Hervormde Gemeente
 
 
 
 
Hervormde Gemeente te Balk
foto 358-005 bschikbaar gesteld door Nel Kuiper

De meisjesvereniging van de Hervormde gemeente te Balk in 1920. De foto is waarschijnlijk genomen ter gelegenheid van het vertrek van dominee Pieter Bootsma in dat jaar.

Staand van links naar rechts:
Durkje de Jong (*1902 te Balk), Wiebe Harmens de Jong, boekdrukker te Balk, en Heerkjen Bootsma.
Baukje Rosenberg (*1900 te Balk), ouders: Anne Rosenberg, werkman te Balk,  en Teatske Haga.
Eelkje de Jong (*1899 te Balk), ouders: Johannes Pieters de Jong, schippersknecht te Balk, en Beeuw Jans Kuperus.
Antje Huisman (*1903 te Balk), ouders: Kerst Huisman, koetsier te Balk, en Antje Lyklema.
Grietje Lyklema (* 1903 te Balk), ), ouders: Boake Hisses Lyklema, schipper te Balk, en Anke Martens de Wilde.
Korneliske Kuperus (*1902 te Harich), ouders: Johannes Kuperus, kaaskoopman te Harich, en Meike Oppedijk.
Tjitske Harsma, geen gegevens kunnen vinden
Onbekend.
 
Zittend van links naar rechts:
Gerritje van Randen (*1900 te Balk), ouders: Albert Douwes van Randen, schipper te Balk, en Hylkjen Wolda.
Jantje Rosenberg (*1899 te Balk), ouders: Anne Rosenberg, werkman te Balk, en Teatske Haga.
Trijntje Kuiper (*1901 te Balk), ouders: Willem Jaitjes Kuiper, wagenmaker te Balk, en Petronella Roskam.
Tetje Bootsma - van Eyck Heslinga, echtgenote van Pieter Hinnes Bootsma Hervormd predikant te Balk van 1909 tot 1920.
Richtje de Roest (*1899 te Hemelum), ouders: Hendrik Baukes de Roest, schoenmaker te Balk, en Jetske Kuiper.
Antje van Randen (*1899 te Balk), ouders: Albert Douwes van Randen, schipper te Balk, en Hylkjen Wolda.
Aagje Wijnstra (*1899 te Balk), ouders: Wiebe Tjeerds Wijnstra, bakker te Balk, en Oedske van der Feer.
 
meisjesvereniging circa 1927
meisjesvereniging
Op de eerste rij staande:
Rinske Grouwstra, Ike Doorenspleet, Jeltje de Boer, Anna van Hout, Trijntje Tijsma, Hielke Tromp, Tjitte Tromp, Geeske Haringsma, Johannes Wagenmakers, Aaltje Kuiper, Liene de Vries, Hinke de Jong, Baukje de Jong.
Tweede rij zittend:
Aaltje Wagenaar, Roel Rosenberg, mevrouw Tromp, Bontje Doele, Hendrik Keulen, Antje Walda, mevrouw Wagenmakers, Pietje Doele, Mieke de Graaf.
Derde rij zittend:
Hilbert Tromp, Pietje Bosma, Jacoba Piersma, Sjoerdje Grouwstra, Lamkje Hoeksema
 
Oproep!!
Dit is een scan uit de krant. Graag een afdruk van de originele foto!
 
meisjesvereniging
 
foto 045-024 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
De foto is waarschijnlijk genomen ter gelegenheid van de het bezoek van Hervormde meisjesvereniging naar Oranjewoud.
1. Ietje Weerman 8. Skoltsje Bosman 15. Martzen Hoogeveen
2. de Jong 9. Piet de Vries, chauffeur bij Fa de Boer 16. Jantsje van Aise Feenstra
3. 10. 17. Beeuwke de Vries
4. 11.Antje Hoogeveen 18. Ibeltje de Jong jongere zuster van nr 2
5. dochter van Tijs Dijkstra 12. 19.
6. Annie Haringsma-Hoogeveen 13. Jetske Haringsma-Piersma 20. Sjoerdje Dijkstra
7. 14.  
 
