ziekenfonds "Onderling Hulpbetoon"
 
Opgericht 22 februari 1900 door Klaas Henstra, kuiper (1866-19??) en Nanne Reinder Kuperus (1867-1934), directeur zuivelfabriek te Harich.
 
ziekenfonds onderling hulpbetoon
bron: Niuewsblad van Friesland van 15 januari 1902
 
Age Sipkes Hofstra, goud- en zilversmid te Balk, werd in in 1910 benoemd in het bestuur als opvolger van J.H. Dijkstra.
 
1927: Markus Bouwman, timmerman te Balk, Anne Rozenberg en L. Haarsma
1928: Gatze Plantinga
 
bestuur
bron: Balkster Courant van maart 1940
 
Onderling Hulpbetoon
knipsel en programma beschikbaar gesteld door mevr A van der Heide - Hulzinga
 
ziekenfonds  
ziekenfonds
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1939
 
ziekenfonds
bron: Leeuwarder Courant van 23 sep 1918
 
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1940
 
ziekenfonds Onderling Hulpbetoon
In het voorjaar van 1989 verschenen in de Balkster Courant een aantal artikelen over Onderling Hulpbetoon.
Geschreven door B.H. ?????
deel 1, deel 2, deel 3, deel 4
 

 

laatste wijziging: 4 januari 2013