firma Nijmeijer en van der Wal Register Hypotheken 69: 89 / 237
 

Het gezin van Arend Hendriks Nijmeijer woont halverwege de 19e eeuw met 10 kinderen bij de rogmolen aan de Lytse Side 14 in Balk. Op de zogenaamde “Molenpolle”. In 1867 emigreren ze naar Noord-Amerika. Op zoon Hendrik Nijmeijer na. Hij neemt de molen over van zijn ouders.
In het jaar voorafgaand aan hun emigratie heeft Arend Nijmeijer het aan de stok met de stoombootkapitein van de dienst tussen Lemmer via Balk naar Sneek. Op 3 april 1866 doet de stoomboot voor het eerst Balk aan. De Luts is te smal om te keren. De kapitein, waarschijnlijk Brouwer uit Lemmer, maakt gebruik van een sloot bij de molen om te keren. Nijmeijer is bang voor schade en wil tegen betaling van de onkosten de sloot wel aanpassen.  De kapitein weigert dit en schrijft zijn frustraties in een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van 10 april. Nijmeijer geeft in de krant van 24 april 1866 weerwoord. Later is hier het “Zwaaigat” gemaakt.

De PelikaanKoog aan de Zaan
foto: verzameling F. Rol, omstreeks 1870
De Pelikaan in Koog aan de Zaan

De oude standerd molen voldeed niet meer en wordt afgebroken. Bovenkruier “De Pelikaan” in Koog aan de Zaan wordt aangekocht in 1877 en gaat, in onderdelen denk ik, per schip naar Balk. In 1878 zoekt Nijmeijer samenwerking met  koopman Dirk Gerrits van der Wal uit Sloten. De firmanaam wordt “Nijmeijer en van der Wal” Naast het molenaarsbedrijf handelt de firma in granen, meel, oliezaden, lijnkoeken en olie.  Lang duurde de samenwerking niet.  In 1884 wordt de vennootschap ontbonden. Dirk van der Wal vertrekt naar Amsterdam waar hij in 1887 trouwt met Vogeltje Kolk. Hij probeert de kost te verdienen als bediende. Hendrik Nijmeijer blijft eigenaar van de molen en de naastgelegen woningen. Ook hij verkiest emigratie naar Amerika. Het complex gebouwen gaat in 1887 over in de handen van Meine Annes Meinesz uit Harich.
Bij de foto: Oliemolen de  Pelikaan te Koog aan de Zaan. Van deze molen in Balk zijn geen foto’s bekend. Inzet: advertentie in het landelijke dagblad “Het Nieuws van de dag” van 19 januari 1878.

bron: Balkster Courant van 4 juli 2019, Weromsjen yn Gaasterlân 431,
 
Nijmeijer en van der Wal
bron: Nederlandse Staatscourant van 23 juli 1878
 
Nijmeijer en van der Wal
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1884
 
eigendommen van de firma Nijmeijer en van der Wal
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 93ged   acte van vennootschap - 17 aug 1878        
Balk A 615   dading   30 okt 1883        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1094, folio 89, nummer 237
notariële acten
 
1878 Langweer, notaris J. Zijlstra. Vennootschap
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk; fa. Nymeyer en van der Wal
- Hendrik Nijmeyer te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74059 Repertoirenr.: 100 d.d. 6 juli 1878
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 juni 2019 laatste wijziging: 16-08-2019