Krite Koar
 
Kritekoar
foto 055-024 beschikbaar gesteld door de familie Jongsma
 
In 1947 werd de ereprijs gehaald op een zangconcours te Molkwerum
boven v.l.n.r.
Douwe van der Zee, Jelte Kok, Marten van Dijk, Jelle Sikkes, Jan Nieuwenhuis, Rintje Roskam, ? , Luca Vermooten, J. Sietsma, dirigent Joop Franzen, Johannes Jongsma, Age van der Meer, Wopke Haantjes
midden v.l.n.r.
Jan Wagenmakers, Griet Sloterdijk, Jantje Tromp, Lies Sietsma, Line van der Meer, Boukje de Jong, Antje Jongsma, Alie Sikkes, Betje van Dijk, Martzen Hoogeveen
onder v.l.n.r.
Hitsje Hiemstra, Diete Hofman, Tedske Haantjes, Coba Piersma, Vronie Franzen, Rinske van Dijk, Riek van Houten, Pietje Plantinga
 
Kritekoar
bron: Balkster Courant van 20 oktober 1956
 
Kritekoar
 
Kritekoar
foto 098-021 beschikbaar gesteld door Berthe Haringsma
v.l.n.r.
1. Meile Salverda, 2. Geeske Salverda de Vries, 3. Marten van Dijk, 4. ? , 5. Riek van Hout, 6. ? Tromp, 7. Else de Jong, 8. Jelle Groenewoud, 9. Diete Hofman, 10, mevr. van de Berg, 11. mevr. Zwaagstra, 12. Annigje Haringsma-Hoogeveen, 13. Schilstra - de Jong, 14. ?
15. Uilke Hoogeveen, 16. ? 17. ?, 18. ? Haantjes, 19. ? Dijkstra, 20. ? 21. Jongstra, 22. Elizabeth Sietsma-Gerlofs, 23. Zijlstra, 24. ?, 25. ?, 26. ?, 27. ? Plantinga
28. Johannes Jongsma, 29. Jentje Sietsma (bakker), 30. Hendrik van der Goot (organist, woonde op Kippenburg), 31. Joop Franzen (dirigent), 32. W. Haantjes, 33. Grietje Sloterdijk, 34. Baukje de Jong, 35. mevr. Smits,
36. ? Wagenmakers, 37. ?, 38. mevr. Jongsma, 39. ? 40. ? Lijklema
 
opname in Avro studio in 1964
 
Kritekoar
foto 033-003 en gegevens beschikbaar gesteld door Hannie Riemersma uit het fotoalbum van Alie en Bennie Klinkhammer
 
bovenste rij mannen v.l.n.r.:
Marten van Dijk, Rein Bos, Rein van der Zee, Eize Feenstra, Herre Smid, Plantinga, Anne Betlehem, Pieter Hoekstra, 9 ?, M. Salverda, Inne de Vries, Wopke Haantjes, Jan Jongstra (bloemist), Gerrit Haantjes, 15 ?
4e rij vrouwen v.l.n.r.
 
3e rij vrouwen v.l.n.r.
Teatske Haantjes, Bokma, Ankie de Jong?, Dinie Kramer, Anke Hoekstra
2e rij vrouwen v.l.n.r.
Jongsma (van Sietse Jongsma), Dooper, Zwaagstra, Haringsma, Boukje Visser de Jong, Wieke de Boer-van der Veer, Geertje Veldman-Siemonsma, Salverda
voorste rij vrouwen v.l.n.r.
Elze de Jong, Boukje Schildstra, Boukje Smid, Diete Groenewold, Smink, Jo Dölle Bonekamp
dirigent waarschijnlijk Joop Franzen
 
Kritekoar
foto 040-005 beschikbaar gesteld door Hendrik Leijenaar
nog een foto genomen in de Avro-studio, datum onbekend
 
 
 
Kritekoar
 
Kritekoar
foto 233-006 beschikbaar gesteld door Gerrie Bergsma-Wagenaar
 
1. ?, 2. Gerrie Wagenaar, 3. Corrie Plantinga, 4. Anne Bethlehem, 5. Hieke Haga, 6. Jan Wijnia, 7. Piet Velman, 8. Fedde van der Zee, 9. Inez Bergsma, 10. Appie Smit , 11. Janny Visser
 
12. ?, 13. Marten van Dijk, 14. Hitsje Hornstra, 15. dhr. Bos, 16. Aldert Bergsma (chauffeur), 17. Dieuwke van der Zee, 18. Geertje Siemonsma, 19. Annie Visser, 20. mevr. de Boer van der Zee, 21. Janneke Dijkstra, 22. Pier (man van Appie Smit)
 
23. dhr. Meile Salverda, 24. mevr. Zwaagstra-de Haas, 25. Gosse Plantinga, 26. mevr. Salverda, 27. mevr. Smink, 28. Baukje Schilstra, 29. ?, 30. ?, 31. mevr. Sietsma, 32. Joop Franzen, dirigent, 33. mevr. Hoekema, 34. dhr. Hoekema
 
35. ?, 36. mevr. Smit, 37. ?, 38. mevr. Blaam-de Boer, 39. dhr. Salverda, 40. Sjoukje Haantjes, 41. dhr. de Vries, 42. dhr. Sietsma, 43. Else de Jong-Jellema, 44. Pieke de Jong
 
Kritekoar
foto 233-007 beschikbaar gesteld door Gerrie Bergsma-Wagenaar
 
Kritekoar
foto 040-006 beschikbaar gesteld door Hendrik Leijenaar
op het podium van dorpshuis De Treemter te Balk
 
achterste rij heren staand v.l.n.r.
1 ?, 2 ?, 3 ? , 4 ?, 5 ?, 6 ?, 7 ?, 8 ?, 9 ?, 10 ?, 11 ?, 12 ?, 13 ?
achterste rij dames v.l.n.r.
1 ?, 2 ?, 3 ? , 4 ?, Romkje Groenewoud- Kroeze, 6 ?, 7 ?, 8 ?, 9 ?, 10 ?, 11 ?, 12 ?, 13 ?
voorste dames staand v.l.n.r.
1 ?, 2 ?, 3 ? , 4 ?, 5 ?, 6 ?, 7 ?, 8 ?, 9 ?, 10 ?, 11 ?, 12 ?, 13 ?, 14 ?, 15 ?, 16 ?
voorste rij zittend v.l.n.r.
1 ?, 2 ?, 3 ? , 4 ?, 5 ?, 6 ?, 7 ?, 8 ?, 9 ?, 10 ?, 11 ?, 12 ?,
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 december 2016 laatste wijziging: 27-10-2019