Doopsgezinde Gemeente te Balk
 

Doopsgezinde Historische Kring

 
voorgangers van de Doopsgezinde gemeente te Balk
naam voorganger: periode: pastorie: afkomstig van: vertrokken naar:
         
Rintke Aukes 1731      
Obbe Hinnes 1737, 1743, 1757, 1766, 1769    
Tjeerd Hinnes 1737, 1743, 1757, 1766, 1769    
Auke Ruurds 1780    
Ruurd Simens 1780, 1790, 1793 (oudste), 1805, 1810    
Hinne Heerts 1790, 1805, 1810    
Rink(e) Obbes 1790, 1805, 1810    
Johannes Obbes Smid 1777 (oudste), 1792 leraar, 1805, 1810    
Meine Obes Smid 1791 - 1828      
Klaas Haitzes Haitjema 1800 - 1844      
Obe Johannes Smid 1809 - 1840      
Tjeerd Haitjes Haitjema 1829 - 1847 Meerweg 10    
Haitje Hantjes Visser 1828 - 1854      
Ruurd Jacobs Symensma 1842 - 1853     Amerika
Ruurd Johannes Smid 1847 - 1853 Meerweg 10   Amerika
Douwe Simons Gorter 1854 - 1876 Raadhuisstraat 37 Warns / Stavoren overleden in 1876
Jan Jansz Honig jr. 1877 - 1902 Meerweg 8 Baard overleden in 1902
Roelof van der Veen 1902 - 1912 Meerweg 8 Irnsum Barsingerhorn
Hindrik Christiaan Barthel 1912 - 1916 Meerweg 8 Holwerd Aalsmeer
Sipke Inne van der Meulen 1916 - 1922 Meerweg 8 Terschelling Itens / Baard
Douwe Pieter de Vries 1923 - 1933 Meerweg 8 Hindeloopen Hoorn / Enkhuizen
Willem Isaak Fleischer 1933 - 1942 Meerweg 8 Terschelling Steenwijk / Meppel
Carl Friedrich Brüsewitz 1943 - 1946 Meerweg 8   Utrecht
Hendrik J. de Wilde 1946 - 1954 Meerweg 8 Assen / Stadskanaal Steenwijk
Andries Jan van der Linden 1954 - 1960 Meerweg 8 Holwerd Drachten
Marinus Johannes Heines 1960 - 1966 Meerweg 8 Oudebildtzijl  
Tjerk Jelsma 1967 - 1978 Meerweg 8   Damwoude
Jan Wouda 1978 - 1986 -   Leeuwarden
Piet Nijssen 1988 - 1995 -   Tjalleberd
Wiske J. Zijlstra - Beuker 1996 - 2007 -    
 
 
Doopsgezinde gemeente
foto 003-057 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
staand v.l.n.r.:
Renske Grouwstra, Franke Walstra uit Tjerkgaast, Aafje Minnes Overdiep, ?4? uit Rijs (zus van 12?), Wieke Siebesma pianolerares uit Sloten, mevrouw Kiestra Prins uit Wijckel, Willem Walstra uit Tjerkgaast, Annigje de Vries (werkte bij bakkerij Brandsma), Aukje Fopma (dochter van bakker Fopma van de Dubbelstraat), ?10? , Tjalling van der Zee (slager uit Balk), ?12? uit Rijs (zus van 4?), Doekle Walstra, Janke Kooistra (dochter van schoenhandelaar Kooistra van de Dubbelstraat), ?15? , Sip Grouwstra (zuster van Lucas Grouwstra)
zittend v.l.n.r.
Izaakje Wiarda, Hotske Douma - de Jong, Siemen de Jong (had een manufacturenzaak in Balk), Uwe de Jong (zus van Siemen de Jong), dominee Douwe Pieter de Vries (periode 1923-1933), Tjalke de Boer (van de busonderneming), Gretha Grouwstra-Duif, Lucas Grouwstra
maart 2008: gegevens aangevuld door mevrouw Meinesz-Hilverda , 94 jaar oud
 
foto 003-058 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
staand v.l.n.r.
1, 2, 3, 4, 5, 6
tussenrij v.l.n.r.
7, 8
zittend v.l.n.r.
9, 10, 11, 12, 13
De volgende namen horen bij deze foto: Saakje Wiarda, Aaf Overdiep, Griet Hepkema, Miedema, S de Jong, Tj de Boer, -   mevr Groenhof, mevr de Jong Douma, Anigje de Vries
 
foto beschikbaar gesteld door de Doopsgezinde gemeente
achterste rij staand v.l.n.r.
A. Hottinga, A.B. ter Brink, R. Westra, Jeltje van der Heide, Jantje Steenbeek, Jaarsma, Hiltje Woudstra, Dita Stoffelsma
middelste zittend op stoel v.l.n.r.
Hiltje Bakker, J. Steenbeek, Griet Sloterdijk, juf Siebesma, Annie van der Veen, Jap Plantinga,
voorste rij v.l.n.r.
Aafje W. ten Brink, Akke Reen, Jo Tamminga, Jantje de Vries, Ymkje Doorenspleet, Janke Steenbeek
 
 
bron: Balkster Courant 12 december 1931
 
 
 
 
 