reisje (tussen 1933-1937)
 
de foto is genomen bij uitspanning "De Passage" te Paterswolde waarschijnlijk rond 1935
foto 045-021 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
 
achterste rij staand op de verhoging v.l.n.r
1. chauffeur, 2. ? , 3. ? , 4. ? , 5. ? , 6. Jacobje Jelsma-Piersma, 7. ? , 8. Hinke de Jong, 9. Beeuw de Vries, 10. ? , 11. ?, 12. ?, 13. ?, 14. ?
rij doorvoor staand op de grond v.l.n.r.
15. ? , 16. ? , 17. Roelofke Rozenberg, 18. ? , 19. ? , 20. ? , 21. ? , 22. ? , 23. ? , 24. ? , 25. ?, 26. mevr G Tromp-Lasker, 27. ?, 28. chauffeur
zittend v.l.n.r.
29. ?, 30. ?, 31. Jantje Haantjes, 32. ? , 33 mevr. ds Groenewoud ?, 34. ds Groenewoud?, 35. ?, 36. ?, 37. ?, 38. ?
liggend op de voorgrond v.l.n.r.
38. ?, 39. ?, 40. ?, 41. ?, 42. ?, 43. ?, 44. ? , 45. ? , 46. ?, 47. Jouke Haringsma, 48. ?, 49. ?, 50. ?, 51. ?, 52. ?, 53. ?, 54. ?
 
 
foto 045-018 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
1. Roelofke Rozenberg 18. 35. mevr. Sijtsma (van bakker Sijtsma)
2. 19. 36.
3. 20. 37.
4. 21. Hinke de Jong 38.
5. 22. Pieke de Jong 39.
6. 23. Pier de Jong 40.
7. 24. Taeke Steenbergen 41.
8. 25. 42. Piet Haantjes
9. 26. 43.
10. 27. 44.
11. 28. 45. Jantje Haantjes
12. 29. 46. mevr. Groenewoud
13. 30. Hendrik Haantjes 47. ds Groenewoud
14. Line van der Meer-de Vries 31. 48. organist Rinkema ? of Rinke Galema
15. 32. Baukje de Jong (van Jan Visser) 49.
16. 33. Jouke Haringsma 50.
17. Jacobje Jelsma-Piersma 34.  
 
 
foto 098-016 beschikbaar gesteld door Berthe Haringsma
 
reisje vrouwenvereniging (tussen 1953 en 1958)
 
foto 077-041 met namen beschikbaar gesteld door mevr. W. de Vries-Muizelaar uit Balk
 
1. Jantje Haantjes, 2. Pietertje Sloterdijk-de Boer, 3. Hinke Zijlstra-Schotanus, 4. mevr. Kok, 5. Aaltje Tromp-de Vries, 6. Lies Sietsma, 7. Catrien Hoekstra-Zwerver, 8. Wieke de Boer-van der Veer, 9. B. Visser-de Jong, 10. ?, 11. Betje Piersma-de Vries, 12. Sjoerdje Otter-Riemersma, 13. Boukje Groenhof, 14. Grietje Huisman-Schilstra, 15. Grietje Bremer-Bremer
 
16. Sietske Smink-Dijkstra, 17. Trijntje Hetting, 18. Japke Feenstra-Venema, 19. Akke Beuckens-Schaap, 20. Rinkje van Dijk-Valk, 21. Akke Vos, 22. Eelkje de Vries-de Jong, 23. Antje Lyklema-van Randen, 24. Trijntje Meinsma-Engberts, 25. Zus Hoekstra, 26. mevr. Nijholt-Zuiderhof, 27. Sietske Schra-van Houten
 
28. J. Haringsma-Piersma, 29. Fintje Haantjes-Haringsma, 30. Frijke Steenbergen-Visser, 31. Trijntje de Graaf-de Kroon, 32. Wieke de Ruiter, 33. mevr. ds. Belier, 34. Eap Larooij-de Jong, 35. Aaltje Lyklema-Kuiper, 36. Wiepkje de Jong
 
foto 289-002 beschikbaar gesteld door Ruurdje Kingma-Zijlstra
De zondagsschool circa 1952. 3e van links vooraan is Ruurdje Zijlstra. De leider rechts achter Willem de Jong van de boekhandel.
 
reisje vrouwenvereniging naar de Sprookjeshof te Zuidlaren (tussen 1968 en 1973)
 
foto 077-042 met namen beschikbaar gesteld door mevr. W. de Vries-Muizelaar uit Balk
 
