ziekenfonds "Onderling Hulpbetoon"
 
Opgericht 22 februari 1900 door Klaas Henstra, kuiper (1866-1908) en Nanne Reinder Kuperus (1867-1934), directeur zuivelfabriek te Harich.
 
ziekenfonds onderling hulpbetoon
bron: Niuewsblad van Friesland van 15 januari 1902
 
Age Sipkes Hofstra, goud- en zilversmid te Balk, werd in in 1910 benoemd in het bestuur als opvolger van J.H. Dijkstra.
 
1927: Markus Bouwman, timmerman te Balk, Anne Rozenberg en L. Haarsma
1928: Gatze Plantinga
 
bestuur
bron: Balkster Courant van maart 1940
Zittend van links naar rechts Anne Rozenberg (1869-1957),  Aldert Noordwal (1884-1965), Jurjen Teernstra Sr (1862-1942).
Staand van links naar rechts Bauke Hoekstra (1895-1954) en Harmen Hoogeveen (1891-1970)
 
Onderling Hulpbetoon
knipsel en programma beschikbaar gesteld door mevr A van der Heide - Hulzinga
 
ziekenfonds  
ziekenfonds
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1939
 
ziekenfonds
bron: Leeuwarder Courant van 23 sep 1918
 
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1940
 
ziekenfonds Onderling Hulpbetoon
bron: Balkster Courant van 1 november 1941
 
ziekenfonds Onderling Hulpbetoon
In het voorjaar van 1989 verschenen in de Balkster Courant een aantal artikelen over het lokale ziekenfonds Onderling Hulpbetoon.
Geschreven door B.H. ?????
deel 1, deel 2, deel 3, deel 4
 
ziekenvervoer in de Zuidwesthoek van Friesland
 
Aangezien de goedkeuring voor het gebruiken van een ziekenauto door het ziekenfonds moet worden gedaan wordt de aanschaf van een professionele ziekenauto in de zuidwesthoek van Friesland in 1967 op deze pagina behandeld. Al in 1943 liet het ziekenfonds Onderling Hulpbetoon een in Bakhuizen gemaakte wagen voor ziekenvervoer keuren.
 
  ziekenfonds Onderling Hulpbetoon

Durk Lolles Hijlkema uit Bakhuizen is taxichauffeur en krijgt ontheffing voor ziekenvervoer. Zijn goede auto verstopt hij onder oud heigereedschap in de hokken achter zijn woning aan de Sint Odulphusstraat 17 in Bakhuizen. Hij blijft in een Chevrolet rijden van zijn broer Rimmer omdat die auto anders toch zou worden gevorderd. In de loop van de oorlog willen de Duitsers nog de de auto van Durk Hijlkema vorderen. Maar de auto wil niet starten en daarom wordt Frans van der Werf gevraagd om met zijn paard de auto te trekken. Dit lukt niet waardoor Hijlkema de auto mag houden.

bron: www.gaasterlandinww2.nl
 
kentekens Rimmer Hylkema (1883-1960):
B 5724 afgegeven op 25 september 1922, vernietigd 19 september 1930
B 14100 afgegeven op 2 augustus 1929, vernietigd op 18 september 1930
kentekens Durk Lolles Hylkema (1885-1973):
B 27526 afgegeven op 12 mei 1945
bron: www.tresoar.nl
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 april 1943 >>>
 
ziekenauto Gaasterland
bron: Leeuwarder Courant van 20 december 1966
ziekenauto zuidwesthoek
lees het complete artikel op: bladzijde 1 / bladzijde 2 / bladzijde 3
 
ziekenwagen zuidwesthoek
bron: Friese Koerier van 20 april 1967
Lees het verslag van de raadsvergadering over de aanschaf van een ambulance op deze link
 
ambulance zuidwesthoek  
<<< bron: Friese Koerier van 17 juni 1967
 
ambulance zuidwesthoek
bron: Friese Koerier van 5 september 1968
 
De ambulance is in 1961 gebouwd door de Gebr. Visser Carrosserie uit Leeuwarden voor de VZA in Amsterdam.
 
ambulance
foto 379-001 beschikbaar gesteld door Bert Visser
 
Gebroeders Visser Carrosserie
Visser Leeuwarden is in 1910 opgericht door Gerben Visser. Als Visser Wagenmakerij richtte het bedrijf zich voornamelijk op de productie van koetsen en sjezen. Toen het gemotoriseerd vervoer in Nederland toenam, groeide Visser uit tot een bouwer van autobussen, ambulances en brancardsystemen. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw ontwikkelde het bedrijf zich meer en meer tot een specialist in hulpverleningsvoertuigen.
bron: www.visserleeuwarden.nl
 
Gerben Visser wagenmakerij Leeuwarden Gerben Visser wagenmakerij Leeuwarden
bron: beeldbank HCL 001003146 bron: Leeuwarder Courant van 6 juli 1916
De wagenmakerij van Gerben Visser ( * 20 maart 1888 te Hijum) was gevestigd op de hoek van de Harlingersingel en de Westersingel te Leeuwarden met uitzicht op de Vrouwepoortsbrug en de Oldehove.
 
ambulance Gebroeders Visser
foto 379-002 beschikbaar gesteld door Bert Visser
De door de Gebr. Visser Carrosserie te Leeuwarden tot ambulance omgebouwde Mercedes-Benz met kenteken FD-61-73 afgegeven op 18 april 1961.
De ambulance is gebouwd voor de VZA in Amsterdam (Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam) De VZA is op 1 maart 1957 opgericht door het samengaan van de particuliere ziekenvervoerders Ziekenvervoer Verhagen en Veenstra Ziekenvervoer. Een maand later sloten de reeds samenwerkende bedrijven EPMA en NAZO zich aan. In 1959 verwierf VZA een belangrijk contract bij het ziekenfonds waarmee een solide basis was gevormd.
bron: Nederlands Ambulance Archief.
 
 
De ambulance is rond 1975 verkocht door de gemeente Gaasterland aan een particulier voor het schamele bedrag van f 250,- . De wagen had een benzine verbruik van 1 liter op 4 kilometer. Sinds 2017 is hij weer terug waar hij ooit gebouwd is. Bert Visser, kleinzoon van de oprichter van wagenmakerij Gerben Visser, wil hem restaureren en is opzoek naar zoveel mogelijk informatie over deze ambulance.
www.visserambulancemuseum.nl
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 januari 2013 laatste wijziging: 14-03-2021