<<< bron: Balkster Courant 5 april 1930
 
 
foto 148-005 beschikbaar gesteld door Frans van der Heide
1. Rinske Grouwstra (1906-1974), 2. Meintje Grouwstra-Bouwman (1881-1969), 3. His van der Zee-Elgersma (1898-1975), 4. mevrouw Verbeek, 5. ?, 6. Anna van Dijk-Sipkema (1899-????), 7. ? , 8. Jeltje Bosma-van der Merve (1903-1981), 9. Ymkje Visser Bosma, 10. mevr. H. Glashouwer
11. de Vries, 12. Hotske de Jong-Douma (1899-1964), 13. mevrouw Hoekstra (ZWH), 14. Brechtje Detmar-van Gosliga, 15. Tijsma - Van Brug, 16. v.d. Dijk (drukkerij Woudsend), 17. ?, 18. Grouwstra, 19. Glashouwer (Woudsend), 20. mevrouw Tamminga,
21. Kiestra, 22. de Vries, 23. Heynes, 24. Saakje (later getrouwd met S Sijtsma), 25. ?, 26. mevr Kooistra, 27. chauffeur van der Zee, 28. mevr. van der Heide, 29. mevrouw Bergsma (Harich), 30. mevrouw Dijkstra (aannemer), 31. Janneke Dijkstra-Hoekema (schilder)
 
 
foto 148-007 beschikbaar gesteld door Frans van der Heide
 
Een uitje naar Paterswolde. Paterswolde was in vroegere (hoogtij-)jaren een toeristische trekpleister. Er zijn hier vroeger wel zo’n drie uitspanningen met speeltuin geweest. Ook een geliefd doel voor busreisjes met groepen. En voor zulke groepsfoto’s was er wel eens zo’n houten tribune aanwezig. Foto 148-005 zou daar genomen kunnen zijn. Op de achtergrond de oude botenhuizen van de fa. Visser.
 
1. mevrouw Grouwstra, 2. Rinske Grouwstra, 3. His van der Zee - Elgersma, 4. mevr. Grouwstra, 5. ?, 6. ?, 7. ? , 8. ?, 9. Yke Landman-Volbeda, 10. Janneke Dijkstra-Hoekema, 11. Yke Schaap, 12. ?, 13. ?, 14. ?, 15. ?, 16. ?, 17. ?, 18. ?,
19. ?, 20. ? 21. mevrouw Bakker, 22. ?, 23. ?, 24. ?, 25. mevrouw Tamminga, 26. ?, 27. ?, 28. ?, 29. Saakje?, 30. mevrouw Hoekstra, 31. ?, 32. ?
 

eigendommen van de Doopgezinde gemeente te Balk
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom

minuut-plan

  kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom minuut- plan
Balk A 230 00 00 84 huis en erf A 5 Balk G 115 06 57 00 bouwland G 2
Balk A 231 00 01 30 kerk A 5   Balk G 116 01 91 50 weiland G 2
Balk A 242 00 02 70 huis en erf A 5   Balk G 117 00 80 90 weiland G 2
Balk G 38 03 33 00 weiland G 1   Balk G 118 00 08 70 huis en erf G 2
Balk G 39 03 00 50 weiland G 1   Balk G 119 00 12 70 tuin G 2
Balk G 40 02 40 30 bouwland G 1   Balk G 120 02 60 30 weiland G 2
Balk G 41 03 51 50 weiland G 1   Balk G 121 16 04 40 bosch G 2
Balk I 6 00 84 80 weiland I 1   Balk H 173 02 75 00 hooiland H 2
Balk I 7 00 76 70 weiland I 1              
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 86 Mennonite gemeente te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
296
00 03 00
publ. verkoop
838,-
8 febr, 1848
       
Balk
A
163
00 03 40
koopbrief
1500,-
11 april 1854
       
Balk
H
149
 
ruiling
 
6 mei 1854
       
Balk
A
427
 
ruiling
1400,-
29 april 1862
       
Balk
A
154 ged
 
koopbrief
90,-
26 juni 1863
       
Balk
A
157
 
publ. verkoop
1267,-
30 juli 1867
       
Woudsend
B
162 ged
 
ruiling
30,-
20 aug 1870
       
Woudsend
B
374 ged
 
ruiling
           
Woudsend
B
375
 
2/3 ruiling
 
20 aug 1870
       
Koudum
D
1578 ged
 
koopbrief
1500,-
1 nov 1873
       
Koudum
D
1464
         
Koudum
D
1463
         
Balk
I
332 ged
 
koopbrief
100,-
23 mei 1876
       
Balk
A
339
 
koopbrief
4500,-
27 mei 1879
       
Balk
A
340 ged
         
Balk
A
586
 
publ. verkoop
885,-
15 juni 1882
       
Balk
H
1053 ged
 
ruiling
935,42
21 sep 1909
       
Balk
A
900 ged
 
ruiling
10,-
10 okt 1912
       
Balk
J
435
 
toewijzing
8553,20
23 feb 1917
       
Balk
J
449
         
Balk
J
450
         
Witmarsum
C
886
 
koopacte
2300,-
13 april 1918
       
Witmarsum
C
645
         
Balk
I
443
 
toewijzing
2576,-
2 april 1921
       
Balk A 158   maken van een muur tussen A 157 en A 158  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1029, folio 24, nummer 155
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-06-2019