firma de Vries & van der Wal
 
de firmanten zijn: Cornelis de Vries, boekhouder te Sneek en Bouke van der Wal boekhouder te Rotterdam
 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was de personeelsbezetting van de firma als volgt:

Cornelis de Vries zat op kantoor en deed de boekhouding. Bouke van der Wal "reizigde" zoals dat toen genoemd werd, hij was dus vertegenwoordiger van de firma, later bijgestaan door Kaspersma. Chef magazijn was Johannes Larooy. In het magazijn werkten verder Kees de Vries (van Japiks-Eke), Huite Luinenburg uit Wijckel deed de embalage. Ook Jan Groenewoud ( van Jakob) heeft er een tijdje gewerkt. Later ook Jurjen en Gerrit Schram van Nij-Amerika. Op het kantoor werkten Teake Steenbergen, Durk Schram en Diete Hottinga.

 
personeel de Vries & van der Wal
foto 077-058 komt uit het album van Cornelis de Vries en is ingestuurd door Hannie Riemersma
personeel van de firma de Vries & van der Wal in 1955 voor de garagedeur
achterste rij v.l.n.r.
Johannes Larooy, Kees de Vries, Piet Hoving, Taeke Steenbergen, Jacob Miedema, Johannes Groenewoud,
voorste rij v.l.n.r.
Siep Nijdam?, Diete Hottinga, Wigle Haringsma, Hans van der Veer, Huite Luinenburg, Rintje Haarsma, Jiske Nijholt
 
personeelsreisje
foto 077-057 beschikbaar gesteld door Kees de Vries
Personeelsreisje in ? naar ?
 
personeelsreisje
foto 077-059 beschikbaar gesteld door Kees de Vries
Personeelsreisje in ? naar ?
 
personeelsreisje
foto 168-033 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
 
personeelsreisje NGV
Personeelsreisje in ? naar ?
staand van links naar rechts:
1. ?, 2. ?, 3. ?, 4. ?, 5. ?, 6. ?, 7. ? 8. ? 9. ? 10. Jacob Miedema, 11. Teake Steenbergen, 12. Frijke Steenbergen-Visser, 13. ?, 14. ?, 15. mevr. de Vries-Muizelaar, 16. ?, 17. ?, 18. Kees de Vries
zittend van links naar rechts:
19. Johannes Groenewoud, 20. ?, 21. ?, 22. Bouke van der Wal, 23. ?, 24. van der Wal
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1965
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1967
klik op de afbeelding voor de huidige (2016 google streetview)
 
bron: Balkster Courant van 12 april 1969
van links naar rechts: Bauke van der Wal, Johannes Larooij, Okke van der Wal, Taeke Steenbergen
 
bron: Balkster Courant 30 mei 1970
 
 
bron: Friesch Dagblad van 8 maart 2017
 
 
 
 
eigendommen van firma de Vries en van der Wal
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
130
 
veiling/koopacte
16000,-
28 dec 1928
       
Balk
A
521
         
Balk
A
522
         
Balk
A
523
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1135, folio 130, nummer 499

 

laatste wijziging: 24 maart 2017