1. J. Haantjes-Roelevink, 2. J. Haringsma-Piersma, 3. W. de Vries-Muizelaar, 4. J. van Strien-Hettinga, 5. G. Klijnstra-de Jong, 6. F. de Jong-Visser, 7. L. Zuiderhof-Postma,
8. R. van der Heide-Harkema, 9. mevr. T. Sietsma, 10. M. Mast-de Boer, 11. T. Nieuwenhuis-Beuckens, 12. M. Boersma-Hoogeveen, 13. A. van der Zee-Visser, 14. J. Feenstra-Venema, 15. mevr Ds. Wiegers,
16. W. Tijsma-van Solkema, 17. J. Smink-Bremer, 18. A. Lyklema-van Randen, 19. S. Smink-Dijkstra, 20. R. van Dijk-Valk, 21. mevr. de Ruiter, 22. A. Lijklema-Kuiper, 23. Hinke Zijlstra-Schotanus, 24. G. Schots-Couperus, 25. Trijntje Meinsma-Engberts,
26. W. van Dijk-Lootsma, 27. C. Hoekstra-Zwerver, 28. F. Sjoerds-de Vries, 29. S. Schraa-van Houten, 30. G. Tromp-Lasker, 31. Hinke de Jong, 32. Tr. de Graaf-deKroon
 
reisje vrouwenvereniging naar Schiphol (tussen 1953en 1958)
 
foto 077-040 met namen beschikbaar gesteld door mevr. W. de Vries-Muizelaar uit Balk
 
1. mevr. ds. Belier, 2. ?, 3. Eab Larooij-de Jong, 4. Sietske Smink-Dijkstra, 5. ?, 6. Trijntje Meinsma-Engberts, 7. Jeltje Roskam-Feenstra, 8. Trijntje de Graaf-de Kroon, 9. Hinke Zijlstra-Schotanus, 10. Rinkje van Dijk-Valk
 
11. Wiep de Vries-Muizelaar, 12. Grietje Huisman-Schilstra, 13. Anne van der Zee-Visser, 14. Joukje Doele, 15. Eelkje de Vries-de Jong, 16. Akke Vos, 17. Jetske Haringsma-Piersma, 18. Jeltje Smink-Bremer, 19. mevr. de Vries (A&O grossier), 20. mevr. Nijholt-Zuiderhof
 
21. Grietje Bremer-Bremer, 22. Aaltje Lyklema-Kuiper, 23. Catrien Hoekstra-Zwerver, 24. Wiepkje de Jong ?, 25. ?
 
krantenknipsel 045-033 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
De Hervormde vrouwenverenging "Looft den Heer" is opgericht op 3 maart 1933. In 1983 werd het 50 jarig jubileum uitgebreid gevierd onder voorzitterschap van mevrouw J. Haringsma-Piersma.
 
 
foto 077-120 met namen beschikbaar gesteld door mevr. W. de Vries-Muizelaar uit Balk
 
1. W. Tjalma-de Wilde, 2. M. Zijlstra-Kluwstra, 3. L. Sijtsma-Gerlofs, 4. Akkerman-Akkerman, 5. R. Hoekstra-de Boer, 6. H. Zijlstra-Schotanus, 7. mevr. Nijboer, 8. K. van der Meer-Riemersma, 9. S. Albada-van der Wal, 10. L. van der Zee-Visser
11. M. Boersma-Hoogeveen, 12. Koopmans, 13. J. van Strien-Hettinga, 14. Wijnstra-Zwart, 15. Sj. Dijkstra-Roelevink, 16. H. van der Wielen, 17. ?, 18. L. Visser-Visser
19. B. Bergsma-Miedema, 20. Tj. Smid-Noles, 21. W. van Dijk-Lootsma, 22. G. Bremer-Bremer, 23. J.Feenstra-Venema, 24. T. Doele, 25. R. van Dijk-Valk, 26. T. Meinsma, 27. T. de Jong-Visser, 28. W. Zuiderbaan-de Kroon, 29. mevr. Altena, 30. M. Mast-de Boer, 31. H. Feenstra-de Jong
32. R. Schotanus / Renske Grouwstra, 33. G. Tromp-Lasker, 34. mevr. Burger-Mandemaker, 35. W. de Vries-Muizelaar, 36. J. Haringsma-Piersma, 37. S. Schra-van Houten, 38. F. Sjoerds-de Vries 39. mevr. de Vries-Vos, 40. G. Schots-Kuperus
41. T. Nieuwenhuis-Beuckens, 42. L. Zuiderhof-Postma
 
Door de vergrijzing en het gebrek aan een nieuw bestuur is in 2008 de vrouwenvereniging opgeheven.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 21-05-2019