Gereformeerde Gemeente
 
foto 334-002 beschikbaar gesteld door Geale Kuperus
1. M. Sijdsma, 2. C. Demmer, 3. D. Renema, 4. Gabe de Vries, 5. Sijtse Piers Jongsma (* 1912 Balk), 6. Hisse Jongsma, 7. Imke D. de Vries, 8. G. van der Brug, 9. Johannes Wierstra
10. B.S. Falkena, 11. Douwe D. de Vries, 12 voorzitter Hendrik van der Wal, 13. H. Jaarsma, 14. D.M. Jellema
15. Johannes Klijnsma, 16. Klaas Kuperus, 17. H. van der Veer, 18. S. de Vries
 
De foto is gemaakt in 1936 of 1937 bij een gezamenlijk reisje van de knapenvereniging van de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde kerk te Balk
bovenste rij staand v.l.n.r.:
1. Marten van Dijk, 2. Sake de Vries, 3. Jan Plantinga, 4. Willem van Dijk, 5. Cornelis de Vries, 6. Gerben Weerman, 7. Joop Dijkstra, 8. Jaap Koopmans, 9. Bouke Jongsma, 10.leider H.W. Steegenga.
middelste rij zittend v.l.n.r.
11. leider Meinsma, 12. Jelle Groenewoud, 13. Johannes Groenewold, 14. dhr. Jan Rinkema, 15. Piet Dijkstra
voor zittend v.l.n.r.
16. Piet Dijkstra, 17. Roelf Luycks, 18. Jan Groenewoud, 19. Siebren Leyenaar, 20. Piet Plantinga, 21. Hendrik Koopmans, 22. Jan Groenewoud Jzn.
foto: collectie familie Groenewoud
 
 
foto 055-023 beschikbaar gesteld door de familie de Vries-Jongsma
Het kerkkoor behaalde op het concours in Molkwerum een eerste prijs, terwijl dirigent Hottinga de dirigentenprijs van het concours kreeg. De prijs bestond uit een mooi dirigeerstokje.
 
1. Hendrik Roelevink uit Wijckel, 2. Johannes Groenewold, 3. Douwe de Vries, 4. Willem van der Bijl, 5. Tjeerd de Jong, 6. Sietse Jongsma, 7. Jelle Groenewoud, 8. Piet van der Wal, 9. Luitje Mulder,
 
10. Eelkje Steegenga - Visser, 11. mevr.Wierda-van Hes, 12. Aukje Hottinga, 13. Antje Jongsma - Hoekstra, 14. Meine Hottinga, 15. Antje Jongsma - Bakker, 16. Romkje Groenewoud-Kroeze, 17. Lolkje de Vries, 18. Afke Elgersma,
 
19. Lies Steegenga, 20. Froukje Demmer, 21. Geertje Groenewoud, 22. Setske Strikwerda, 23. Marie Luyckx, 24. Dora Strikwerda, 25. Annie Groenewoud
 
 
foto 078-005 beschikbaar gesteld door Hittie Groenewoud-Hoekstra
1. Agnes Hornstra - Reen, 2. Hieke van der Heide - Stegenga, 3. ? , 4. Joke Bokma, 5. chauffeur, 6. ? Haitjema, 7. Hittie Groenewoud-Hoekstra, 8. Geertje Bakker-de Vries, 9. Gerberdina Wierda-van Hes
10. van der Zee - Bosma, 11. Geertje Strikwerda – Burgraaff, 12. Berendje Stegenga-Stegenga (vrouw van H.W. Stegenga), 13. ?, 14. Janke Steegenga – Heida, 15. Jantje Bosma – Hoekstra (schoonzus van 10)
16. Neeltje Bokma – Kaastra, 17. Eelkje van der Wal - de Goede (van Bauke van der Wal ,grossier), 18. ? Hoekstra moeder van Jantje Bosma – Hoekstra, 19. Griet Klijnsma - de Vries, 20. ? de Vlucht,
21. Tetje Stegenga-Bets, 22. Elisabeth-Jaarsma-Bosma, 23. weduwe H. Hornstra, 24. Pietje Steegenga
 

 

laatste wijziging: 24 maart 2017