vereniging voor Winkeliers Handel Industrie WHI
 
De BWV (Balkster Winkeliers Vereniging) is opgericht in 1937 op initiatief van de vereniging "Balk Vooruit". Op 6 juli 1937 werd in Hotel Boonstra het besluit tot oprichting genomen. 16 winkeliers gaven zich tijdens deze vergadering direct als lid op. Het voorlopig bestuur betond uit Wiebren van der Heide (voorzitter), Benjamin Steegenga (secretaris) en Jelle Siemonsma (penningmeester). Als leden werden in de vergadering van 4 augustus in Hotel Ternstra gekozen Sietse Sonsma en Jouke Sloterdijk. De jaarlijkse contributie was in die tijd f 2,50. In het jublieumjaar 1987 betaalde men f 200,- per jaar en f 25,- per werknemer.
Leden van het eerste uur waren: W. van der Heide, garage, radio enz; Fa. Kooistra, schoenhandel; G. Kuperus, kruidenier & schilder; B.H. Steegenga, kledingmagazijn; S.J. de Jong, manufacturen; J. ten Brink, horlogerie; D. Reekes, rijwielhandel; Jac. Groenewoud, sigarenmagazijn; H. Jongsma, galanterieën enz.; S. Koopmans, kruidenier; A. de Jong, smederij, kachels enz.; J. Hottinga, kapper; H. Dijkstra, schilder; G.P. Bosma, kruidenier; B. Tamminga, groenten & fruit; H. de Roest, bakker; J. Siemonsma, kruidenier; Jan Kok, manufacturen; T. de Jong, schoenhandel.
bron: 50-jaar WHI "Gewoon een goede zaak"
 
website WHI Balk
 
leden WHI
foto 048-001 beschikbaar gesteld door mevrouw Franzen
leden WHI in de jaren vijftig
staand v.l.n.r.:
Gijs Overdiep, Gerrit Bosman, Thomas van der Weit, Joop Franzen, Willem de Jong, Johannes Jongstra, Jelle Siemonsma, Anne de Jong, Bouma, Benjamin Steegenga, Johannes Jongsma, Jaap de Jong, Sytse Koopmans
zittend v.l.n.r.
Simen Tamminga, Steegenga, Herman Aveskamp, Klaasje van der Veer - de Vries, Jacob Mous, Koos Mandemaker
Oproep!!
Wanneer is de foto genomen?
 
De WHI heeft tweemaal een tentoonstelling georganiseerd (1952 en 1957) in de ZWH garage aan de Wilhelminastraat te Balk. De eerste keer was van 3 september tot en met 6 september 1952.
 
smid A de Jong
smid Anne de Jong
 
In de 4 dagen zijn er 3893 kaarten verkocht door de cassieres. Dit waren de dames Steegenga, mej Siemonsma en de Jong. Het voordelige saldo van de tentoonstelling is gestort in het Rampenfonds ten bate van de slachtoffers van de overstroming in Zeeland.
bron: kasboekje WHI beschikbaar gesteld door de familie Haantjes
 
De tweede keer van 11 september tot en met 14 september 1957.
Overzicht deelnemende winkeliers
bron: kasboekje WHI beschikbaar gesteld door de familie Haantjes
 
tentoonstellingskrant
bron: Balkster Courant van 7 september 1957
Klik op bovenstaande afbeelding voor het programma
 
Haantjes
radio en televisie Piet Haantjes
 
Tamminga
foto 133-002 beschikbaar gesteld door de familie Tamminga
Tamminga groenten en fruit
 
Jongstra
foto 146-005 beschikbaar gesteld door de familie Jongstra
Jongstra uurwerken en optiek
 
Overdiep
foto 205-005 beschikbaar gesteld door de familie Overdiep
drogisterij en boekhandel Overdiep
 
Strikwerda
foto 218-021 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
fouragehandel Strikwerda
 
Oproep !
Ik ben op zoek naar foto's, krantenknipsels en ander materiaal van deze tentoonstelling.
email
 
WHI Sint Nicolaasactie
bron: Balkster Courant van 12 november 1960
klik op bovenstaande afbeelding voor alle deelnemende winkeliers
 
dinsdagmiddagsluiting
bron: Balkster Courant van 9 april 1960
 
maandagmiddagsluiting
bron: Balkster Courant van 5 september 1964
 
vw kever
bron: Balkster Courant van 11 november 1972
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
vw kever
bron: Balkster Courant van 18 november 1972
klik op bovenstaande afbeelding voor een grotere versie van de advertentie
 
ve kever
bron: Balkster Courant van 16 december 1972
klik op bovenstaande afbeelding voor de foto
 
vw kever vw kever
foto 118-004 beschikbaar gesteld door Arnold vd Iest foto 118-005beschikbaar gesteld door Arnold vd Iest
De kever is in 1984 overgenomen door Arnold van der Iest. Daarna nog een aantal keren van eigenaar gewisseld. De auto is inmiddels gesloopt.
 
WHI jubileum
bron: Balkster Courant van 12 oktober 1987
 
nieuwe voorzitter
bron: Balkster Courant van 28 april 1988
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
WHI protest
bron: Omrop Fryslân 25 maart 2012
WHI protest
bron: Omrop Fryslân 26 maart 2012
 
WHI protest
bron: Balkster Courant van 29 maart 2012
 
WHI
bron: Balkster Courant van 25 april 2013
WHI
 
spaarkaart entreekaart
 
 
megabrunch
bron: Balkster Courant van 13 juni 2013
 
jubileumbrunch
 

 

laatste wijziging: 9 juli 2016