Maatschappij Gaasterland Register Hypotheken 69: 106 / 611
 
Maatschappij Gaasterland
bron: Nederlandsche Staatscourant van 27 januari 1898
 
Maatschappij Gaasterland
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 136-103
volledige brief dd 29 september 1903
 
Maatschappij Gaasterland
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 159-126
volledige brief dd 11 november 1914
 
pagina in bewerking
 
eigendommen van de Maatschappij Gaasterland
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
        Maatschap -- 29 jan 1898        
      Rectificatie -- 21 oct 1898        
Balk A 153   ,,   ,,        
Balk A 278   ,,   ,,        
Balk A 354   ,,   ,,        
Balk A 467   ,,   ,,        
Balk A 469   ,,   ,,        
Balk A 542   ,,   ,,        
Balk A 543   ,,   ,,        
Balk A 544   ,,   ,,        
Balk A 545   ,,   ,,        
Balk B 14   ,,   ,,        
Balk B 1172   ,,   ,,        
Balk B 1203   ,,   ,,        
Balk B 1217   ,,   ,,        
Balk B 1367   ,,   ,,        
Balk B 1368   ,,   ,,        
Balk F 156   ,,   ,,        
Balk H 926   ,,   ,,        
Balk H 927   ,,   ,,        
Balk H 1081   ,,   ,,        
Balk H 1082   ,,   ,,        
Balk H 1083   ,,   ,,        
                     
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1111, folio 106, nummer 611

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-06-2019