zeilvereeniging "Westergoo"
 
bron: Leeuwarder Courant van 7 juli 1890
 
bron: Het Nieuws van de Dag van 14 juli 1890, (krant voor Amsterdam en omgeving)
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1890
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1890
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 september 1890
 
-- 1891 --
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1891
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 12 augustus 1891
 
-- 1892 --
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 augustus 1892
 
 
 
bron: Het Nieuws van de Dag van 24 augustus 1892
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 16 augustus 1892
 
-- 1893 --
 
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1893
 
bron: Het Nieuws van de Dag van 22 augustus 1893
 
-- 1894 --
 
bron: Leeuwarder Courant van 25 augustus 1894
Drukfout Oostergoo moet Westergoo zijn
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 17 augustus 1894
 
bron: Het Nieuws van de Dag van 25 augustus 1894
 
-- 1895 --
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 juli 1895
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 juli 1895
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1895
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 3 augustus 1895
 
-- 1896 --
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 augustus 1896
 
bron: Leeuwarder Courant van 14 september 1896
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 4 september 1896
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 september 1896
 
-- 1897 --
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 juli 1897
 
-- 1898 --
 
 
 
-- 1899 --
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 juli 1899
 
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 juli 1899 >>>
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 juli 1899
 
-- 1900 --
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1900
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 september 1900 >>>
 
 
bron: Nieuwe Haarlemse Courant van 8 september 1900
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 september 1900
 
-- 1901 --
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 juli 1901
 
pagina in bewerking
 
schipper Broer de Vreeze (* 4 juli 1881 te Mirns en Balhuizen) uit Balk wint met zijn schip "Goede Hoop" bij de 100ste hardzeildag in 1913 op het Snekermeer fl. 75,-
Balkster Watersport
Zeilvereeniging "Sleat" 1933
Watersportvereniging "Sleattemermar" anno 2023 vanaf ????
 
bestuursleden
periode naam beroep woonplaats functie
1890-1893 Gerrit Nicolaas de With (*1863 te Leeuwarden) burgemeester Sloten voorzitter
  is van 1893-1901 burgemeester van Groenlo      
1890 Rintje Pieters van Dijk (*1845 te Langweer) wethouder Sloten bestuurslid
1890-1897 Gerben Gerrits van der Wal (*1856 te Sloten) koopman Sloten bestuurslid
1890 mr. Poppe Cornelis Poppes (*1820 te Balk) wethouder Balk bestuurslid
1890 Adolphus. van Kleffens (*1860 te Morra) gemeenteontvanger Balk bestuurslid
1890 Bernard Hendriks ten Brink (*1833 te Sloten) manufacturier Balk bestuurslid
1890-1893 Age Hylkes Tromp (*1857 te Woudsend) directeur Woudsend bestuurslid
1894- jr.mr. F.J.J. van Humalda van Eijsinga   Sloten voorzitter
1894-189?       voorzitter
         
1890 Willem Abels Pot (*1828 te Woudsend) koopman/visser Woudsend bestuurslid
1890 Egbertus Koenraad Vierkant (*1834 te Oldenzaal) hoofdonderwijzer Woudsend bestuurslid
1892 Anne Meinesz te Balk (*1867 te Heerenveen) koopman Balk bestuurslid
1893 Klaas van Hout (*1858 te Balk) verzekeringsinspecteur Balk bestuurslid
1895 Pieter Bonekamp (*1850 te Ureterp) hoofdonderwijzer Sloten bestuurslid
1897 Jan Gerrits Pelsma (*1864 te Harich) onderwijzer Harich bestuurslid
1897 Johannes Wijma (*1849 te Drogeham) hoofdonderwijzer Balk bestuurslid
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 december 2023 laatste wijziging: 2-01-2024