van Concordia is genomen ter gelegenheid van 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938. Gedurende 3 dagen was er feest in Balk. De muzikanten droegen een blauwe broek, een wit sporthemd met oranje gesp en een oranje muts.
bovenstaande is opgediepd uit het archief van Concordia door Wopke Haantjes
 
bovenste rij v.l.n.r.:
1. Johannes Groenewold, 2. Piet Haantjes (van de fietsenwinkel), 3. Evert Piersma ( van Anne Piersma), 4. Anne Piersma (van de Pypsterstikke), 5. Douwe Feenstra, 6. Bram van Dijk, 7. Herre Zijlstra, 8. Kees ten Woude, 9. Hendrik Haantjes (van de Helling), 10. Piet Smits (van Wijckel)
daaronder staand v.l.n.r.
11. Klaas Douma, 12. Bôke Ottema (van Sondel), 13. Koen Gouma, 14. Sybe van Hout (geëmigreerd), 15. Roelof Luyckx (van Henry Luyckx, winkelier), 16. Jotje Smits, 17. Imke Meinsma, 18. Hielke Plantinga (van Gosse Plantinga), 19. Yke Dijkstra, 20. Gosse Plantinga (van de Harichsterstikke)
zittend op stoelen v.l.n.r.
21. Boukje Koopmans, 22. Jeltje Weerman, 23. Japke Plantinga (van Gosse Plantinga), 24 Laurens de Rook (dirigent uit Lemmer), 25. Jeltje de Boer, 26. Anna Klasina van den Brug, 27. Hendrik van der Goot (van Kippenburg), 28. Jan Piersma (schilder van 't Kattenein)
zittend op de grond v.l.n.r.
29. Roelof Groenewold, 30. Martzen Hoogeveen, 31. Wopke Haantjes (broer van Piet en Hendrik)
meer over de streekharmonie Concordia is te vinden op hun website www.concordiabalk.nl
namen uitgezocht door Frits Bergsma en Wopke Haantjes
 
 
Concordia 1947
foto 021-002 en gegevens beschikbaar gesteld door Ytzen (Frits) Bergsma
Deze foto is genomen op de Harichsterweg ook wel Harichsterstikke genoemd. Nu de Wilhelminastraat.
v.l.n.r.:
Jan de Jong (van Jelle Wisses van Lorbuorren), Hendrik van der Goot (van Kippenburg), Jacob Kuiper (achter de grote trom), ? grote tromdrager, Hielke Plantinga (van Gosse Plantinga), Gosse Plantiga met cornet (van de Harichsterstikke), Roelof Boersma (van schilder Boersma), Freerk Beuckens (van Sondel ?), Geert Piersma met cornet (zoon van Anne Piersma), Johannes Groenewold met kleine trom, Jan Piersma met vaandel (van 't Kattenein, Westeinde), Anne Piersma (van de Pypsterstikke, Hoving (groepscommandant Rijkspolitie)
 
Concordia 1950
 
Concordia 1950
foto 021-003 en gegevens beschikbaar gesteld door Ytzen (Frits) Bergsma
De foto is in een weiland in Balk genomen ter hoogte van waar nu de afslag is vanuit de Herman Gorterstraat naar de Ludgerustraat. De schoorsteenpijp links op de achtergrond is die van de Volharding aan de Lytse Side. En het huis, ongeveer in het midden van de foto, stond links naast de huidige gymnastiekzaal, waar mevrouw Sloterdijk heeft gewoond en later de familie van der Werf en is nu parkeerterrein van de C1000.
 
bovenste rij staand v.l.n.r.:
Douwe Feenstra, Sytse Jongsma (van Hendrik Jongsma), Hendrik van der Goot (van Kippenburg), Anne Piersma (Pypsterstikke), Jaap Kuiper (van de carrosseriebouwer), Immie Meinsma (bakker), Freerk Beuckens
de rij daaronder staand v.l.n.r.
Jotsje Smits (Wijckel), Hielke Plantinga (van Gosse Plantinga), Frits Bergsma (van 't Kattenein), Piet Haantjes (van de fietsenwinkel), Wiepke de Jong (van Jelle Wisses), Koen Gouma, Bôkr Ottema (van Sondel ?), Meine Hottinga (van Wijckel), Hendrik Wildschut (van Harich), Hendrik Jongsma (woninginrichting), Jan Piersma met vaandel (van 't Kattenein)
daaronder zittend v.l.n.r.
Gosse Plantinga (van de Harichster Stikke), Jelle Visser (van Oudemirdum), Evert Piersma (van Anne Piersma), Piebe Bakker (dirigent van Koudum), Bram van Dijk, Pieter Smits (Wijckel ), Jacob Kuiper (tabakswinkelier)
voorste rij zittend op het gras v.l.n.r.
Jan de Jong (van Jelle Wisses van Lorbuorren), Geert Piersma ( van Anne Piersma Pypsterstikke), Johannes Groenewold (drukker ?), Frans Smits (Wijckel), Bôke Lyclema (van lokaal Chr. Belangen), Sybe van Hout (geëmigreerd)
 
Concordia rond 1956
 
Concordia rond 1956
foto 156-001 beschikbaar gesteld door Wopke Haantjes
 
1. Koen Gouma, 2. Evert Piersma, 3. Fr. Beuckens (Nijemirdum), 4. Sietze Jongsma, 5. Roel Luyckx, 6. Sieger Beuckens, 7. Immy Meinsma, 8. Pier Jongsma
9. Marten Lyklema (beheerder Lokaal Chr. belangen), 10. Hendrik Jongsma, 11. Hendrik Wildschut, 12. Eling Koopmans, 13. Jan Groenewold, 14. Hille de Koe, 15. Wim de Jong, 16. Bram van Dijk, 17. Freerk Beuckens (Rotterdam)
18. Klaas Visser, 19. Hendrik van der Goot. 20. Ane Piersma, 21. G. Piersma (dirigent), 22. Siebe van Hout, 23. Hielke Plantinga, 24. Gosse Plantinga, 25. Johannes Groenewold
26. Wopke Haantjes, 27. Ane Smit, 28. Klaas Dijkstra
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 oktober 2013 laatste wijziging: 27-10-2019